Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baksai Byggservice As
Juridisk navn:  Baksai Byggservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vanylvsvegen 1702 Vanylvsvegen 1702 Fax:
6144 Sylte 6144 Sylte
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vanylven
Org.nr: 923463240
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/10/2019
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 518.000
Resultat: 17.000
Egenkapital: 43.000
Regnskap for  Baksai Byggservice As
Resultat 2019
Driftsinntekter 518.000
Driftskostnader -500.000
Driftsresultat 17.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 17.000
Skattekostnad -4.000
Årsresultat 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000
Sum omløpsmidler 231.000
Sum eiendeler 262.000
Sum opptjent egenkapital 13.000
Sum egenkapital 43.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 218.000
Sum gjeld og egenkapital 262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 518.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 518.000
Varekostnad -381.000
Lønninger -73.000
Avskrivning -1.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -45.000
Driftskostnader -500.000
Driftsresultat 17.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 31.000
Sum varige driftsmidler 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 31.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 46.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 186.000
Sum omløpsmidler 231.000
Sum eiendeler 262.000
Sum opptjent egenkapital 13.000
Sum egenkapital 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 141.000
Betalbar skatt 3.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000
Sum kortsiktig gjeld 218.000
Sum gjeld og egenkapital 262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 16.4
Resultatgrad 3.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.1
Total kapitalrentabilitet 6.5
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex