Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bø Sommarland AS
Juridisk navn:  Bø Sommarland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35061600
Steintjønnvegen 2 Steintjønnvegen 2 Fax: 35061601
3804 Bø I Telemark 3804 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 936387136
Aksjekapital: 9.400.700 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 1/4/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.84%
Resultat  
  
-54.94%
Egenkapital  
  
21.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 45.464.000 59.696.000 44.565.000 44.248.000 41.086.000
Resultat: 4.337.000 9.626.000 5.120.000 4.458.000 484.000
Egenkapital: 18.955.000 15.572.000 20.379.000 21.639.000 22.927.000
Regnskap for  Bø Sommarland AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 45.464.000 59.696.000 44.565.000 44.248.000 41.086.000
Driftskostnader -40.717.000 -49.381.000 -38.923.000 -39.426.000 -39.475.000
Driftsresultat 4.747.000 10.314.000 5.642.000 4.822.000 1.611.000
Finansinntekter 133.000 121.000 65.000 237.000 10.000
Finanskostnader -544.000 -809.000 -588.000 -600.000 -1.136.000
Finans -411.000 -688.000 -523.000 -363.000 -1.126.000
Resultat før skatt 4.337.000 9.626.000 5.120.000 4.458.000 484.000
Skattekostnad -954.000 -2.675.000 -1.422.000 -1.465.000 -131.000
Årsresultat 3.383.000 6.950.000 3.698.000 2.993.000 353.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.661.000 33.149.000 24.027.000 27.264.000 31.095.000
Sum omløpsmidler 3.233.000 8.754.000 12.604.000 10.389.000 4.344.000
Sum eiendeler 38.894.000 41.903.000 36.631.000 37.653.000 35.439.000
Sum opptjent egenkapital 6.347.000 2.964.000 7.770.000 9.031.000 10.318.000
Sum egenkapital 18.955.000 15.572.000 20.379.000 21.639.000 22.927.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.203.000 451.000 451.000 451.000
Sum kortsiktig gjeld 19.939.000 25.127.000 15.802.000 15.563.000 12.061.000
Sum gjeld og egenkapital 38.894.000 41.902.000 36.631.000 37.653.000 35.438.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.464.000 59.696.000 44.565.000 44.248.000 41.086.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 45.464.000 59.696.000 44.565.000 44.248.000 41.086.000
Varekostnad -5.453.000 -7.755.000 -5.530.000 -5.554.000 -5.601.000
Lønninger -13.650.000 -16.094.000 -13.452.000 -13.713.000 -13.738.000
Avskrivning -5.399.000 -6.634.000 -5.800.000 -5.931.000 -6.016.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.215.000 -18.898.000 -14.141.000 -14.228.000 -14.120.000
Driftskostnader -40.717.000 -49.381.000 -38.923.000 -39.426.000 -39.475.000
Driftsresultat 4.747.000 10.314.000 5.642.000 4.822.000 1.611.000
Finansinntekter 133.000 121.000 65.000 237.000 10.000
Finanskostnader -544.000 -809.000 -588.000 -600.000 -1.136.000
Finans -411.000 -688.000 -523.000 -363.000 -1.126.000
Konsernbidrag 0 -12.208.000 0 -4.280.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.383.000 6.950.000 3.698.000 2.993.000 353.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.863.000 5.817.000 4.846.000 4.697.000 4.735.000
Fast eiendom 19.561.000 15.410.000 8.789.000 8.597.000 0
Maskiner anlegg 0 0 10.381.000 13.959.000 26.349.000
Driftsløsøre 11.226.000 11.910.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 30.787.000 27.321.000 19.170.000 22.556.000 26.349.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 35.661.000 33.149.000 24.027.000 27.264.000 31.095.000
Varebeholdning 2.840.000 1.905.000 3.081.000 3.153.000 2.901.000
Kundefordringer 36.000 0 13.000 905.000 208.000
Andre fordringer 357.000 947.000 682.000 243.000 1.234.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 5.902.000 8.828.000 6.088.000 0
Sum omløpsmidler 3.233.000 8.754.000 12.604.000 10.389.000 4.344.000
Sum eiendeler 38.894.000 41.903.000 36.631.000 37.653.000 35.439.000
Sum opptjent egenkapital 6.347.000 2.964.000 7.770.000 9.031.000 10.318.000
Sum egenkapital 18.955.000 15.572.000 20.379.000 21.639.000 22.927.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.203.000 451.000 451.000 451.000
Gjeld til kredittinstitutt 11.757.000 0 9.930.000 8.547.000 4.240.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.203.000 451.000 451.000 451.000
Leverandørgjeld 334.000 1.159.000 599.000 1.368.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 5.000 38.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 286.000 282.000 3.431.000 3.441.000 2.682.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.563.000 23.687.000 1.836.000 2.169.000 5.084.000
Sum kortsiktig gjeld 19.939.000 25.127.000 15.802.000 15.563.000 12.061.000
Sum gjeld og egenkapital 38.894.000 41.902.000 36.631.000 37.653.000 35.438.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -16.706.000 -16.373.000 -3.198.000 -5.174.000 -7.717.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 0.8 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0.6 0.5 0.2
Soliditet 48.7 37.2 55.6 57.5 64.7
Resultatgrad 10.4 17.3 12.7 10.9 3.9
Rentedekningsgrad 8.7 12.7 9.6 8 1.4
Gjeldsgrad 1.1 1.7 0.8 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 12.5 24.9 15.6 13.4 4.6
Signatur
16.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex