Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Automester AS
Juridisk navn:  Automester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 80040555
Postboks 41 Industriveien 26 Fax: 67066080
1483 Hagan 1481 Hagan
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 980827453
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/1/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.1%
Resultat  
  
-123.22%
Egenkapital  
  
-17.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.009.000 13.854.000 8.038.000 11.790.000 10.020.000
Resultat: -176.000 758.000 87.000 108.000 71.000
Egenkapital: 855.000 1.031.000 551.000 129.000 246.000
Regnskap for  Automester AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.009.000 13.854.000 8.038.000 11.790.000 10.020.000
Driftskostnader -13.199.000 -13.130.000 -7.587.000 -11.640.000 -9.910.000
Driftsresultat -190.000 724.000 452.000 150.000 109.000
Finansinntekter 21.000 37.000 7.000 12.000 13.000
Finanskostnader -7.000 -3.000 -31.000 -54.000 -51.000
Finans 14.000 34.000 -16.000 -42.000 -38.000
Resultat før skatt -176.000 758.000 87.000 108.000 71.000
Skattekostnad -285.000 -14.000 -86.000 -75.000
Årsresultat -176.000 473.000 73.000 22.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 81.000 419.000 656.000
Sum omløpsmidler 4.629.000 10.829.000 4.465.000 4.759.000 3.069.000
Sum eiendeler 4.629.000 10.844.000 4.546.000 5.178.000 3.725.000
Sum opptjent egenkapital 628.000 804.000 324.000 -98.000 18.000
Sum egenkapital 855.000 1.031.000 551.000 129.000 246.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.773.000 9.812.000 3.996.000 5.048.000 3.480.000
Sum gjeld og egenkapital 4.628.000 10.843.000 4.547.000 5.177.000 3.725.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.009.000 13.854.000 8.038.000 11.790.000 10.020.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.009.000 13.854.000 8.038.000 11.790.000 10.020.000
Varekostnad -30.000 -53.000 -307.000 -229.000 -450.000
Lønninger -2.135.000 -2.479.000 -2.737.000 -2.006.000 -2.156.000
Avskrivning -3.000 -66.000 -222.000 -237.000 -126.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.031.000 -10.532.000 -7.596.000 -9.168.000 -7.178.000
Driftskostnader -13.199.000 -13.130.000 -7.587.000 -11.640.000 -9.910.000
Driftsresultat -190.000 724.000 452.000 150.000 109.000
Finansinntekter 21.000 37.000 7.000 12.000 13.000
Finanskostnader -7.000 -3.000 -31.000 -54.000 -51.000
Finans 14.000 34.000 -16.000 -42.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -176.000 473.000 73.000 22.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 81.000 419.000 656.000
Sum varige driftsmidler 15.000 81.000 419.000 656.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 81.000 419.000 656.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.053.000 4.485.000 428.000 1.669.000 2.035.000
Andre fordringer 1.939.000 3.963.000 3.072.000 3.033.000 999.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 636.000 2.381.000 227.000 57.000 36.000
Sum omløpsmidler 4.629.000 10.829.000 4.465.000 4.759.000 3.069.000
Sum eiendeler 4.629.000 10.844.000 4.546.000 5.178.000 3.725.000
Sum opptjent egenkapital 628.000 804.000 324.000 -98.000 18.000
Sum egenkapital 855.000 1.031.000 551.000 129.000 246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.742.000 6.768.000 2.763.000 3.428.000 2.117.000
Betalbar skatt 0 28.000 71.000 0
Skyldig offentlige avgifter 482.000 422.000 769.000 378.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 550.000 2.623.000 913.000 1.171.000 1.245.000
Sum kortsiktig gjeld 3.773.000 9.812.000 3.996.000 5.048.000 3.480.000
Sum gjeld og egenkapital 4.628.000 10.843.000 4.547.000 5.177.000 3.725.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 856.000 1.017.000 5.000 -289.000 -411.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9
Soliditet 18.5 9.5 12.1 2.5 6.6
Resultatgrad -1.5 5.2 5.6 1.3 1.1
Rentedekningsgrad -27.1 241.3 -150.7 2.8 2.1
Gjeldsgrad 4.4 9.5 17.3 39.1 14.1
Total kapitalrentabilitet -3.7 7 10.1 3.1 3.3
Signatur
04.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex