Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autostore As
Juridisk navn:  Autostore As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52763500
Stokkastrandvegen 85 Stokkastrandvegen 85 Fax: 52763502
5578 Nedre Vats 5578 Nedre Vats
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 974533014
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 259
Etableringsdato: 6/23/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.01%
Resultat  
  
-14.81%
Egenkapital  
  
26.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.691.447.000 1.708.656.000 1.171.206.000 654.401.000 558.084.000
Resultat: 638.102.000 749.066.000 557.084.000 185.286.000 77.571.000
Egenkapital: 727.551.000 575.363.000 214.852.000 96.049.000 7.009.000
Regnskap for  Autostore As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.691.447.000 1.708.656.000 1.171.206.000 654.401.000 558.084.000
Driftskostnader -1.196.592.000 -1.032.836.000 -782.632.000 -499.249.000 -391.255.000
Driftsresultat 494.855.000 675.821.000 388.574.000 155.153.000 166.828.000
Finansinntekter 184.832.000 88.699.000 179.807.000 34.394.000 1.950.000
Finanskostnader -41.585.000 -15.454.000 -11.298.000 -4.262.000 -91.207.000
Finans 143.247.000 73.245.000 168.509.000 30.132.000 -89.257.000
Resultat før skatt 638.102.000 749.066.000 557.084.000 185.286.000 77.571.000
Skattekostnad -120.607.000 -146.627.000 -91.337.000 -36.283.000 -41.412.000
Årsresultat 517.496.000 602.439.000 465.747.000 149.004.000 36.159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 273.755.000 165.257.000 91.103.000 48.778.000 39.963.000
Sum omløpsmidler 1.286.685.000 1.075.232.000 563.157.000 251.149.000 113.787.000
Sum eiendeler 1.560.440.000 1.240.489.000 654.260.000 299.927.000 153.750.000
Sum opptjent egenkapital 687.375.000 571.483.000 210.972.000 92.168.000 3.129.000
Sum egenkapital 727.551.000 575.363.000 214.852.000 96.049.000 7.009.000
Sum langsiktig gjeld 5.276.000 2.934.000 5.590.000 4.423.000 834.000
Sum kortsiktig gjeld 827.613.000 662.191.000 433.819.000 199.455.000 145.907.000
Sum gjeld og egenkapital 1.560.440.000 1.240.488.000 654.261.000 299.926.000 153.750.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.691.447.000 1.708.638.000 1.171.206.000 654.401.000 541.996.000
Andre inntekter 18.000 0 0 16.087.000
Driftsinntekter 1.691.447.000 1.708.656.000 1.171.206.000 654.401.000 558.084.000
Varekostnad -767.207.000 -815.483.000 -615.671.000 -308.928.000 -223.565.000
Lønninger -166.351.000 -71.705.000 -56.646.000 -78.663.000 -77.146.000
Avskrivning -52.514.000 -28.008.000 -14.666.000 -13.476.000 -14.391.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -210.520.000 -117.640.000 -95.649.000 -98.182.000 -76.153.000
Driftskostnader -1.196.592.000 -1.032.836.000 -782.632.000 -499.249.000 -391.255.000
Driftsresultat 494.855.000 675.821.000 388.574.000 155.153.000 166.828.000
Finansinntekter 184.832.000 88.699.000 179.807.000 34.394.000 1.950.000
Finanskostnader -41.585.000 -15.454.000 -11.298.000 -4.262.000 -91.207.000
Finans 143.247.000 73.245.000 168.509.000 30.132.000 -89.257.000
Konsernbidrag -401.604.000 -241.928.000 -251.243.000 -59.964.000 -36.000.000
Utbytte 0 -95.700.000 0 -2.259.000
Årsresultat 517.496.000 602.439.000 465.747.000 149.004.000 36.159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 186.309.000 112.009.000 60.937.000 26.204.000 16.412.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 499.000 435.000 201.000 298.000 394.000
Driftsløsøre 71.205.000 38.180.000 15.411.000 7.842.000 5.723.000
Sum varige driftsmidler 71.704.000 38.615.000 15.612.000 8.140.000 6.117.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.743.000 14.633.000 14.554.000 14.434.000 17.433.000
Sum anleggsmidler 273.755.000 165.257.000 91.103.000 48.778.000 39.963.000
Varebeholdning 6.747.000 421.000 3.077.000 2.030.000 2.058.000
Kundefordringer 371.774.000 529.955.000 144.826.000 101.962.000 76.916.000
Andre fordringer 644.227.000 387.745.000 238.309.000 113.561.000 31.378.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 263.937.000 157.111.000 176.945.000 33.597.000 3.434.000
Sum omløpsmidler 1.286.685.000 1.075.232.000 563.157.000 251.149.000 113.787.000
Sum eiendeler 1.560.440.000 1.240.489.000 654.260.000 299.927.000 153.750.000
Sum opptjent egenkapital 687.375.000 571.483.000 210.972.000 92.168.000 3.129.000
Sum egenkapital 727.551.000 575.363.000 214.852.000 96.049.000 7.009.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.276.000 2.934.000 5.590.000 4.423.000 834.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.212.000 0 0 0 67.241.000
Sum langsiktig gjeld 5.276.000 2.934.000 5.590.000 4.423.000 834.000
Leverandørgjeld 141.178.000 180.180.000 28.128.000 54.996.000 32.310.000
Betalbar skatt 5.999.000 80.274.000 14.351.000 17.133.000 27.000.000
Skyldig offentlige avgifter 18.560.000 27.490.000 14.918.000 6.063.000 11.142.000
Utbytte 0 -95.700.000 0 -2.259.000
Annen kortsiktig gjeld 86.976.000 64.084.000 50.132.000 25.003.000 8.215.000
Sum kortsiktig gjeld 827.613.000 662.191.000 433.819.000 199.455.000 145.907.000
Sum gjeld og egenkapital 1.560.440.000 1.240.488.000 654.261.000 299.926.000 153.750.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 459.072.000 413.041.000 129.338.000 51.694.000 -32.120.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.3 1.3 0.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.3 1.2 0.8
Soliditet 46.6 46.4 32.8 3 4.6
Resultatgrad 29.3 39.6 33.2 23.7 29.9
Rentedekningsgrad 11.9 43.7 34.4 36.4 1.8
Gjeldsgrad 1.1 1.2 2 2.1 20.9
Total kapitalrentabilitet 43.6 61.6 86.9 63.2 109.8
Signatur
01.08.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.08.2022
Prokura
Hovda Sveen Jenny
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex