Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autosenteret Langhus AS
Juridisk navn:  Autosenteret Langhus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64869100
Langhussenteret 1 Langhussenteret 1 Fax: 64869177
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 990599939
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/14/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.86%
Resultat  
  
449.43%
Egenkapital  
  
99.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.998.000 7.555.000 7.928.000 7.759.000 8.403.000
Resultat: 615.000 -176.000 193.000 117.000 193.000
Egenkapital: 963.000 483.000 621.000 473.000 386.000
Regnskap for  Autosenteret Langhus AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.998.000 7.555.000 7.928.000 7.759.000 8.403.000
Driftskostnader -7.379.000 -7.729.000 -7.734.000 -7.641.000 -8.210.000
Driftsresultat 619.000 -174.000 195.000 117.000 194.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -5.000 -3.000 -2.000 0 0
Resultat før skatt 615.000 -176.000 193.000 117.000 193.000
Skattekostnad -135.000 39.000 -45.000 -30.000 -52.000
Årsresultat 480.000 -138.000 148.000 87.000 142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 765.000 1.137.000 1.327.000 1.547.000 200.000
Sum omløpsmidler 1.434.000 771.000 1.008.000 1.345.000 1.116.000
Sum eiendeler 2.199.000 1.908.000 2.335.000 2.892.000 1.316.000
Sum opptjent egenkapital 863.000 383.000 521.000 373.000 286.000
Sum egenkapital 963.000 483.000 621.000 473.000 386.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.236.000 1.424.000 1.714.000 2.418.000 931.000
Sum gjeld og egenkapital 2.199.000 1.907.000 2.335.000 2.891.000 1.317.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.634.000 7.139.000 7.497.000 7.311.000 7.960.000
Andre inntekter 365.000 415.000 431.000 447.000 443.000
Driftsinntekter 7.998.000 7.555.000 7.928.000 7.759.000 8.403.000
Varekostnad -3.728.000 -3.519.000 -3.675.000 -3.637.000 -4.074.000
Lønninger -1.808.000 -2.212.000 -1.965.000 -2.064.000 -2.187.000
Avskrivning -379.000 -379.000 -355.000 -121.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.464.000 -1.619.000 -1.739.000 -1.819.000 -1.857.000
Driftskostnader -7.379.000 -7.729.000 -7.734.000 -7.641.000 -8.210.000
Driftsresultat 619.000 -174.000 195.000 117.000 194.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -5.000 -3.000 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 480.000 -138.000 148.000 87.000 142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 60.000 53.000 14.000 47.000 77.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 705.000 1.084.000 1.313.000 1.499.000 123.000
Sum varige driftsmidler 705.000 1.084.000 1.313.000 1.499.000 123.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 765.000 1.137.000 1.327.000 1.547.000 200.000
Varebeholdning 537.000 490.000 461.000 488.000 484.000
Kundefordringer 92.000 0 0 0 0
Andre fordringer 15.000 10.000 10.000 178.000 97.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 790.000 271.000 537.000 678.000 535.000
Sum omløpsmidler 1.434.000 771.000 1.008.000 1.345.000 1.116.000
Sum eiendeler 2.199.000 1.908.000 2.335.000 2.892.000 1.316.000
Sum opptjent egenkapital 863.000 383.000 521.000 373.000 286.000
Sum egenkapital 963.000 483.000 621.000 473.000 386.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 468.000 346.000 249.000 1.028.000 350.000
Betalbar skatt 142.000 0 12.000 0 42.000
Skyldig offentlige avgifter 203.000 193.000 233.000 154.000 275.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 422.000 885.000 1.220.000 1.237.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 1.236.000 1.424.000 1.714.000 2.418.000 931.000
Sum gjeld og egenkapital 2.199.000 1.907.000 2.335.000 2.891.000 1.317.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 198.000 -653.000 -706.000 -1.073.000 185.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.5 0.6 0.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.2 0.3 0.4 0.7
Soliditet 43.8 25.3 26.6 16.4 29.3
Resultatgrad 7.7 -2.3 2.5 1.5 2.3
Rentedekningsgrad 123.8 97.5 1 1
Gjeldsgrad 1.3 2.9 2.8 5.1 2.4
Total kapitalrentabilitet 28.1 -9.1 8.4 4.1 14.8
Signatur
15.12.2006
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex