Autorisert Regnskapsfører Christian Løvdal
Juridisk navn:  Autorisert Regnskapsfører Christian Løvdal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38090455
Slettheitoppen 9 Slettheitoppen 9 Fax:
4626 Kristiansand S 4626 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 976376293
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/9/1996 1
Foretakstype: ENK
Revisor: Revisjonsfirma Eliassen As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.69%
Resultat  
  
34.69%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 66.000 49.000 20.000
Resultat: 66.000 49.000 20.000
Egenkapital: 0 0 0
Regnskap for  Autorisert Regnskapsfører Christian Løvdal
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 66.000 49.000 20.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 66.000 49.000 20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 66.000 49.000 20.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 66.000 49.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 66.000 49.000 20.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 66.000 49.000 20.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 66.000 49.000 20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 66.000 49.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad 100.0 100.0 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex