Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avatar AS
Juridisk navn:  Avatar AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95759130
Elisenbergveien 5 Elisenbergveien 5 Fax: 22151001
0265 Oslo 265 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 978702279
Aksjekapital: 133.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdt Viken Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-119.35%
Egenkapital  
  
-33.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 351.000 0 2.520.000 2.672.000 1.295.000
Resultat: -408.000 -186.000 -524.000 665.000 1.002.000
Egenkapital: 638.000 956.000 1.095.000 1.504.000 1.001.000
Regnskap for  Avatar AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 351.000 0 2.520.000 2.672.000 1.295.000
Driftskostnader -754.000 -188.000 -3.035.000 -1.991.000 -292.000
Driftsresultat -403.000 -187.000 -515.000 681.000 1.003.000
Finansinntekter 1.000 3.000 1.000 3.000 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 -10.000 -18.000 -1.000
Finans -5.000 2.000 -9.000 -15.000 -1.000
Resultat før skatt -408.000 -186.000 -524.000 665.000 1.002.000
Skattekostnad 90.000 47.000 115.000 -162.000 -250.000
Årsresultat -318.000 -139.000 -409.000 503.000 752.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 270.000 180.000 142.000 38.000 26.000
Sum omløpsmidler 613.000 876.000 1.341.000 2.142.000 1.504.000
Sum eiendeler 883.000 1.056.000 1.483.000 2.180.000 1.530.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 823.000 962.000 1.371.000 868.000
Sum egenkapital 638.000 956.000 1.095.000 1.504.000 1.001.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 244.000 100.000 389.000 674.000 527.000
Sum gjeld og egenkapital 882.000 1.056.000 1.484.000 2.180.000 1.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 351.000 0 2.520.000 2.672.000 1.295.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 351.000 0 2.520.000 2.672.000 1.295.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -26.000 -2.202.000 -1.760.000 -103.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -7.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -754.000 -153.000 -824.000 -224.000 -189.000
Driftskostnader -754.000 -188.000 -3.035.000 -1.991.000 -292.000
Driftsresultat -403.000 -187.000 -515.000 681.000 1.003.000
Finansinntekter 1.000 3.000 1.000 3.000 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 -10.000 -18.000 -1.000
Finans -5.000 2.000 -9.000 -15.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -318.000 -139.000 -409.000 503.000 752.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 250.000 160.000 114.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 20.000 29.000 38.000 26.000
Sum varige driftsmidler 20.000 20.000 29.000 38.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 270.000 180.000 142.000 38.000 26.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 389.000 365.000
Andre fordringer 84.000 139.000 140.000 187.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 529.000 737.000 1.201.000 1.565.000 1.139.000
Sum omløpsmidler 613.000 876.000 1.341.000 2.142.000 1.504.000
Sum eiendeler 883.000 1.056.000 1.483.000 2.180.000 1.530.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 823.000 962.000 1.371.000 868.000
Sum egenkapital 638.000 956.000 1.095.000 1.504.000 1.001.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 2.000
Leverandørgjeld 0 6.000 0 15.000
Betalbar skatt 0 0 162.000 106.000
Skyldig offentlige avgifter -1.000 0 43.000 369.000 109.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 245.000 100.000 340.000 143.000 297.000
Sum kortsiktig gjeld 244.000 100.000 389.000 674.000 527.000
Sum gjeld og egenkapital 882.000 1.056.000 1.484.000 2.180.000 1.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 369.000 776.000 952.000 1.468.000 977.000
Likviditetsgrad 1 2.5 8.8 3.4 3.2 2.9
Likviditetsgrad 2 2.5 8.8 3.4 3.2 2.9
Soliditet 72.3 90.5 73.8 6 65.4
Resultatgrad -114.8 -20.4 25.5 77.5
Rentedekningsgrad -67.2 -51.5 37.8 1
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -45.6 -17.4 -34.6 31.4 65.6
Signatur
24.09.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex