Bakeri Og Restaurantrenhold As
Juridisk navn:  Bakeri Og Restaurantrenhold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sagveien 23B Sagveien 23B Fax:
0459 Oslo 459 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 924351330
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 10/31/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Ullensvang Revisjon As
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.45%
Resultat  
  
24.36%
Egenkapital  
  
19.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020
Omsetning: 6.314.000 4.840.000 3.660.000
Resultat: 536.000 431.000 222.000
Egenkapital: 719.000 601.000 265.000
Regnskap for  Bakeri Og Restaurantrenhold As
Resultat 2022 2021 2020
Driftsinntekter 6.314.000 4.840.000 3.660.000
Driftskostnader -5.778.000 -4.408.000 -3.438.000
Driftsresultat 536.000 432.000 222.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 536.000 431.000 222.000
Skattekostnad -118.000 -95.000 -46.000
Årsresultat 418.000 337.000 175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 2.363.000 1.938.000 1.123.000
Sum eiendeler 2.363.000 1.938.000 1.123.000
Sum opptjent egenkapital 619.000 501.000 165.000
Sum egenkapital 719.000 601.000 265.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 1.644.000 1.337.000 858.000
Sum gjeld og egenkapital 2.363.000 1.938.000 1.123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.314.000 4.840.000 3.660.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 6.314.000 4.840.000 3.660.000
Varekostnad -102.000 -101.000 -108.000
Lønninger -5.303.000 -3.944.000 -3.026.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -373.000 -363.000 -304.000
Driftskostnader -5.778.000 -4.408.000 -3.438.000
Driftsresultat 536.000 432.000 222.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag
Utbytte -300.000
Årsresultat 418.000 337.000 175.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 83.000 314.000 152.000
Andre fordringer 34.000 32.000 12.000
Sum investeringer
Kasse, bank 2.222.000 1.592.000 959.000
Sum omløpsmidler 2.363.000 1.938.000 1.123.000
Sum eiendeler 2.363.000 1.938.000 1.123.000
Sum opptjent egenkapital 619.000 501.000 165.000
Sum egenkapital 719.000 601.000 265.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 9.000 11.000
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 47.000 39.000 37.000
Betalbar skatt 118.000 95.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 514.000 481.000 321.000
Utbytte -300.000
Annen kortsiktig gjeld 956.000 710.000 453.000
Sum kortsiktig gjeld 1.644.000 1.337.000 858.000
Sum gjeld og egenkapital 2.363.000 1.938.000 1.123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 719.000 601.000 265.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.3
Soliditet 30.4 31.0 23.6
Resultatgrad 8.5 8.9 6.1
Rentedekningsgrad 536.0
Gjeldsgrad 2.3 2.2 3.2
Total kapitalrentabilitet 22.7 22.3 19.8
Signatur
14.10.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Ny revisor, inngående balanse kan ikke verifiseres
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex