Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Børstad Hotel As
Juridisk navn:  Børstad Hotel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74218090
Postboks 98 Carl Gulbransons Gate 19 Fax: 74218091
7801 Namsos 7800 Namsos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 960433807
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/1/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.84%
Resultat  
  
-88%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.409.000 1.421.000 1.382.000 1.380.000 1.363.000
Resultat: 15.000 125.000 -24.000 223.000 0
Egenkapital: 0 -12.000 -104.000 -85.000 -244.000
Regnskap for  Børstad Hotel As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.409.000 1.421.000 1.382.000 1.380.000 1.363.000
Driftskostnader -1.287.000 -1.151.000 -1.202.000 -965.000 -1.156.000
Driftsresultat 123.000 269.000 180.000 414.000 208.000
Finansinntekter 8.000 12.000 12.000 0 3.000
Finanskostnader -116.000 -156.000 -216.000 -191.000 -212.000
Finans -108.000 -144.000 -204.000 -191.000 -209.000
Resultat før skatt 15.000 125.000 -24.000 223.000 0
Skattekostnad -4.000 -32.000 5.000 -64.000 -15.000
Årsresultat 11.000 93.000 -19.000 159.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.483.000 5.759.000 6.113.000 5.769.000 6.152.000
Sum omløpsmidler 671.000 571.000 481.000 928.000 914.000
Sum eiendeler 6.154.000 6.330.000 6.594.000 6.697.000 7.066.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -112.000 -204.000 -185.000 -344.000
Sum egenkapital -12.000 -104.000 -85.000 -244.000
Sum langsiktig gjeld 5.815.000 6.195.000 6.575.000 6.575.000 6.955.000
Sum kortsiktig gjeld 339.000 147.000 123.000 207.000 355.000
Sum gjeld og egenkapital 6.154.000 6.330.000 6.594.000 6.697.000 7.066.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.409.000 1.421.000 1.382.000 1.380.000 1.363.000
Driftsinntekter 1.409.000 1.421.000 1.382.000 1.380.000 1.363.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -260.000 -266.000 -328.000 -102.000 0
Avskrivning -325.000 -321.000 -290.000 -319.000 -323.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -702.000 -564.000 -584.000 -544.000 -833.000
Driftskostnader -1.287.000 -1.151.000 -1.202.000 -965.000 -1.156.000
Driftsresultat 123.000 269.000 180.000 414.000 208.000
Finansinntekter 8.000 12.000 12.000 0 3.000
Finanskostnader -116.000 -156.000 -216.000 -191.000 -212.000
Finans -108.000 -144.000 -204.000 -191.000 -209.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 11.000 93.000 -19.000 159.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 184.000 188.000 220.000 215.000 279.000
Fast eiendom 5.251.000 5.572.000 5.893.000 5.553.000 5.833.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 0 0 40.000
Sum varige driftsmidler 5.299.000 5.572.000 5.893.000 5.553.000 5.872.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.483.000 5.759.000 6.113.000 5.769.000 6.152.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 249.000 0 0 0
Andre fordringer 17.000 79.000 9.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 404.000 492.000 472.000 928.000 914.000
Sum omløpsmidler 671.000 571.000 481.000 928.000 914.000
Sum eiendeler 6.154.000 6.330.000 6.594.000 6.697.000 7.066.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -112.000 -204.000 -185.000 -344.000
Sum egenkapital -12.000 -104.000 -85.000 -244.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.815.000 6.195.000 6.575.000 6.575.000 6.955.000
Leverandørgjeld 8.000 82.000 16.000 15.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 9.000 13.000 21.000 148.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 321.000 55.000 94.000 172.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 339.000 147.000 123.000 207.000 355.000
Sum gjeld og egenkapital 6.154.000 6.330.000 6.594.000 6.697.000 7.066.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 332.000 424.000 358.000 721.000 559.000
Likviditetsgrad 1 2.0 3.9 3.9 4.5 2.6
Likviditetsgrad 2 2.0 3.9 3.9 4.5 2.6
Soliditet -0.2 -1.6 -1.3 -3.5
Resultatgrad 8.7 18.9 1 3 15.3
Rentedekningsgrad 1.1 1.7 0.8 2.2 1
Gjeldsgrad -528.5 -64.4 -79.8
Total kapitalrentabilitet 2.1 4.4 2.9 6.2 3
Signatur
11.05.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex