Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autopartner Seljord AS
Juridisk navn:  Autopartner Seljord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95486700
Åsenvegen 24 Åsenvegen 24 Fax: 35050445
3840 Seljord 3840 Seljord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Seljord
Org.nr: 981567544
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/22/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Seljord Rekneskaps-Service AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.32%
Resultat  
  
-159.38%
Egenkapital  
  
-10.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 84.000 114.000 113.000 342.000 101.000
Resultat: -38.000 64.000 -34.000 -29.000 52.000
Egenkapital: -389.000 -351.000 -414.000 -380.000 -351.000
Regnskap for  Autopartner Seljord AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 84.000 114.000 113.000 342.000 101.000
Driftskostnader -111.000 -47.000 -144.000 -359.000 -31.000
Driftsresultat -27.000 67.000 -31.000 -16.000 70.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -12.000 -4.000 -4.000 -13.000 -19.000
Finans -12.000 -4.000 -3.000 -12.000 -18.000
Resultat før skatt -38.000 64.000 -34.000 -29.000 52.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 64.000 -34.000 -29.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 5.000 11.000
Sum omløpsmidler 380.000 595.000 532.000 311.000 238.000
Sum eiendeler 380.000 595.000 532.000 316.000 249.000
Sum opptjent egenkapital -489.000 -451.000 -514.000 -480.000 -451.000
Sum egenkapital -389.000 -351.000 -414.000 -380.000 -351.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 769.000 945.000 946.000 696.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 380.000 594.000 532.000 316.000 249.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 84.000 19.000 113.000 317.000 56.000
Andre inntekter 0 95.000 0 25.000 45.000
Driftsinntekter 84.000 114.000 113.000 342.000 101.000
Varekostnad -63.000 -32.000 -122.000 -335.000 -11.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -5.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -15.000 -17.000 -19.000 -15.000
Driftskostnader -111.000 -47.000 -144.000 -359.000 -31.000
Driftsresultat -27.000 67.000 -31.000 -16.000 70.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -12.000 -4.000 -4.000 -13.000 -19.000
Finans -12.000 -4.000 -3.000 -12.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 64.000 -34.000 -29.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 5.000 11.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 5.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 5.000 11.000
Varebeholdning 321.000 295.000 45.000 168.000 123.000
Kundefordringer 56.000 78.000 60.000 106.000 115.000
Andre fordringer 3.000 47.000 1.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 175.000 426.000 33.000 0
Sum omløpsmidler 380.000 595.000 532.000 311.000 238.000
Sum eiendeler 380.000 595.000 532.000 316.000 249.000
Sum opptjent egenkapital -489.000 -451.000 -514.000 -480.000 -451.000
Sum egenkapital -389.000 -351.000 -414.000 -380.000 -351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 153.000 0 0 0 203.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 311.000 0 4.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 0 0 0 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 603.000 635.000 947.000 692.000 380.000
Sum kortsiktig gjeld 769.000 945.000 946.000 696.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 380.000 594.000 532.000 316.000 249.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -389.000 -350.000 -414.000 -385.000 -362.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.5 0.2 0.2
Soliditet -102.4 -59.1 -77.8 -120.3
Resultatgrad -32.1 58.8 -27.4 -4.7 69.3
Rentedekningsgrad -2.3 16.8 -7.8 -1.2 3.7
Gjeldsgrad -2.7 -2.3 -1.8 -1.7
Total kapitalrentabilitet -7.1 11.3 -5.6 -4.7 28.5
Signatur
05.12.2011
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
05.12.2011
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex