Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bø Installasjon As
Juridisk navn:  Bø Installasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35060350
Stasjonsvegen 17 Stasjonsvegen 17 Fax: 35060366
3800 Bø I Telemark 3800 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 984971109
Aksjekapital: 214.200 NOK
Antall ansatte: 63
Etableringsdato: 7/3/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.99%
Resultat  
  
-3.77%
Egenkapital  
  
15.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 98.246.000 82.569.000 78.596.000 73.374.000 71.236.000
Resultat: 485.000 504.000 -272.000 -1.141.000 3.051.000
Egenkapital: 2.884.000 2.507.000 2.115.000 2.352.000 3.243.000
Regnskap for  Bø Installasjon As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 98.246.000 82.569.000 78.596.000 73.374.000 71.236.000
Driftskostnader -97.349.000 -81.669.000 -78.577.000 -74.110.000 -67.883.000
Driftsresultat 898.000 899.000 19.000 -735.000 3.352.000
Finansinntekter 12.000 90.000 194.000 9.000 16.000
Finanskostnader -425.000 -485.000 -484.000 -414.000 -317.000
Finans -413.000 -395.000 -290.000 -405.000 -301.000
Resultat før skatt 485.000 504.000 -272.000 -1.141.000 3.051.000
Skattekostnad -108.000 -112.000 35.000 249.000 -777.000
Årsresultat 377.000 392.000 -237.000 -891.000 2.274.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.793.000 1.865.000 2.502.000 2.751.000 900.000
Sum omløpsmidler 28.472.000 21.476.000 25.566.000 23.974.000 22.258.000
Sum eiendeler 31.265.000 23.341.000 28.068.000 26.725.000 23.158.000
Sum opptjent egenkapital 2.670.000 2.293.000 1.900.000 2.138.000 3.029.000
Sum egenkapital 2.884.000 2.507.000 2.115.000 2.352.000 3.243.000
Sum langsiktig gjeld 4.687.000 3.392.000 4.492.000 4.858.000 4.417.000
Sum kortsiktig gjeld 23.694.000 17.443.000 21.461.000 19.515.000 15.499.000
Sum gjeld og egenkapital 31.265.000 23.342.000 28.067.000 26.725.000 23.159.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.151.000 79.969.000 77.102.000 72.037.000 69.771.000
Andre inntekter 2.096.000 2.600.000 1.493.000 1.337.000 1.465.000
Driftsinntekter 98.246.000 82.569.000 78.596.000 73.374.000 71.236.000
Varekostnad -61.306.000 -43.259.000 -41.974.000 -39.934.000 -36.875.000
Lønninger -25.604.000 -29.040.000 -26.761.000 -24.398.000 -23.282.000
Avskrivning -845.000 -616.000 -585.000 -361.000 -194.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.594.000 -8.754.000 -9.257.000 -9.417.000 -7.532.000
Driftskostnader -97.349.000 -81.669.000 -78.577.000 -74.110.000 -67.883.000
Driftsresultat 898.000 899.000 19.000 -735.000 3.352.000
Finansinntekter 12.000 90.000 194.000 9.000 16.000
Finanskostnader -425.000 -485.000 -484.000 -414.000 -317.000
Finans -413.000 -395.000 -290.000 -405.000 -301.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -956.000
Årsresultat 377.000 392.000 -237.000 -891.000 2.274.000
Balanse detaljer          
Goodwill 480.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 785.000 413.000 525.000 490.000 241.000
Fast eiendom 281.000 442.000 783.000 763.000 0
Maskiner anlegg 564.000 210.000 270.000 345.000 28.000
Driftsløsøre 1.163.000 801.000 925.000 1.143.000 609.000
Sum varige driftsmidler 2.008.000 1.453.000 1.977.000 2.251.000 636.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 10.000 23.000
Sum anleggsmidler 2.793.000 1.865.000 2.502.000 2.751.000 900.000
Varebeholdning 15.505.000 11.355.000 10.355.000 10.019.000 9.349.000
Kundefordringer 9.409.000 8.089.000 13.673.000 11.010.000 9.910.000
Andre fordringer 2.556.000 953.000 601.000 1.962.000 2.072.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.003.000 1.080.000 937.000 984.000 927.000
Sum omløpsmidler 28.472.000 21.476.000 25.566.000 23.974.000 22.258.000
Sum eiendeler 31.265.000 23.341.000 28.068.000 26.725.000 23.158.000
Sum opptjent egenkapital 2.670.000 2.293.000 1.900.000 2.138.000 3.029.000
Sum egenkapital 2.884.000 2.507.000 2.115.000 2.352.000 3.243.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.402.000 2.381.000 3.917.000 4.119.000 1.714.000
Sum langsiktig gjeld 4.687.000 3.392.000 4.492.000 4.858.000 4.417.000
Leverandørgjeld 8.190.000 6.513.000 9.367.000 7.919.000 3.721.000
Betalbar skatt 0 0 0 714.000
Skyldig offentlige avgifter 5.319.000 3.619.000 3.520.000 3.152.000 3.215.000
Utbytte 0 0 0 -956.000
Annen kortsiktig gjeld 6.783.000 4.930.000 4.657.000 4.325.000 5.179.000
Sum kortsiktig gjeld 23.694.000 17.443.000 21.461.000 19.515.000 15.499.000
Sum gjeld og egenkapital 31.265.000 23.342.000 28.067.000 26.725.000 23.159.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.778.000 4.033.000 4.105.000 4.459.000 6.759.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8
Soliditet 9.2 10.7 7.5 8.8 1
Resultatgrad 0.9 1.1 0 4.7
Rentedekningsgrad 2.1 1.9 0 -1.8 10.6
Gjeldsgrad 9.8 8.3 12.3 10.4 6.1
Total kapitalrentabilitet 2.9 4.2 0.8 -2.7 14.5
Signatur
17.11.2021
SIGNATUR
TOREKÅSA ODDGEIR
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex