Bærum Elektropartner As
Juridisk navn:  Bærum Elektropartner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91111301
Asker Terrasse 21 Grindstuveien 27 Fax:
1384 Asker 1349 Rykkinn
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 980395081
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/1/1998
Foretakstype: AS
Revisor: As Revision
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.54%
Resultat  
  
-16.65%
Egenkapital  
  
2.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.025.000 11.870.000 10.322.000 12.292.000 9.998.000
Resultat: 2.769.000 3.322.000 2.660.000 3.055.000 3.131.000
Egenkapital: 5.416.000 5.267.000 5.683.000 5.137.000 4.822.000
Regnskap for  Bærum Elektropartner As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.025.000 11.870.000 10.322.000 12.292.000 9.998.000
Driftskostnader -7.276.000 -8.582.000 -7.695.000 -9.246.000 -6.877.000
Driftsresultat 2.750.000 3.287.000 2.628.000 3.047.000 3.122.000
Finansinntekter 20.000 34.000 32.000 15.000 23.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -7.000 -13.000
Finans 19.000 34.000 32.000 8.000 10.000
Resultat før skatt 2.769.000 3.322.000 2.660.000 3.055.000 3.131.000
Skattekostnad -619.000 -738.000 -615.000 -739.000 -788.000
Årsresultat 2.150.000 2.584.000 2.045.000 2.316.000 2.343.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 557.000 817.000 587.000 795.000 624.000
Sum omløpsmidler 8.708.000 9.533.000 8.399.000 8.445.000 8.188.000
Sum eiendeler 9.265.000 10.350.000 8.986.000 9.240.000 8.812.000
Sum opptjent egenkapital 5.316.000 5.167.000 5.583.000 5.037.000 4.722.000
Sum egenkapital 5.416.000 5.267.000 5.683.000 5.137.000 4.822.000
Sum langsiktig gjeld 19.000 5.000 30.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 3.848.000 5.064.000 3.299.000 4.073.000 3.840.000
Sum gjeld og egenkapital 9.264.000 10.350.000 8.987.000 9.240.000 8.812.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.025.000 11.735.000 10.067.000 12.277.000 9.998.000
Andre inntekter 135.000 255.000 15.000 0
Driftsinntekter 10.025.000 11.870.000 10.322.000 12.292.000 9.998.000
Varekostnad -2.830.000 -3.531.000 -2.854.000 -3.966.000 -2.629.000
Lønninger -3.489.000 -3.985.000 -3.719.000 -4.103.000 -3.384.000
Avskrivning -260.000 -260.000 -160.000 -195.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -697.000 -806.000 -962.000 -982.000 -773.000
Driftskostnader -7.276.000 -8.582.000 -7.695.000 -9.246.000 -6.877.000
Driftsresultat 2.750.000 3.287.000 2.628.000 3.047.000 3.122.000
Finansinntekter 20.000 34.000 32.000 15.000 23.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -7.000 -13.000
Finans 19.000 34.000 32.000 8.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 2.150.000 2.584.000 2.045.000 2.316.000 2.343.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 48.000 65.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 500.000 760.000 517.000 677.000 488.000
Sum varige driftsmidler 500.000 760.000 517.000 677.000 488.000
Sum finansielle anleggsmidler 57.000 57.000 70.000 70.000 70.000
Sum anleggsmidler 557.000 817.000 587.000 795.000 624.000
Varebeholdning 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kundefordringer 2.997.000 4.114.000 3.262.000 3.312.000 2.476.000
Andre fordringer 25.000 0 0 539.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.676.000 5.409.000 5.128.000 4.584.000 5.702.000
Sum omløpsmidler 8.708.000 9.533.000 8.399.000 8.445.000 8.188.000
Sum eiendeler 9.265.000 10.350.000 8.986.000 9.240.000 8.812.000
Sum opptjent egenkapital 5.316.000 5.167.000 5.583.000 5.037.000 4.722.000
Sum egenkapital 5.416.000 5.267.000 5.683.000 5.137.000 4.822.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 5.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.000 5.000 30.000 150.000
Leverandørgjeld 324.000 293.000 257.000 328.000 284.000
Betalbar skatt 638.000 723.000 562.000 722.000 766.000
Skyldig offentlige avgifter 604.000 739.000 681.000 692.000 520.000
Utbytte -3.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 282.000 308.000 299.000 330.000 271.000
Sum kortsiktig gjeld 3.848.000 5.064.000 3.299.000 4.073.000 3.840.000
Sum gjeld og egenkapital 9.264.000 10.350.000 8.987.000 9.240.000 8.812.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.860.000 4.469.000 5.100.000 4.372.000 4.348.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.9 2.5 2.1 2.1
Likviditetsgrad 2 2.3 1.9 2.5 2.1 2.1
Soliditet 58.5 50.9 63.2 55.6 54.7
Resultatgrad 27.4 27.7 25.5 24.8 31.2
Rentedekningsgrad 2.750.0 435.3 240.2
Gjeldsgrad 0.7 1 0.6 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 29.9 32.1 29.6 33.1 35.7
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR
SEG.
Prokurister
29.02.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex