Børge Ousland As
Juridisk navn:  Børge Ousland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46825054
Øvre Utsiktsvei 19 Nordskot Fax: 22284190
1450 Nesoddtangen 8283 Leinesfjord
Fylke: Kommune:
Nordland Steigen
Org.nr: 871005532
Aksjekapital: 190.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/21/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Aider Vestfold As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.24%
Resultat  
  
3.5%
Egenkapital  
  
26.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.291.000 9.237.000 7.379.000 9.992.000 9.810.000
Resultat: 2.658.000 2.568.000 -1.061.000 929.000 1.772.000
Egenkapital: 9.847.000 7.775.000 5.776.000 6.593.000 5.871.000
Regnskap for  Børge Ousland As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.291.000 9.237.000 7.379.000 9.992.000 9.810.000
Driftskostnader -8.235.000 -6.390.000 -8.127.000 -8.740.000 -7.896.000
Driftsresultat 3.055.000 2.848.000 -748.000 1.251.000 1.913.000
Finansinntekter 10.000 35.000 67.000 -2.000 52.000
Finanskostnader -407.000 -315.000 -380.000 -320.000 -194.000
Finans -397.000 -280.000 -313.000 -322.000 -142.000
Resultat før skatt 2.658.000 2.568.000 -1.061.000 929.000 1.772.000
Skattekostnad -586.000 -569.000 243.000 -207.000 -380.000
Årsresultat 2.072.000 2.000.000 -817.000 722.000 1.392.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.624.000 17.578.000 17.643.000 18.248.000 11.708.000
Sum omløpsmidler 1.640.000 2.758.000 2.643.000 1.289.000 3.331.000
Sum eiendeler 25.264.000 20.336.000 20.286.000 19.537.000 15.039.000
Sum opptjent egenkapital 9.657.000 7.585.000 5.586.000 6.403.000 5.681.000
Sum egenkapital 9.847.000 7.775.000 5.776.000 6.593.000 5.871.000
Sum langsiktig gjeld 12.695.000 9.095.000 11.616.000 11.707.000 7.418.000
Sum kortsiktig gjeld 2.722.000 3.466.000 2.895.000 1.237.000 1.750.000
Sum gjeld og egenkapital 25.264.000 20.336.000 20.287.000 19.537.000 15.039.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.439.000 4.187.000 3.204.000 5.207.000 6.981.000
Andre inntekter 5.852.000 5.051.000 4.176.000 4.785.000 2.829.000
Driftsinntekter 11.291.000 9.237.000 7.379.000 9.992.000 9.810.000
Varekostnad -1.892.000 -1.112.000 -2.257.000 -2.540.000 -4.033.000
Lønninger -1.123.000 -655.000 -1.226.000 -1.102.000 -487.000
Avskrivning -1.495.000 -1.463.000 -1.467.000 -1.189.000 -708.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.725.000 -3.160.000 -3.177.000 -3.909.000 -2.668.000
Driftskostnader -8.235.000 -6.390.000 -8.127.000 -8.740.000 -7.896.000
Driftsresultat 3.055.000 2.848.000 -748.000 1.251.000 1.913.000
Finansinntekter 10.000 35.000 67.000 -2.000 52.000
Finanskostnader -407.000 -315.000 -380.000 -320.000 -194.000
Finans -397.000 -280.000 -313.000 -322.000 -142.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.072.000 2.000.000 -817.000 722.000 1.392.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 198.000 0 0 0
Fast eiendom 21.216.000 15.598.000 14.904.000 15.184.000 9.784.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 744.000 656.000 1.265.000 1.528.000 1.744.000
Sum varige driftsmidler 21.960.000 16.254.000 16.169.000 16.712.000 11.528.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.466.000 1.324.000 1.474.000 1.536.000 180.000
Sum anleggsmidler 23.624.000 17.578.000 17.643.000 18.248.000 11.708.000
Varebeholdning 59.000 91.000 117.000 82.000 68.000
Kundefordringer 40.000 116.000 366.000 58.000 181.000
Andre fordringer 326.000 497.000 601.000 206.000 432.000
Sum investeringer 345.000 288.000 832.000
Kasse, bank 1.214.000 2.054.000 1.214.000 655.000 1.817.000
Sum omløpsmidler 1.640.000 2.758.000 2.643.000 1.289.000 3.331.000
Sum eiendeler 25.264.000 20.336.000 20.286.000 19.537.000 15.039.000
Sum opptjent egenkapital 9.657.000 7.585.000 5.586.000 6.403.000 5.681.000
Sum egenkapital 9.847.000 7.775.000 5.776.000 6.593.000 5.871.000
Sum avsetninger til forpliktelser 51.000 160.000 64.000 307.000 100.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.695.000 9.095.000 11.616.000 11.707.000 7.418.000
Leverandørgjeld 124.000 899.000 356.000 513.000 550.000
Betalbar skatt 695.000 473.000 0 0 157.000
Skyldig offentlige avgifter 131.000 57.000 146.000 186.000 44.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.772.000 2.038.000 2.393.000 538.000 998.000
Sum kortsiktig gjeld 2.722.000 3.466.000 2.895.000 1.237.000 1.750.000
Sum gjeld og egenkapital 25.264.000 20.336.000 20.287.000 19.537.000 15.039.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.082.000 -708.000 -252.000 52.000 1.581.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.9 1 1.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.9 1 1.9
Soliditet 39.0 38.2 28.5 33.7 3
Resultatgrad 27.1 30.8 -10.1 12.5 19.5
Rentedekningsgrad 7.5 9.0 3.9 9.9
Gjeldsgrad 1.6 1.6 2.5 2 1.6
Total kapitalrentabilitet 12.1 14.2 -3.4 6.4 13.1
Signatur
31.05.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex