Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autotechnik AS
Juridisk navn:  Autotechnik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33131710
Torsvang 2 Torsvang 2 Fax: 33131711
3271 Larvik 3271 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 985182450
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 12/2/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Dekon Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.9%
Resultat  
  
22.82%
Egenkapital  
  
21.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 22.953.000 22.092.000 19.579.000 17.672.000 15.421.000
Resultat: 2.939.000 2.393.000 11.000 1.843.000 2.100.000
Egenkapital: 7.385.000 6.094.000 4.227.000 4.224.000 3.022.000
Regnskap for  Autotechnik AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.953.000 22.092.000 19.579.000 17.672.000 15.421.000
Driftskostnader -19.544.000 -19.188.000 -19.234.000 -15.808.000 -13.329.000
Driftsresultat 3.408.000 2.906.000 345.000 1.864.000 2.092.000
Finansinntekter 66.000 65.000 5.000 4.000 8.000
Finanskostnader -534.000 -577.000 -339.000 -25.000 0
Finans -468.000 -512.000 -334.000 -21.000 8.000
Resultat før skatt 2.939.000 2.393.000 11.000 1.843.000 2.100.000
Skattekostnad -647.000 -527.000 -8.000 -441.000 -479.000
Årsresultat 2.292.000 1.867.000 3.000 1.402.000 1.621.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.760.000 19.151.000 19.369.000 2.632.000 858.000
Sum omløpsmidler 7.338.000 5.576.000 3.378.000 5.282.000 5.422.000
Sum eiendeler 28.098.000 24.727.000 22.747.000 7.914.000 6.280.000
Sum opptjent egenkapital 7.285.000 5.994.000 4.127.000 4.124.000 2.922.000
Sum egenkapital 7.385.000 6.094.000 4.227.000 4.224.000 3.022.000
Sum langsiktig gjeld 16.240.000 14.764.000 15.595.000 1.351.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 4.472.000 3.870.000 2.924.000 2.339.000 3.252.000
Sum gjeld og egenkapital 28.097.000 24.728.000 22.746.000 7.914.000 6.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.825.000 21.008.000 18.890.000 17.498.000 15.331.000
Andre inntekter 1.128.000 1.084.000 689.000 175.000 90.000
Driftsinntekter 22.953.000 22.092.000 19.579.000 17.672.000 15.421.000
Varekostnad -7.506.000 -7.173.000 -7.096.000 -6.104.000 -5.449.000
Lønninger -7.811.000 -7.855.000 -7.211.000 -6.543.000 -5.300.000
Avskrivning -1.366.000 -1.354.000 -889.000 -348.000 -159.000
Nedskrivning 0 -306.000 -100.000 0
Andre driftskostnader -2.861.000 -2.806.000 -3.732.000 -2.713.000 -2.421.000
Driftskostnader -19.544.000 -19.188.000 -19.234.000 -15.808.000 -13.329.000
Driftsresultat 3.408.000 2.906.000 345.000 1.864.000 2.092.000
Finansinntekter 66.000 65.000 5.000 4.000 8.000
Finanskostnader -534.000 -577.000 -339.000 -25.000 0
Finans -468.000 -512.000 -334.000 -21.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 -200.000 -800.000
Årsresultat 2.292.000 1.867.000 3.000 1.402.000 1.621.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 19.885.000 17.625.000 17.574.000 306.000 0
Maskiner anlegg 104.000 259.000 390.000 505.000 455.000
Driftsløsøre 771.000 1.267.000 1.404.000 1.821.000 404.000
Sum varige driftsmidler 20.760.000 19.151.000 19.369.000 2.632.000 858.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.760.000 19.151.000 19.369.000 2.632.000 858.000
Varebeholdning 418.000 362.000 268.000 285.000 488.000
Kundefordringer 701.000 1.746.000 688.000 690.000 610.000
Andre fordringer 120.000 114.000 290.000 72.000 287.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.099.000 3.355.000 2.132.000 4.235.000 4.037.000
Sum omløpsmidler 7.338.000 5.576.000 3.378.000 5.282.000 5.422.000
Sum eiendeler 28.098.000 24.727.000 22.747.000 7.914.000 6.280.000
Sum opptjent egenkapital 7.285.000 5.994.000 4.127.000 4.124.000 2.922.000
Sum egenkapital 7.385.000 6.094.000 4.227.000 4.224.000 3.022.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 50.000 45.000 37.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.240.000 14.764.000 15.595.000 1.351.000 6.000
Leverandørgjeld 700.000 1.445.000 1.534.000 508.000 617.000
Betalbar skatt 697.000 522.000 0 410.000 473.000
Skyldig offentlige avgifter 1.045.000 868.000 570.000 837.000 690.000
Utbytte -1.000.000 0 0 -200.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 1.030.000 1.036.000 820.000 584.000 672.000
Sum kortsiktig gjeld 4.472.000 3.870.000 2.924.000 2.339.000 3.252.000
Sum gjeld og egenkapital 28.097.000 24.728.000 22.746.000 7.914.000 6.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.866.000 1.706.000 454.000 2.943.000 2.170.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.2 2.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.1 2.1 1.5
Soliditet 26.3 24.6 18.6 53.4 48.1
Resultatgrad 14.8 13.2 1.8 10.5 13.6
Rentedekningsgrad 6.4 5 1 74.6
Gjeldsgrad 2.8 3.1 4.4 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 12.4 1 1.5 23.6 33.4
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex