Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Båtsfjordveien 2A As
Juridisk navn:  Båtsfjordveien 2A As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 370 Båtsfjordveien 2A Fax:
9615 Hammerfest 9602 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 990512434
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/22/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Komplett Regnskap Hammerfest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.34%
Resultat  
  
-4.9%
Egenkapital  
  
104.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.916.000 2.024.000 1.936.000 1.466.000 1.002.000
Resultat: 330.000 347.000 345.000 -1.990.000 -397.000
Egenkapital: 645.000 315.000 -32.000 -377.000 1.532.000
Regnskap for  Båtsfjordveien 2A As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.916.000 2.024.000 1.936.000 1.466.000 1.002.000
Driftskostnader -1.206.000 -1.219.000 -1.124.000 -2.957.000 -935.000
Driftsresultat 710.000 804.000 811.000 -1.491.000 66.000
Finansinntekter 4.000 4.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -384.000 -461.000 -467.000 -500.000 -464.000
Finans -380.000 -457.000 -467.000 -499.000 -463.000
Resultat før skatt 330.000 347.000 345.000 -1.990.000 -397.000
Skattekostnad 0 0 81.000 103.000
Årsresultat 330.000 347.000 345.000 -1.909.000 -294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.796.000 8.472.000 9.148.000 9.824.000 9.511.000
Sum omløpsmidler 683.000 726.000 463.000 387.000 3.392.000
Sum eiendeler 8.479.000 9.198.000 9.611.000 10.211.000 12.903.000
Sum opptjent egenkapital 541.000 211.000 -136.000 -481.000 1.428.000
Sum egenkapital 645.000 315.000 -32.000 -377.000 1.532.000
Sum langsiktig gjeld 7.769.000 5.294.000 9.519.000 10.394.000 11.350.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 3.589.000 125.000 195.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 8.479.000 9.198.000 9.612.000 10.212.000 12.902.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 162.000 304.000 71.000 0 0
Andre inntekter 1.754.000 1.720.000 1.865.000 1.466.000 1.002.000
Driftsinntekter 1.916.000 2.024.000 1.936.000 1.466.000 1.002.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -676.000 -676.000 -676.000 -649.000 -610.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -530.000 -543.000 -448.000 -2.308.000 -325.000
Driftskostnader -1.206.000 -1.219.000 -1.124.000 -2.957.000 -935.000
Driftsresultat 710.000 804.000 811.000 -1.491.000 66.000
Finansinntekter 4.000 4.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -384.000 -461.000 -467.000 -500.000 -464.000
Finans -380.000 -457.000 -467.000 -499.000 -463.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 330.000 347.000 345.000 -1.909.000 -294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.796.000 8.472.000 9.148.000 9.824.000 9.511.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.796.000 8.472.000 9.148.000 9.824.000 9.511.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.796.000 8.472.000 9.148.000 9.824.000 9.511.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 101.000 92.000 79.000 50.000
Andre fordringer 37.000 42.000 32.000 26.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 633.000 583.000 339.000 282.000 3.316.000
Sum omløpsmidler 683.000 726.000 463.000 387.000 3.392.000
Sum eiendeler 8.479.000 9.198.000 9.611.000 10.211.000 12.903.000
Sum opptjent egenkapital 541.000 211.000 -136.000 -481.000 1.428.000
Sum egenkapital 645.000 315.000 -32.000 -377.000 1.532.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 81.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.350.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.769.000 5.294.000 9.519.000 10.394.000 11.350.000
Leverandørgjeld 52.000 143.000 41.000 124.000 50.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -17.000 42.000 35.000 22.000 -89.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 55.000 48.000 49.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 3.589.000 125.000 195.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 8.479.000 9.198.000 9.612.000 10.212.000 12.902.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 618.000 -2.863.000 338.000 192.000 3.372.000
Likviditetsgrad 1 10.5 0.2 3.7 2 169.6
Likviditetsgrad 2 10.5 0.2 3.7 2 169.6
Soliditet 7.6 3.4 -0.3 -3.7 11.9
Resultatgrad 37.1 39.7 41.9 -101.7 6.6
Rentedekningsgrad 1.8 1.7 1.7 0.1
Gjeldsgrad 12.1 28.2 -301.4 -28.1 7.4
Total kapitalrentabilitet 8.4 8.8 8.4 -14.6 0.5
Signatur
30.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex