Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Auto Senteret Rosenkrantzgata As
Juridisk navn:  Auto Senteret Rosenkrantzgata As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32822011
Rosenkrantzgata 156 Rosenkrantzgata 156 Fax:
3023 Drammen 3023 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 896269062
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 11/25/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Østlandske Revisorer As
Regnskapsfører: Hetor Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.31%
Resultat  
  
2.96%
Egenkapital  
  
13.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 31.786.000 29.898.000 35.801.000 33.974.000 31.623.000
Resultat: 452.000 439.000 -127.000 -11.000 231.000
Egenkapital: 416.000 367.000 191.000 418.000 429.000
Regnskap for  Auto Senteret Rosenkrantzgata As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 31.786.000 29.898.000 35.801.000 33.974.000 31.623.000
Driftskostnader -31.322.000 -29.450.000 -35.919.000 -33.976.000 -31.382.000
Driftsresultat 465.000 449.000 -118.000 -2.000 241.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -10.000 -9.000 -9.000 -11.000
Finans -13.000 -10.000 -9.000 -9.000 -11.000
Resultat før skatt 452.000 439.000 -127.000 -11.000 231.000
Skattekostnad -103.000 -63.000 0 0 -56.000
Årsresultat 349.000 376.000 -127.000 -11.000 175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 122.000 110.000 115.000 149.000 217.000
Sum omløpsmidler 2.030.000 1.855.000 1.222.000 1.404.000 1.431.000
Sum eiendeler 2.152.000 1.965.000 1.337.000 1.553.000 1.648.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 267.000 91.000 318.000 329.000
Sum egenkapital 416.000 367.000 191.000 418.000 429.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.736.000 1.598.000 1.146.000 1.135.000 1.219.000
Sum gjeld og egenkapital 2.152.000 1.965.000 1.337.000 1.553.000 1.648.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.414.000 29.509.000 35.306.000 33.523.000 31.187.000
Andre inntekter 372.000 390.000 495.000 451.000 436.000
Driftsinntekter 31.786.000 29.898.000 35.801.000 33.974.000 31.623.000
Varekostnad -26.012.000 -24.481.000 -30.643.000 -29.133.000 -26.738.000
Lønninger -2.536.000 -2.242.000 -2.474.000 -2.339.000 -2.277.000
Avskrivning -58.000 -53.000 -78.000 -85.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.716.000 -2.674.000 -2.724.000 -2.419.000 -2.273.000
Driftskostnader -31.322.000 -29.450.000 -35.919.000 -33.976.000 -31.382.000
Driftsresultat 465.000 449.000 -118.000 -2.000 241.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -10.000 -9.000 -9.000 -11.000
Finans -13.000 -10.000 -9.000 -9.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -200.000 0 0 -150.000
Årsresultat 349.000 376.000 -127.000 -11.000 175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 122.000 110.000 110.000 124.000 172.000
Sum varige driftsmidler 122.000 110.000 110.000 124.000 172.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 5.000 25.000 45.000
Sum anleggsmidler 122.000 110.000 115.000 149.000 217.000
Varebeholdning 529.000 483.000 436.000 440.000 477.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 41.000 40.000 85.000 83.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.460.000 1.333.000 701.000 881.000 904.000
Sum omløpsmidler 2.030.000 1.855.000 1.222.000 1.404.000 1.431.000
Sum eiendeler 2.152.000 1.965.000 1.337.000 1.553.000 1.648.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 267.000 91.000 318.000 329.000
Sum egenkapital 416.000 367.000 191.000 418.000 429.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 704.000 667.000 638.000 622.000 521.000
Betalbar skatt 103.000 63.000 0 0 56.000
Skyldig offentlige avgifter 225.000 220.000 203.000 217.000 210.000
Utbytte -300.000 -200.000 0 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 404.000 448.000 304.000 295.000 432.000
Sum kortsiktig gjeld 1.736.000 1.598.000 1.146.000 1.135.000 1.219.000
Sum gjeld og egenkapital 2.152.000 1.965.000 1.337.000 1.553.000 1.648.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 294.000 257.000 76.000 269.000 212.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8
Soliditet 19.3 18.7 14.3 26.9 2
Resultatgrad 1.5 1.5 -0.3 0.8
Rentedekningsgrad 35.8 44.9 -13.1 -0.2 21.9
Gjeldsgrad 4.2 4.4 6 2.7 2.8
Total kapitalrentabilitet 21.6 22.8 -8.8 -0.1 14.6
Signatur
08.12.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex