Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bølge As
Juridisk navn:  Bølge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55112600
Postboks 184 Rådal Sætervegen 25 Fax: 55112610
5858 Bergen 5236 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 947510037
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Regnskapsfører: Aval As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.18%
Resultat  
  
27.5%
Egenkapital  
  
4.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.941.000 10.204.000 10.733.000 11.686.000 19.846.000
Resultat: 153.000 120.000 453.000 124.000 7.634.000
Egenkapital: 2.503.000 2.384.000 4.291.000 3.902.000 6.757.000
Regnskap for  Bølge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.941.000 10.204.000 10.733.000 11.686.000 19.846.000
Driftskostnader -7.739.000 -10.102.000 -10.343.000 -11.676.000 -12.486.000
Driftsresultat 203.000 103.000 390.000 9.000 7.359.000
Finansinntekter 44.000 111.000 101.000 149.000 306.000
Finanskostnader -94.000 -95.000 -38.000 -34.000 -31.000
Finans -50.000 16.000 63.000 115.000 275.000
Resultat før skatt 153.000 120.000 453.000 124.000 7.634.000
Skattekostnad -34.000 -26.000 -63.000 21.000 -1.664.000
Årsresultat 119.000 93.000 389.000 145.000 5.970.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 299.000 328.000 358.000 393.000 451.000
Sum omløpsmidler 5.096.000 9.655.000 10.852.000 10.429.000 13.354.000
Sum eiendeler 5.395.000 9.983.000 11.210.000 10.822.000 13.805.000
Sum opptjent egenkapital 1.403.000 1.284.000 3.191.000 2.802.000 5.657.000
Sum egenkapital 2.503.000 2.384.000 4.291.000 3.902.000 6.757.000
Sum langsiktig gjeld 653.000 3.234.000 3.949.000 1.192.000 1.523.000
Sum kortsiktig gjeld 2.238.000 4.365.000 2.970.000 5.728.000 5.525.000
Sum gjeld og egenkapital 5.394.000 9.983.000 11.210.000 10.822.000 13.805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.803.000 10.204.000 10.732.000 11.685.000 12.183.000
Andre inntekter 139.000 0 1.000 1.000 7.663.000
Driftsinntekter 7.941.000 10.204.000 10.733.000 11.686.000 19.846.000
Varekostnad -5.232.000 -6.633.000 -6.868.000 -7.707.000 -8.201.000
Lønninger -1.299.000 -2.048.000 -2.135.000 -2.852.000 -3.062.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -10.000 -58.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.203.000 -1.416.000 -1.330.000 -1.059.000 -1.155.000
Driftskostnader -7.739.000 -10.102.000 -10.343.000 -11.676.000 -12.486.000
Driftsresultat 203.000 103.000 390.000 9.000 7.359.000
Finansinntekter 44.000 111.000 101.000 149.000 306.000
Finanskostnader -94.000 -95.000 -38.000 -34.000 -31.000
Finans -50.000 16.000 63.000 115.000 275.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 -3.000.000 -3.000.000
Årsresultat 119.000 93.000 389.000 145.000 5.970.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 40.000 65.000 90.000 90.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 9.000 14.000 24.000 82.000
Sum varige driftsmidler 4.000 9.000 14.000 24.000 82.000
Sum finansielle anleggsmidler 280.000 279.000 279.000 279.000 279.000
Sum anleggsmidler 299.000 328.000 358.000 393.000 451.000
Varebeholdning 17.000 70.000 187.000 428.000 822.000
Kundefordringer 1.701.000 1.746.000 1.827.000 2.290.000 1.641.000
Andre fordringer 251.000 328.000 486.000 129.000 205.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.127.000 7.512.000 8.353.000 7.582.000 10.686.000
Sum omløpsmidler 5.096.000 9.655.000 10.852.000 10.429.000 13.354.000
Sum eiendeler 5.395.000 9.983.000 11.210.000 10.822.000 13.805.000
Sum opptjent egenkapital 1.403.000 1.284.000 3.191.000 2.802.000 5.657.000
Sum egenkapital 2.503.000 2.384.000 4.291.000 3.902.000 6.757.000
Sum avsetninger til forpliktelser 653.000 774.000 931.000 1.192.000 1.523.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 653.000 3.234.000 3.949.000 1.192.000 1.523.000
Leverandørgjeld 523.000 844.000 1.021.000 1.320.000 1.256.000
Betalbar skatt 155.000 183.000 325.000 310.000 141.000
Skyldig offentlige avgifter 574.000 530.000 705.000 586.000 470.000
Utbytte -2.000.000 0 -3.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 986.000 808.000 919.000 513.000 658.000
Sum kortsiktig gjeld 2.238.000 4.365.000 2.970.000 5.728.000 5.525.000
Sum gjeld og egenkapital 5.394.000 9.983.000 11.210.000 10.822.000 13.805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.858.000 5.290.000 7.882.000 4.701.000 7.829.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.2 3.7 1.8 2.4
Likviditetsgrad 2 2.3 2.2 3.6 1.7 2.3
Soliditet 46.4 23.9 38.3 36.1 48.9
Resultatgrad 2.6 1 3.6 0.1 37.1
Rentedekningsgrad 2.2 1.1 10.3 0.3 237.4
Gjeldsgrad 1.2 3.2 1.6 1.8 1
Total kapitalrentabilitet 4.6 2.1 4.4 1.5 55.5
Signatur
04.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex