Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bømlo Farge & Miljø As
Juridisk navn:  Bømlo Farge & Miljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53420415
Svortlandsvegen 79 Svortlandsvegen 79 Fax: 53424243
5430 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 934453727
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/2/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.86%
Resultat  
  
211.53%
Egenkapital  
  
73.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.822.000 6.526.000 6.914.000 7.565.000 6.709.000
Resultat: 387.000 -347.000 319.000 -66.000 -50.000
Egenkapital: 794.000 457.000 804.000 542.000 608.000
Regnskap for  Bømlo Farge & Miljø As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.822.000 6.526.000 6.914.000 7.565.000 6.709.000
Driftskostnader -7.405.000 -6.838.000 -6.555.000 -7.619.000 -6.744.000
Driftsresultat 417.000 -312.000 359.000 -53.000 -35.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -30.000 -35.000 -41.000 -13.000 -14.000
Finans -29.000 -35.000 -40.000 -13.000 -14.000
Resultat før skatt 387.000 -347.000 319.000 -66.000 -50.000
Skattekostnad -11.000 0 -57.000 0 1.000
Årsresultat 376.000 -347.000 262.000 -66.000 -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 201.000 199.000 241.000 294.000 144.000
Sum omløpsmidler 2.186.000 2.008.000 1.886.000 1.932.000 1.318.000
Sum eiendeler 2.387.000 2.207.000 2.127.000 2.226.000 1.462.000
Sum opptjent egenkapital 694.000 357.000 704.000 442.000 508.000
Sum egenkapital 794.000 457.000 804.000 542.000 608.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.593.000 1.750.000 1.323.000 1.684.000 854.000
Sum gjeld og egenkapital 2.387.000 2.207.000 2.127.000 2.226.000 1.462.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.800.000 6.512.000 6.913.000 7.550.000 6.709.000
Andre inntekter 23.000 15.000 1.000 15.000 0
Driftsinntekter 7.822.000 6.526.000 6.914.000 7.565.000 6.709.000
Varekostnad -3.647.000 -3.124.000 -3.109.000 -4.107.000 -3.438.000
Lønninger -2.060.000 -2.026.000 -1.787.000 -2.052.000 -2.077.000
Avskrivning -45.000 -46.000 -53.000 -74.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.653.000 -1.642.000 -1.606.000 -1.386.000 -1.171.000
Driftskostnader -7.405.000 -6.838.000 -6.555.000 -7.619.000 -6.744.000
Driftsresultat 417.000 -312.000 359.000 -53.000 -35.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -30.000 -35.000 -41.000 -13.000 -14.000
Finans -29.000 -35.000 -40.000 -13.000 -14.000
Konsernbidrag -39.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 376.000 -347.000 262.000 -66.000 -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 147.000 192.000 239.000 292.000 142.000
Sum varige driftsmidler 147.000 192.000 239.000 292.000 142.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 7.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 201.000 199.000 241.000 294.000 144.000
Varebeholdning 1.187.000 1.086.000 1.143.000 1.041.000 1.033.000
Kundefordringer 192.000 151.000 87.000 161.000 81.000
Andre fordringer 753.000 699.000 640.000 644.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 72.000 15.000 86.000 77.000
Sum omløpsmidler 2.186.000 2.008.000 1.886.000 1.932.000 1.318.000
Sum eiendeler 2.387.000 2.207.000 2.127.000 2.226.000 1.462.000
Sum opptjent egenkapital 694.000 357.000 704.000 442.000 508.000
Sum egenkapital 794.000 457.000 804.000 542.000 608.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 514.000 705.000 385.000 442.000 251.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 398.000 321.000 309.000 694.000 224.000
Betalbar skatt 0 57.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 157.000 165.000 159.000 108.000 195.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 523.000 559.000 413.000 439.000 183.000
Sum kortsiktig gjeld 1.593.000 1.750.000 1.323.000 1.684.000 854.000
Sum gjeld og egenkapital 2.387.000 2.207.000 2.127.000 2.226.000 1.462.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 593.000 258.000 563.000 248.000 464.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 1.4 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.6 0.5 0.3
Soliditet 33.3 20.7 37.8 24.3 41.6
Resultatgrad 5.3 -4.8 5.2 -0.7 -0.5
Rentedekningsgrad 13.9 -8.9 8.8 -4.1 -2.5
Gjeldsgrad 2.0 3.8 1.6 3.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 17.5 -14.1 16.9 -2.4 -2.4
Signatur
07.02.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.02.2020
Prokura
Schive Frode
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex