Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autotech Skien AS
Juridisk navn:  Autotech Skien AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45005555
Risingveien 11 Risingveien 11 Fax: 35520409
3716 Skien 3716 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 988177768
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Johre Revisjon
Regnskapsfører: Panzer Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.97%
Resultat  
  
-0.17%
Egenkapital  
  
-231.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.377.000 9.701.000 9.526.000 10.704.000 9.316.000
Resultat: -584.000 -583.000 780.000 -55.000 209.000
Egenkapital: -332.000 252.000 845.000 236.000 1.187.000
Regnskap for  Autotech Skien AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.377.000 9.701.000 9.526.000 10.704.000 9.316.000
Driftskostnader -10.923.000 -10.244.000 -8.722.000 -10.709.000 -9.075.000
Driftsresultat -547.000 -542.000 804.000 -4.000 241.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -41.000 -25.000 -51.000 -33.000
Finans -38.000 -41.000 -25.000 -51.000 -33.000
Resultat før skatt -584.000 -583.000 780.000 -55.000 209.000
Skattekostnad -10.000 -171.000 5.000 -52.000
Årsresultat -584.000 -593.000 609.000 -51.000 157.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 41.000 33.000 6.000 16.000
Sum omløpsmidler 2.091.000 3.305.000 3.073.000 2.056.000 4.480.000
Sum eiendeler 2.123.000 3.346.000 3.106.000 2.062.000 4.496.000
Sum opptjent egenkapital -432.000 152.000 745.000 136.000 187.000
Sum egenkapital -332.000 252.000 845.000 236.000 1.187.000
Sum langsiktig gjeld 709.000 811.000 418.000 534.000 650.000
Sum kortsiktig gjeld 1.746.000 2.283.000 1.843.000 1.292.000 2.660.000
Sum gjeld og egenkapital 2.123.000 3.346.000 3.106.000 2.062.000 4.497.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.480.000 9.707.000 9.464.000 10.704.000 9.294.000
Andre inntekter -104.000 -6.000 62.000 0 22.000
Driftsinntekter 10.377.000 9.701.000 9.526.000 10.704.000 9.316.000
Varekostnad -4.506.000 -3.786.000 -3.605.000 -5.213.000 -3.974.000
Lønninger -4.852.000 -4.523.000 -3.066.000 -3.539.000 -3.471.000
Avskrivning -9.000 -7.000 -6.000 -10.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.556.000 -1.928.000 -2.045.000 -1.947.000 -1.610.000
Driftskostnader -10.923.000 -10.244.000 -8.722.000 -10.709.000 -9.075.000
Driftsresultat -547.000 -542.000 804.000 -4.000 241.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -41.000 -25.000 -51.000 -33.000
Finans -38.000 -41.000 -25.000 -51.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -584.000 -593.000 609.000 -51.000 157.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 10.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 41.000 23.000 6.000 16.000
Sum varige driftsmidler 32.000 41.000 23.000 6.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 41.000 33.000 6.000 16.000
Varebeholdning 749.000 1.190.000 880.000 719.000 1.872.000
Kundefordringer 579.000 1.485.000 1.322.000 803.000 972.000
Andre fordringer 92.000 153.000 167.000 142.000 319.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 671.000 477.000 704.000 392.000 1.018.000
Sum omløpsmidler 2.091.000 3.305.000 3.073.000 2.056.000 4.480.000
Sum eiendeler 2.123.000 3.346.000 3.106.000 2.062.000 4.496.000
Sum opptjent egenkapital -432.000 152.000 745.000 136.000 187.000
Sum egenkapital -332.000 252.000 845.000 236.000 1.187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 414.000 425.000 1.601.000
Sum langsiktig gjeld 709.000 811.000 418.000 534.000 650.000
Leverandørgjeld 119.000 744.000 519.000 277.000 264.000
Betalbar skatt 0 181.000 0 60.000
Skyldig offentlige avgifter 647.000 693.000 456.000 290.000 412.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 980.000 846.000 273.000 300.000 322.000
Sum kortsiktig gjeld 1.746.000 2.283.000 1.843.000 1.292.000 2.660.000
Sum gjeld og egenkapital 2.123.000 3.346.000 3.106.000 2.062.000 4.497.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 345.000 1.022.000 1.230.000 764.000 1.820.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.7 1 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.2 1 1
Soliditet -15.6 7.5 27.2 11.4 26.4
Resultatgrad -5.3 -5.6 8.4 2.6
Rentedekningsgrad -14.4 -13.2 32.2 -0.1 7.3
Gjeldsgrad -7.4 12.3 2.7 7.7 2.8
Total kapitalrentabilitet -25.8 -16.2 25.9 -0.2 5.4
Signatur
26.01.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.01.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex