Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bø Auto As
Juridisk navn:  Bø Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35950275
Bøgata 111 Bøgata 111 Fax: 35950522
3800 Bø I Telemark 3800 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 998510880
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/12/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Haugerud Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.54%
Resultat  
  
-32.53%
Egenkapital  
  
-5.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.874.000 8.654.000 8.324.000 7.416.000 6.909.000
Resultat: 531.000 787.000 985.000 880.000 453.000
Egenkapital: 1.580.000 1.673.000 1.559.000 1.457.000 1.312.000
Regnskap for  Bø Auto As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.874.000 8.654.000 8.324.000 7.416.000 6.909.000
Driftskostnader -8.343.000 -7.927.000 -7.345.000 -6.552.000 -6.475.000
Driftsresultat 531.000 727.000 979.000 864.000 434.000
Finansinntekter 3.000 63.000 9.000 20.000 24.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -4.000 -4.000 -5.000
Finans 60.000 5.000 16.000 19.000
Resultat før skatt 531.000 787.000 985.000 880.000 453.000
Skattekostnad -124.000 -173.000 -227.000 -212.000 -114.000
Årsresultat 407.000 614.000 757.000 667.000 339.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 639.000 768.000 1.060.000 931.000 1.117.000
Sum omløpsmidler 2.956.000 2.728.000 2.686.000 2.312.000 1.614.000
Sum eiendeler 3.595.000 3.496.000 3.746.000 3.243.000 2.731.000
Sum opptjent egenkapital 1.280.000 1.373.000 1.259.000 1.157.000 1.012.000
Sum egenkapital 1.580.000 1.673.000 1.559.000 1.457.000 1.312.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.015.000 1.809.000 2.187.000 1.787.000 1.418.000
Sum gjeld og egenkapital 3.595.000 3.497.000 3.746.000 3.244.000 2.730.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.833.000 8.540.000 8.305.000 7.415.000 6.904.000
Andre inntekter 41.000 114.000 19.000 2.000 5.000
Driftsinntekter 8.874.000 8.654.000 8.324.000 7.416.000 6.909.000
Varekostnad -3.323.000 -3.111.000 -3.175.000 -2.665.000 -2.752.000
Lønninger -2.954.000 -2.940.000 -2.564.000 -2.516.000 -2.376.000
Avskrivning -233.000 -193.000 -76.000 -106.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.833.000 -1.683.000 -1.530.000 -1.265.000 -1.225.000
Driftskostnader -8.343.000 -7.927.000 -7.345.000 -6.552.000 -6.475.000
Driftsresultat 531.000 727.000 979.000 864.000 434.000
Finansinntekter 3.000 63.000 9.000 20.000 24.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -4.000 -4.000 -5.000
Finans 60.000 5.000 16.000 19.000
Konsernbidrag 0 -155.000 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 -300.000 0
Årsresultat 407.000 614.000 757.000 667.000 339.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 0 2.000 27.000 25.000
Fast eiendom 16.000 18.000 20.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 616.000 719.000 680.000 202.000 259.000
Sum varige driftsmidler 632.000 737.000 700.000 202.000 259.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 31.000 359.000 703.000 832.000
Sum anleggsmidler 639.000 768.000 1.060.000 931.000 1.117.000
Varebeholdning 475.000 443.000 469.000 407.000 426.000
Kundefordringer 82.000 137.000 79.000 119.000 76.000
Andre fordringer 11.000 27.000 25.000 21.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.389.000 2.121.000 2.112.000 1.765.000 1.074.000
Sum omløpsmidler 2.956.000 2.728.000 2.686.000 2.312.000 1.614.000
Sum eiendeler 3.595.000 3.496.000 3.746.000 3.243.000 2.731.000
Sum opptjent egenkapital 1.280.000 1.373.000 1.259.000 1.157.000 1.012.000
Sum egenkapital 1.580.000 1.673.000 1.559.000 1.457.000 1.312.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 0 0 0
Leverandørgjeld 418.000 250.000 346.000 287.000 410.000
Betalbar skatt 141.000 156.000 156.000 143.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 388.000 386.000 382.000 367.000 300.000
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.068.000 1.016.000 1.303.000 989.000 682.000
Sum kortsiktig gjeld 2.015.000 1.809.000 2.187.000 1.787.000 1.418.000
Sum gjeld og egenkapital 3.595.000 3.497.000 3.746.000 3.244.000 2.730.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 941.000 919.000 499.000 525.000 196.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1 1.1 0.8
Soliditet 43.9 47.8 41.6 44.9 48.1
Resultatgrad 6.0 8.4 11.8 11.7 6.3
Rentedekningsgrad 177.0 242.3 244.8 2 86.8
Gjeldsgrad 1.3 1.1 1.4 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 14.9 22.6 26.4 27.3 16.8
Signatur
19.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.06.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex