Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avfallsforum Møre Og Romsdal
Juridisk navn:  Avfallsforum Møre Og Romsdal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70314100
Langelandsvegen 1 Langelandsvegen 1 Fax: 71587795
6010 Ålesund 6010 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 982702461
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/7/1996
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Atlantic Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-73.5%
Resultat  
  
-157.14%
Egenkapital  
  
-14.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 446.000 1.683.000 1.692.000 1.988.000 1.789.000
Resultat: -108.000 189.000 210.000 290.000 -159.000
Egenkapital: 657.000 765.000 576.000 366.000 76.000
Regnskap for  Avfallsforum Møre Og Romsdal
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 446.000 1.683.000 1.692.000 1.988.000 1.789.000
Driftskostnader -554.000 -1.496.000 -1.483.000 -1.699.000 -1.948.000
Driftsresultat -108.000 187.000 209.000 289.000 -159.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt -108.000 189.000 210.000 290.000 -159.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -108.000 189.000 210.000 290.000 -159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 758.000 832.000 618.000 620.000 337.000
Sum eiendeler 758.000 832.000 618.000 620.000 337.000
Sum opptjent egenkapital 657.000 765.000 576.000 366.000 76.000
Sum egenkapital 657.000 765.000 576.000 366.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 101.000 67.000 43.000 255.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 758.000 832.000 619.000 621.000 337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 151.000 1.229.000 1.237.000 1.480.000 1.447.000
Andre inntekter 296.000 454.000 456.000 508.000 342.000
Driftsinntekter 446.000 1.683.000 1.692.000 1.988.000 1.789.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -282.000 -351.000 -400.000 -349.000 -364.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -272.000 -1.145.000 -1.083.000 -1.350.000 -1.584.000
Driftskostnader -554.000 -1.496.000 -1.483.000 -1.699.000 -1.948.000
Driftsresultat -108.000 187.000 209.000 289.000 -159.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -108.000 189.000 210.000 290.000 -159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 3.000 7.000
Kundefordringer 21.000 3.000 10.000 21.000 114.000
Andre fordringer 2.000 6.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 734.000 823.000 609.000 596.000 217.000
Sum omløpsmidler 758.000 832.000 618.000 620.000 337.000
Sum eiendeler 758.000 832.000 618.000 620.000 337.000
Sum opptjent egenkapital 657.000 765.000 576.000 366.000 76.000
Sum egenkapital 657.000 765.000 576.000 366.000 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 105.000 144.000 128.000 336.000 226.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -26.000 -85.000 -85.000 -101.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 8.000 0 19.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 101.000 67.000 43.000 255.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 758.000 832.000 619.000 621.000 337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 657.000 765.000 575.000 365.000 76.000
Likviditetsgrad 1 7.5 12.4 14.4 2.4 1.3
Likviditetsgrad 2 7.5 12.4 14.4 2.4 1.3
Soliditet 86.7 91.9 93.1 58.9 22.6
Resultatgrad -24.2 11.1 12.4 14.5 -8.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.7 3.4
Total kapitalrentabilitet -14.2 22.7 33.9 46.5 -46.9
Signatur
12.05.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
VIK IRENE
SIGNATUR HVER FOR SEG
STEINNES HEIDI JANNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex