Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Back Office Partner AS
Juridisk navn:  Back Office Partner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23196305
Professor Dahls Gate 10 Professor Dahls Gate 10 Fax:
0355 Oslo 355 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981490223
Aksjekapital: 1.150.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Solanum AS
Utvikling:
Omsetning  
  
100%
Resultat  
  
109.18%
Egenkapital  
  
0.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.000 5.000 17.000 12.000 90.000
Resultat: 9.000 -98.000 -21.000 -41.000 -53.000
Egenkapital: 4.802.000 4.793.000 -1.443.000 -1.422.000 -1.381.000
Regnskap for  Back Office Partner AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.000 5.000 17.000 12.000 90.000
Driftskostnader -22.000 -47.000 -27.000 -43.000 -135.000
Driftsresultat -12.000 -41.000 -10.000 -31.000 -45.000
Finansinntekter 27.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -60.000 -11.000 -10.000 -8.000
Finans 21.000 -57.000 -11.000 -10.000 -8.000
Resultat før skatt 9.000 -98.000 -21.000 -41.000 -53.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 -98.000 -21.000 -41.000 -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000.000 500.000 39.000 61.000 75.000
Sum omløpsmidler 5.910.000 8.455.000 47.000 27.000 211.000
Sum eiendeler 6.910.000 8.955.000 86.000 88.000 286.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 0 -2.443.000 -2.422.000 -2.381.000
Sum egenkapital 4.802.000 4.793.000 -1.443.000 -1.422.000 -1.381.000
Sum langsiktig gjeld 1.950.000 2.950.000 0 0 1.653.000
Sum kortsiktig gjeld 158.000 1.212.000 1.528.000 1.510.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 6.910.000 8.955.000 85.000 88.000 286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 5.000 17.000 12.000 90.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.000 5.000 17.000 12.000 90.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -39.000 -23.000 -14.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -8.000 -4.000 -29.000 -45.000
Driftskostnader -22.000 -47.000 -27.000 -43.000 -135.000
Driftsresultat -12.000 -41.000 -10.000 -31.000 -45.000
Finansinntekter 27.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -60.000 -11.000 -10.000 -8.000
Finans 21.000 -57.000 -11.000 -10.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 -98.000 -21.000 -41.000 -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 39.000 61.000 75.000
Sum varige driftsmidler 0 39.000 61.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 500.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000.000 500.000 39.000 61.000 75.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 13.000
Andre fordringer 3.000 2.000 0 0 0
Sum investeringer 5.515.000 5.989.000 0 0 0
Kasse, bank 392.000 2.464.000 47.000 27.000 198.000
Sum omløpsmidler 5.910.000 8.455.000 47.000 27.000 211.000
Sum eiendeler 6.910.000 8.955.000 86.000 88.000 286.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 0 -2.443.000 -2.422.000 -2.381.000
Sum egenkapital 4.802.000 4.793.000 -1.443.000 -1.422.000 -1.381.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.950.000 2.950.000 0 0 1.653.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 -3.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 158.000 1.212.000 1.524.000 1.513.000 0
Sum kortsiktig gjeld 158.000 1.212.000 1.528.000 1.510.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 6.910.000 8.955.000 85.000 88.000 286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.752.000 7.243.000 -1.481.000 -1.483.000 197.000
Likviditetsgrad 1 37.4 7 0 0 15.1
Likviditetsgrad 2 37.4 7 0 0 15.1
Soliditet 69.5 53.5 -1697.6 -1615.9 -482.9
Resultatgrad -120.0 -58.8 -258.3
Rentedekningsgrad -2.0 -0.7 -0.9 -3.1 -5.6
Gjeldsgrad 0.4 0.9 -1.1 -1.1 -1.2
Total kapitalrentabilitet 0.2 -0.4 -11.8 -35.2 -15.7
Signatur
07.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.07.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex