Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Balestrand Samdrift Sa
Juridisk navn:  Balestrand Samdrift Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95161530
c/o Jon Asbjørn Målsnes Målsnes 11 c/o Jon Asbjørn Målsnes Målsnes 11 Fax:
6899 Balestrand 6899 Balestrand
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 991126783
Aksjekapital: 7.000 NOK
Etableringsdato: 2/13/2007
Foretakstype: SA
Utvikling:
Omsetning  
  
8.29%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
1.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 235.000 217.000 0
Resultat: 0 0 0
Egenkapital: 60.000 59.000 60.000
Regnskap for  Balestrand Samdrift Sa
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 235.000 217.000 0
Driftskostnader -235.000 -217.000 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.000 41.000 36.000
Sum omløpsmidler 218.000 0 0
Sum eiendeler 266.000 41.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 52.000 0
Sum egenkapital 60.000 59.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 207.000 -19.000 -24.000
Sum gjeld og egenkapital 267.000 40.000 36.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 124.000 52.000 0
Andre inntekter 112.000 164.000 0
Driftsinntekter 235.000 217.000 0
Varekostnad -190.000 0
Lønninger -22.000 -17.000 0
Avskrivning -12.000 -10.000 -9.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -201.000 0 9.000
Driftskostnader -235.000 -217.000 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 41.000 36.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 41.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 48.000 41.000 36.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 218.000 0 0
Sum omløpsmidler 218.000 0 0
Sum eiendeler 266.000 41.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 52.000 0
Sum egenkapital 60.000 59.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -197.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -4.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 207.000 182.000 -24.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 -19.000 -24.000
Sum gjeld og egenkapital 267.000 40.000 36.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 19.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 22.5 147.5 166.7
Resultatgrad 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.5 -0.3 -0.4
Total kapitalrentabilitet 0 0
Signatur
03.09.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex