Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avaldsnes Legesenter As
Juridisk navn:  Avaldsnes Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52845370
Postboks 104 Kong Augvalds veg 50 Fax:
4262 Avaldsnes 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 914815452
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/5/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haugaland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.26%
Resultat  
  
-6333.33%
Egenkapital  
  
-45.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.811.000 2.847.000 2.794.000 2.601.000 2.782.000
Resultat: -187.000 3.000 -16.000 -80.000 154.000
Egenkapital: -600.000 -413.000 -417.000 -401.000 -321.000
Regnskap for  Avaldsnes Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.811.000 2.847.000 2.794.000 2.601.000 2.782.000
Driftskostnader -2.997.000 -2.841.000 -2.806.000 -2.679.000 -2.626.000
Driftsresultat -186.000 5.000 -13.000 -78.000 155.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -2.000 -1.000
Finans -1.000 -2.000 -3.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt -187.000 3.000 -16.000 -80.000 154.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -187.000 3.000 -16.000 -80.000 154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 13.000 17.000 0 0
Sum omløpsmidler -121.000 -77.000 87.000 18.000 83.000
Sum eiendeler -112.000 -64.000 104.000 18.000 83.000
Sum opptjent egenkapital -630.000 -443.000 -447.000 -431.000 -351.000
Sum egenkapital -600.000 -413.000 -417.000 -401.000 -321.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 488.000 349.000 520.000 419.000 404.000
Sum gjeld og egenkapital -112.000 -64.000 103.000 18.000 83.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 2.811.000 2.847.000 2.794.000 2.601.000 2.782.000
Driftsinntekter 2.811.000 2.847.000 2.794.000 2.601.000 2.782.000
Varekostnad -569.000 -525.000 -492.000 -492.000 -471.000
Lønninger -1.351.000 -1.380.000 -1.338.000 -1.378.000 -1.359.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.073.000 -932.000 -973.000 -809.000 -796.000
Driftskostnader -2.997.000 -2.841.000 -2.806.000 -2.679.000 -2.626.000
Driftsresultat -186.000 5.000 -13.000 -78.000 155.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -2.000 -1.000
Finans -1.000 -2.000 -3.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -187.000 3.000 -16.000 -80.000 154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 13.000 17.000 0 0
Sum varige driftsmidler 9.000 13.000 17.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 13.000 17.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer -181.000 -190.000 -5.000 0 0
Andre fordringer 15.000 9.000 15.000 11.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 45.000 105.000 77.000 6.000 83.000
Sum omløpsmidler -121.000 -77.000 87.000 18.000 83.000
Sum eiendeler -112.000 -64.000 104.000 18.000 83.000
Sum opptjent egenkapital -630.000 -443.000 -447.000 -431.000 -351.000
Sum egenkapital -600.000 -413.000 -417.000 -401.000 -321.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 290.000 74.000 106.000 49.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 94.000 150.000 115.000 87.000 77.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 125.000 300.000 283.000 325.000
Sum kortsiktig gjeld 488.000 349.000 520.000 419.000 404.000
Sum gjeld og egenkapital -112.000 -64.000 103.000 18.000 83.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -609.000 -426.000 -433.000 -401.000 -321.000
Likviditetsgrad 1 -0.2 -0.2 0.2 0 0.2
Likviditetsgrad 2 -0.2 -0.2 0.2 0 0.2
Soliditet 535.7 645.3 -404.9 -2227.8 -386.7
Resultatgrad -6.6 0.2 -0.5 5.6
Rentedekningsgrad -186.0 2.5 -4.3 1
Gjeldsgrad -0.8 -0.8 -1.2 -1.3
Total kapitalrentabilitet 166.1 -7.8 -12.6 -433.3 186.7
Signatur
20.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.11.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex