Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bakkaåno Camping & Gjestegard As
Juridisk navn:  Bakkaåno Camping & Gjestegard As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51477852
Fidje Fidje Fax: 51477852
4380 Hauge I Dalane 4380 Hauge I Dalane
Fylke: Kommune:
Rogaland Sokndal
Org.nr: 989381180
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/13/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berntsen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.2%
Resultat  
  
5220%
Egenkapital  
  
217.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.657.000 2.921.000 2.583.000 3.390.000 2.913.000
Resultat: 512.000 -10.000 -651.000 189.000 -478.000
Egenkapital: 693.000 218.000 -772.000 -120.000 -258.000
Regnskap for  Bakkaåno Camping & Gjestegard As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.657.000 2.921.000 2.583.000 3.390.000 2.913.000
Driftskostnader -3.143.000 -2.927.000 -3.230.000 -3.194.000 -3.387.000
Driftsresultat 515.000 -5.000 -648.000 197.000 -474.000
Finansinntekter 9.000 7.000 8.000 1.000 7.000
Finanskostnader -12.000 -12.000 -12.000 -10.000 -10.000
Finans -3.000 -5.000 -4.000 -9.000 -3.000
Resultat før skatt 512.000 -10.000 -651.000 189.000 -478.000
Skattekostnad -37.000 0 0 -50.000 0
Årsresultat 475.000 -10.000 -651.000 138.000 -478.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.051.000 1.615.000 1.680.000 2.076.000 2.150.000
Sum omløpsmidler 1.017.000 -107.000 -34.000 290.000 143.000
Sum eiendeler 2.068.000 1.508.000 1.646.000 2.366.000 2.293.000
Sum opptjent egenkapital -411.000 114.000 -876.000 -224.000 -362.000
Sum egenkapital 693.000 218.000 -772.000 -120.000 -258.000
Sum langsiktig gjeld 985.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 390.000 1.289.000 2.417.000 2.486.000 2.551.000
Sum gjeld og egenkapital 2.068.000 1.507.000 1.645.000 2.366.000 2.293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.534.000 2.746.000 2.583.000 3.216.000 2.913.000
Andre inntekter 123.000 175.000 0 174.000 0
Driftsinntekter 3.657.000 2.921.000 2.583.000 3.390.000 2.913.000
Varekostnad -92.000 -95.000 -128.000 -128.000 -155.000
Lønninger -922.000 -880.000 -817.000 -852.000 -1.021.000
Avskrivning -335.000 -407.000 -660.000 -591.000 -576.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.794.000 -1.545.000 -1.625.000 -1.623.000 -1.635.000
Driftskostnader -3.143.000 -2.927.000 -3.230.000 -3.194.000 -3.387.000
Driftsresultat 515.000 -5.000 -648.000 197.000 -474.000
Finansinntekter 9.000 7.000 8.000 1.000 7.000
Finanskostnader -12.000 -12.000 -12.000 -10.000 -10.000
Finans -3.000 -5.000 -4.000 -9.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 475.000 -10.000 -651.000 138.000 -478.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 42.000 111.000 214.000 344.000 480.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 223.000 581.000 861.000 1.121.000 1.077.000
Sum varige driftsmidler 265.000 692.000 1.075.000 1.465.000 1.557.000
Sum finansielle anleggsmidler 786.000 923.000 605.000 611.000 593.000
Sum anleggsmidler 1.051.000 1.615.000 1.680.000 2.076.000 2.150.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 409.000 74.000 46.000 -6.000 123.000
Andre fordringer 40.000 34.000 190.000 35.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 567.000 0 0 261.000 11.000
Sum omløpsmidler 1.017.000 -107.000 -34.000 290.000 143.000
Sum eiendeler 2.068.000 1.508.000 1.646.000 2.366.000 2.293.000
Sum opptjent egenkapital -411.000 114.000 -876.000 -224.000 -362.000
Sum egenkapital 693.000 218.000 -772.000 -120.000 -258.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 985.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 148.000 79.000 93.000 11.000 50.000
Betalbar skatt 37.000 0 0 50.000 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 -7.000 -17.000 10.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 180.000 1.218.000 2.341.000 2.415.000 2.473.000
Sum kortsiktig gjeld 390.000 1.289.000 2.417.000 2.486.000 2.551.000
Sum gjeld og egenkapital 2.068.000 1.507.000 1.645.000 2.366.000 2.293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 627.000 -1.396.000 -2.451.000 -2.196.000 -2.408.000
Likviditetsgrad 1 2.6 -0.1 - 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 2.6 -0.1 - 0.1 0.1
Soliditet 33.5 14.5 -46.9 -5.1 -11.3
Resultatgrad 14.1 -0.2 -25.1 5.8 -16.3
Rentedekningsgrad 42.9 -0.4 - 19.7 -47.4
Gjeldsgrad 2.0 5.9 -3.1 -20.7 -9.9
Total kapitalrentabilitet 25.3 0.1 -38.9 8.4 -20.4
Signatur
16.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex