Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Båragutt Havfiske As
Juridisk navn:  Båragutt Havfiske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77858173
Stakkevollvegen 65 Stakkevollvegen 65 Fax: 77858173
9010 Tromsø 9010 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 989308548
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
115.13%
Resultat  
  
712.62%
Egenkapital  
  
361.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.036.000 11.173.000 14.008.000 12.204.000 6.572.000
Resultat: 631.000 -103.000 -1.615.000 -570.000 4.047.000
Egenkapital: 356.000 -136.000 -5.782.000 -4.167.000 -3.597.000
Regnskap for  Båragutt Havfiske As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.036.000 11.173.000 14.008.000 12.204.000 6.572.000
Driftskostnader -22.368.000 -9.555.000 -13.729.000 -11.228.000 -1.360.000
Driftsresultat 1.668.000 1.618.000 279.000 976.000 5.211.000
Finansinntekter 6.000 6.000 8.000 2.000
Finanskostnader -1.037.000 -1.727.000 -1.900.000 -1.554.000 -1.167.000
Finans -1.037.000 -1.721.000 -1.894.000 -1.546.000 -1.165.000
Resultat før skatt 631.000 -103.000 -1.615.000 -570.000 4.047.000
Skattekostnad -139.000 1.303.000 0 0 0
Årsresultat 492.000 1.199.000 -1.615.000 -570.000 4.047.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.809.000 29.596.000 31.667.000 33.786.000 24.686.000
Sum omløpsmidler 4.132.000 9.376.000 2.331.000 5.624.000 4.907.000
Sum eiendeler 31.941.000 38.972.000 33.998.000 39.410.000 29.593.000
Sum opptjent egenkapital -4.190.000 -4.682.000 -5.882.000 -4.267.000 -3.697.000
Sum egenkapital 356.000 -136.000 -5.782.000 -4.167.000 -3.597.000
Sum langsiktig gjeld 31.585.000 38.060.000 38.975.000 40.998.000 31.400.000
Sum kortsiktig gjeld 1.048.000 804.000 2.578.000 1.790.000
Sum gjeld og egenkapital 31.942.000 38.973.000 33.997.000 39.409.000 29.593.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.036.000 10.450.000 14.008.000 10.806.000 14.000
Andre inntekter 723.000 0 1.398.000 6.558.000
Driftsinntekter 24.036.000 11.173.000 14.008.000 12.204.000 6.572.000
Varekostnad 0 0 -2.437.000 0
Lønninger -1.697.000 -5.030.000 -6.997.000 -5.763.000 -588.000
Avskrivning -1.738.000 -2.119.000 -2.119.000 -2.119.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.933.000 -2.406.000 -4.613.000 -909.000 -772.000
Driftskostnader -22.368.000 -9.555.000 -13.729.000 -11.228.000 -1.360.000
Driftsresultat 1.668.000 1.618.000 279.000 976.000 5.211.000
Finansinntekter 6.000 6.000 8.000 2.000
Finanskostnader -1.037.000 -1.727.000 -1.900.000 -1.554.000 -1.167.000
Finans -1.037.000 -1.721.000 -1.894.000 -1.546.000 -1.165.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 492.000 1.199.000 -1.615.000 -570.000 4.047.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 381.000 762.000 0
Sum varige driftsmidler 27.809.000 29.548.000 31.667.000 33.786.000 24.686.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.809.000 29.596.000 31.667.000 33.786.000 24.686.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 903.000 342.000 2.528.000 0
Andre fordringer 2.068.000 5.721.000 170.000 260.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.065.000 2.752.000 1.820.000 2.837.000 4.907.000
Sum omløpsmidler 4.132.000 9.376.000 2.331.000 5.624.000 4.907.000
Sum eiendeler 31.941.000 38.972.000 33.998.000 39.410.000 29.593.000
Sum opptjent egenkapital -4.190.000 -4.682.000 -5.882.000 -4.267.000 -3.697.000
Sum egenkapital 356.000 -136.000 -5.782.000 -4.167.000 -3.597.000
Sum avsetninger til forpliktelser 90.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.585.000 38.060.000 38.975.000 40.998.000 31.400.000
Leverandørgjeld 111.000 56.000 926.000 50.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 872.000 673.000 752.000 1.600.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 65.000 75.000 900.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 1.048.000 804.000 2.578.000 1.790.000
Sum gjeld og egenkapital 31.942.000 38.973.000 33.997.000 39.409.000 29.593.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.132.000 8.328.000 1.527.000 3.046.000 3.117.000
Likviditetsgrad 1 8.9 2.9 2.2 2.7
Likviditetsgrad 2 8.9 2.9 2.2 2.7
Soliditet 1.1 -0.3 -10.6 -12.2
Resultatgrad 6.9 14.5 2 8 79.3
Rentedekningsgrad 1.6 0.9 0.1 0.6 4.5
Gjeldsgrad 88.7 -287.6 -6.9 -10.5 -9.2
Total kapitalrentabilitet 5.2 4.2 0.8 2.5 17.6
Signatur
07.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex