Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avant-Garden As
Juridisk navn:  Avant-Garden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56303030
Postboks 9149 Ilsvika Bynesveien 4A Fax:
7428 Trondheim 7018 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 985001839
Aksjekapital: 2.400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/22/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cloud Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.49%
Resultat  
  
-187.8%
Egenkapital  
  
-38.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 723.000 887.000 837.000 1.070.000 939.000
Resultat: -36.000 41.000 -150.000 284.000 -411.000
Egenkapital: 57.000 93.000 52.000 202.000 -83.000
Regnskap for  Avant-Garden As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 723.000 887.000 837.000 1.070.000 939.000
Driftskostnader -728.000 -803.000 -961.000 -777.000 -1.336.000
Driftsresultat -4.000 84.000 -124.000 293.000 -398.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -32.000 -43.000 -26.000 -8.000 -13.000
Finans -32.000 -43.000 -26.000 -8.000 -13.000
Resultat før skatt -36.000 41.000 -150.000 284.000 -411.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -36.000 41.000 -150.000 284.000 -411.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 189.000 248.000 322.000 0 0
Sum omløpsmidler 238.000 246.000 321.000 403.000 150.000
Sum eiendeler 427.000 494.000 643.000 403.000 150.000
Sum opptjent egenkapital -2.343.000 -2.307.000 -2.348.000 -2.198.000 -2.483.000
Sum egenkapital 57.000 93.000 52.000 202.000 -83.000
Sum langsiktig gjeld 296.000 363.000 517.000 107.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000 38.000 74.000 95.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 426.000 494.000 643.000 404.000 150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 723.000 834.000 837.000 1.070.000 939.000
Andre inntekter 53.000 0 0 0
Driftsinntekter 723.000 887.000 837.000 1.070.000 939.000
Varekostnad -152.000 -96.000 -224.000 -166.000 -154.000
Lønninger -94.000 -141.000 -246.000 -107.000 -644.000
Avskrivning -60.000 -69.000 -89.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -422.000 -497.000 -402.000 -504.000 -538.000
Driftskostnader -728.000 -803.000 -961.000 -777.000 -1.336.000
Driftsresultat -4.000 84.000 -124.000 293.000 -398.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -32.000 -43.000 -26.000 -8.000 -13.000
Finans -32.000 -43.000 -26.000 -8.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -36.000 41.000 -150.000 284.000 -411.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 189.000 248.000 322.000 0 0
Sum varige driftsmidler 189.000 248.000 322.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 189.000 248.000 322.000 0 0
Varebeholdning 101.000 137.000 49.000 150.000 113.000
Kundefordringer 89.000 43.000 31.000 179.000 0
Andre fordringer 10.000 23.000 11.000 16.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 37.000 43.000 229.000 58.000 22.000
Sum omløpsmidler 238.000 246.000 321.000 403.000 150.000
Sum eiendeler 427.000 494.000 643.000 403.000 150.000
Sum opptjent egenkapital -2.343.000 -2.307.000 -2.348.000 -2.198.000 -2.483.000
Sum egenkapital 57.000 93.000 52.000 202.000 -83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 3.000
Sum langsiktig gjeld 296.000 363.000 517.000 107.000 147.000
Leverandørgjeld 52.000 13.000 48.000 48.000 37.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 25.000 26.000 46.000 46.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 73.000 38.000 74.000 95.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 426.000 494.000 643.000 404.000 150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 165.000 208.000 247.000 308.000 64.000
Likviditetsgrad 1 3.3 6.5 4.3 4.2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.9 2.9 3.7 2.7 0.4
Soliditet 13.4 18.8 8.1 5 -55.3
Resultatgrad -0.6 9.5 -14.8 27.4 -42.4
Rentedekningsgrad -0.1 2.0 -4.8 36.6 -30.6
Gjeldsgrad 6.5 4.3 11.4 1 -2.8
Total kapitalrentabilitet -0.9 17.0 -19.3 72.5 -265.3
Signatur
27.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.09.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex