Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Auto Team AS
Juridisk navn:  Auto Team AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33051573
Våleveien 23 Våleveien 23 Fax: 33051338
3083 Holmestrand 3083 Holmestrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 871201072
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/27/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkur Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.72%
Resultat  
  
-1.24%
Egenkapital  
  
-24.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.691.000 5.732.000 5.122.000 5.098.000 5.869.000
Resultat: 637.000 645.000 272.000 318.000 770.000
Egenkapital: 311.000 413.000 307.000 401.000 704.000
Regnskap for  Auto Team AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.691.000 5.732.000 5.122.000 5.098.000 5.869.000
Driftskostnader -5.047.000 -5.074.000 -4.843.000 -4.768.000 -5.088.000
Driftsresultat 644.000 658.000 279.000 330.000 781.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -8.000 -14.000 -7.000 -14.000 -12.000
Finans -8.000 -14.000 -6.000 -12.000 -10.000
Resultat før skatt 637.000 645.000 272.000 318.000 770.000
Skattekostnad -139.000 -139.000 -67.000 -70.000 -189.000
Årsresultat 498.000 506.000 206.000 247.000 582.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000 150.000 203.000 261.000 151.000
Sum omløpsmidler 1.433.000 1.356.000 1.036.000 856.000 1.335.000
Sum eiendeler 1.683.000 1.506.000 1.239.000 1.117.000 1.486.000
Sum opptjent egenkapital 211.000 313.000 207.000 301.000 604.000
Sum egenkapital 311.000 413.000 307.000 401.000 704.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.372.000 1.093.000 932.000 715.000 781.000
Sum gjeld og egenkapital 1.683.000 1.506.000 1.239.000 1.116.000 1.485.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.691.000 5.732.000 5.112.000 5.089.000 5.869.000
Andre inntekter 0 11.000 9.000 0
Driftsinntekter 5.691.000 5.732.000 5.122.000 5.098.000 5.869.000
Varekostnad -1.898.000 -2.092.000 -1.923.000 -1.975.000 -2.360.000
Lønninger -2.051.000 -1.946.000 -1.922.000 -1.764.000 -1.796.000
Avskrivning -61.000 -53.000 -58.000 -41.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.037.000 -983.000 -940.000 -988.000 -907.000
Driftskostnader -5.047.000 -5.074.000 -4.843.000 -4.768.000 -5.088.000
Driftsresultat 644.000 658.000 279.000 330.000 781.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -8.000 -14.000 -7.000 -14.000 -12.000
Finans -8.000 -14.000 -6.000 -12.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -400.000 -300.000 -550.000 -544.000
Årsresultat 498.000 506.000 206.000 247.000 582.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 49.000 53.000 57.000 60.000 64.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 201.000 97.000 146.000 201.000 87.000
Sum varige driftsmidler 250.000 150.000 203.000 261.000 151.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 250.000 150.000 203.000 261.000 151.000
Varebeholdning 243.000 197.000 215.000 200.000 196.000
Kundefordringer 294.000 219.000 205.000 143.000 99.000
Andre fordringer 78.000 6.000 6.000 61.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 818.000 933.000 610.000 451.000 987.000
Sum omløpsmidler 1.433.000 1.356.000 1.036.000 856.000 1.335.000
Sum eiendeler 1.683.000 1.506.000 1.239.000 1.117.000 1.486.000
Sum opptjent egenkapital 211.000 313.000 207.000 301.000 604.000
Sum egenkapital 311.000 413.000 307.000 401.000 704.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 146.000 125.000 133.000 311.000 161.000
Betalbar skatt 139.000 139.000 67.000 70.000 189.000
Skyldig offentlige avgifter 263.000 231.000 252.000 181.000 279.000
Utbytte -600.000 -400.000 -300.000 -550.000 -544.000
Annen kortsiktig gjeld 224.000 198.000 180.000 152.000 153.000
Sum kortsiktig gjeld 1.372.000 1.093.000 932.000 715.000 781.000
Sum gjeld og egenkapital 1.683.000 1.506.000 1.239.000 1.116.000 1.485.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.000 263.000 104.000 141.000 554.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 1.1 1.2 1.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 0.9 0.9 1.5
Soliditet 18.5 27.4 24.8 35.9 47.4
Resultatgrad 11.3 11.5 5.4 6.5 13.3
Rentedekningsgrad 80.5 4 39.9 23.6 65.1
Gjeldsgrad 4.4 2.6 3 1.8 1.1
Total kapitalrentabilitet 38.3 43.7 22.6 29.7 52.7
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex