Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Børge Ousland As
Juridisk navn:  Børge Ousland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21641012
Øvre Utsiktsvei 19 Nordskot Fax: 22284190
1450 Nesoddtangen 8283 Leinesfjord
Fylke: Kommune:
Nordland Steigen
Org.nr: 871005532
Aksjekapital: 190.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/21/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Aider Vestfold As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.18%
Resultat  
  
342.04%
Egenkapital  
  
34.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.237.000 7.379.000 9.992.000 9.810.000 8.495.000
Resultat: 2.568.000 -1.061.000 929.000 1.772.000 141.000
Egenkapital: 7.775.000 5.776.000 6.593.000 5.871.000 4.478.000
Regnskap for  Børge Ousland As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.237.000 7.379.000 9.992.000 9.810.000 8.495.000
Driftskostnader -6.390.000 -8.127.000 -8.740.000 -7.896.000 -8.182.000
Driftsresultat 2.848.000 -748.000 1.251.000 1.913.000 313.000
Finansinntekter 35.000 67.000 -2.000 52.000 97.000
Finanskostnader -315.000 -380.000 -320.000 -194.000 -270.000
Finans -280.000 -313.000 -322.000 -142.000 -173.000
Resultat før skatt 2.568.000 -1.061.000 929.000 1.772.000 141.000
Skattekostnad -569.000 243.000 -207.000 -380.000 1.000
Årsresultat 2.000.000 -817.000 722.000 1.392.000 141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.578.000 17.643.000 18.248.000 11.708.000 10.300.000
Sum omløpsmidler 2.758.000 2.643.000 1.289.000 3.331.000 4.428.000
Sum eiendeler 20.336.000 20.286.000 19.537.000 15.039.000 14.728.000
Sum opptjent egenkapital 7.585.000 5.586.000 6.403.000 5.681.000 4.288.000
Sum egenkapital 7.775.000 5.776.000 6.593.000 5.871.000 4.478.000
Sum langsiktig gjeld 9.095.000 11.616.000 11.707.000 7.418.000 6.895.000
Sum kortsiktig gjeld 3.466.000 2.895.000 1.237.000 1.750.000 3.355.000
Sum gjeld og egenkapital 20.336.000 20.287.000 19.537.000 15.039.000 14.728.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.187.000 3.204.000 5.207.000 6.981.000 6.871.000
Andre inntekter 5.051.000 4.176.000 4.785.000 2.829.000 1.625.000
Driftsinntekter 9.237.000 7.379.000 9.992.000 9.810.000 8.495.000
Varekostnad -1.112.000 -2.257.000 -2.540.000 -4.033.000 -4.704.000
Lønninger -655.000 -1.226.000 -1.102.000 -487.000 -564.000
Avskrivning -1.463.000 -1.467.000 -1.189.000 -708.000 -602.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.160.000 -3.177.000 -3.909.000 -2.668.000 -2.312.000
Driftskostnader -6.390.000 -8.127.000 -8.740.000 -7.896.000 -8.182.000
Driftsresultat 2.848.000 -748.000 1.251.000 1.913.000 313.000
Finansinntekter 35.000 67.000 -2.000 52.000 97.000
Finanskostnader -315.000 -380.000 -320.000 -194.000 -270.000
Finans -280.000 -313.000 -322.000 -142.000 -173.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.000.000 -817.000 722.000 1.392.000 141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 15.598.000 14.904.000 15.184.000 9.784.000 9.430.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 656.000 1.265.000 1.528.000 1.744.000 700.000
Sum varige driftsmidler 16.254.000 16.169.000 16.712.000 11.528.000 10.130.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.324.000 1.474.000 1.536.000 180.000 170.000
Sum anleggsmidler 17.578.000 17.643.000 18.248.000 11.708.000 10.300.000
Varebeholdning 91.000 117.000 82.000 68.000 22.000
Kundefordringer 116.000 366.000 58.000 181.000 50.000
Andre fordringer 497.000 601.000 206.000 432.000 1.790.000
Sum investeringer 345.000 288.000 832.000 808.000
Kasse, bank 2.054.000 1.214.000 655.000 1.817.000 1.759.000
Sum omløpsmidler 2.758.000 2.643.000 1.289.000 3.331.000 4.428.000
Sum eiendeler 20.336.000 20.286.000 19.537.000 15.039.000 14.728.000
Sum opptjent egenkapital 7.585.000 5.586.000 6.403.000 5.681.000 4.288.000
Sum egenkapital 7.775.000 5.776.000 6.593.000 5.871.000 4.478.000
Sum avsetninger til forpliktelser 160.000 64.000 307.000 100.000 39.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.095.000 11.616.000 11.707.000 7.418.000 6.895.000
Leverandørgjeld 899.000 356.000 513.000 550.000 306.000
Betalbar skatt 473.000 0 0 157.000 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 146.000 186.000 44.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.038.000 2.393.000 538.000 998.000 3.003.000
Sum kortsiktig gjeld 3.466.000 2.895.000 1.237.000 1.750.000 3.355.000
Sum gjeld og egenkapital 20.336.000 20.287.000 19.537.000 15.039.000 14.728.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -708.000 -252.000 52.000 1.581.000 1.073.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1 1.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1 1.9 1.3
Soliditet 38.2 28.5 33.7 3 30.4
Resultatgrad 30.8 -10.1 12.5 19.5 3.7
Rentedekningsgrad 9.0 3.9 9.9 1.2
Gjeldsgrad 1.6 2.5 2 1.6 2.3
Total kapitalrentabilitet 14.2 -3.4 6.4 13.1 2.8
Signatur
31.05.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex