Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Averill AS
Juridisk navn:  Averill AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57661840
c/o True Flat 22, Westhill, 6/8 Lord Street Torget 1 Fax:
9999 Utlandet 6885 Årdalstangen
Fylke: Kommune:
Vestland Årdal
Org.nr: 885793762
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.25%
Resultat  
  
-190.48%
Egenkapital  
  
-4.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 77.000 112.000 112.000 112.000 112.000
Resultat: -38.000 42.000 39.000 30.000 50.000
Egenkapital: 665.000 695.000 662.000 632.000 916.000
Regnskap for  Averill AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 77.000 112.000 112.000 112.000 112.000
Driftskostnader -115.000 -69.000 -74.000 -82.000 -63.000
Driftsresultat -38.000 43.000 39.000 31.000 49.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 0 -1.000 1.000
Resultat før skatt -38.000 42.000 39.000 30.000 50.000
Skattekostnad 8.000 -9.000 -9.000 -14.000 -17.000
Årsresultat -30.000 33.000 30.000 16.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 431.000 449.000 484.000 518.000 558.000
Sum omløpsmidler 273.000 298.000 253.000 164.000 504.000
Sum eiendeler 704.000 747.000 737.000 682.000 1.062.000
Sum opptjent egenkapital 565.000 595.000 562.000 532.000 816.000
Sum egenkapital 665.000 695.000 662.000 632.000 916.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 51.000 75.000 50.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 703.000 746.000 737.000 682.000 1.062.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 77.000 112.000 112.000 112.000 112.000
Driftsinntekter 77.000 112.000 112.000 112.000 112.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -43.000 -48.000 -56.000 -37.000
Driftskostnader -115.000 -69.000 -74.000 -82.000 -63.000
Driftsresultat -38.000 43.000 39.000 31.000 49.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 0 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -30.000 33.000 30.000 16.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 97.000 88.000 98.000 106.000 120.000
Fast eiendom 334.000 360.000 386.000 412.000 438.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 334.000 360.000 386.000 412.000 438.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 431.000 449.000 484.000 518.000 558.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 11.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 273.000 286.000 253.000 164.000 504.000
Sum omløpsmidler 273.000 298.000 253.000 164.000 504.000
Sum eiendeler 704.000 747.000 737.000 682.000 1.062.000
Sum opptjent egenkapital 565.000 595.000 562.000 532.000 816.000
Sum egenkapital 665.000 695.000 662.000 632.000 916.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 15.000 39.000 15.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -4.000 22.000 21.000 21.000 24.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 14.000 14.000 14.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 51.000 75.000 50.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 703.000 746.000 737.000 682.000 1.062.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 235.000 247.000 178.000 114.000 358.000
Likviditetsgrad 1 7.2 5.8 3.4 3.3 3.5
Likviditetsgrad 2 7.2 5.8 3.4 3.3 3.5
Soliditet 94.6 93.2 89.8 92.7 86.3
Resultatgrad -49.4 38.4 34.8 27.7 43.8
Rentedekningsgrad 43.0 3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -5.4 5.8 5.3 4.5 4.7
Signatur
23.10.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
04.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex