Bama Logistikk AS
Juridisk navn:  Bama Logistikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001788
Nedre Kalbakkvei 40 Nedre Kalbakkvei 40 Fax: 35900267
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 965437150
Aksjekapital: 1.102.500 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 9/30/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.54%
Resultat  
  
32.55%
Egenkapital  
  
0.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 293.468.000 243.459.000 221.869.000 210.515.000 211.574.000
Resultat: 13.842.000 10.443.000 5.338.000 5.636.000 6.620.000
Egenkapital: 19.043.000 18.960.000 18.992.000 18.989.000 18.982.000
Regnskap for  Bama Logistikk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 293.468.000 243.459.000 221.869.000 210.515.000 211.574.000
Driftskostnader -282.491.000 -236.385.000 -216.143.000 -204.887.000 -205.795.000
Driftsresultat 10.977.000 7.074.000 5.726.000 5.627.000 5.778.000
Finansinntekter 2.907.000 5.275.000 66.000 46.000 889.000
Finanskostnader -41.000 -1.906.000 -454.000 -37.000 -48.000
Finans 2.866.000 3.369.000 -388.000 9.000 841.000
Resultat før skatt 13.842.000 10.443.000 5.338.000 5.636.000 6.620.000
Skattekostnad -2.459.000 -1.284.000 -1.295.000 -1.288.000 -1.382.000
Årsresultat 11.383.000 9.159.000 4.043.000 4.348.000 5.238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.976.000 6.525.000 10.384.000 11.557.000 11.129.000
Sum omløpsmidler 57.435.000 51.380.000 37.140.000 35.367.000 39.650.000
Sum eiendeler 64.411.000 57.905.000 47.524.000 46.924.000 50.779.000
Sum opptjent egenkapital 13.907.000 13.824.000 13.857.000 13.854.000 13.846.000
Sum egenkapital 19.043.000 18.960.000 18.992.000 18.989.000 18.982.000
Sum langsiktig gjeld 212.000 58.000 92.000 222.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 45.156.000 38.888.000 28.439.000 27.713.000 31.518.000
Sum gjeld og egenkapital 64.411.000 57.906.000 47.524.000 46.925.000 50.778.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 290.002.000 239.844.000 218.655.000 208.634.000 210.333.000
Andre inntekter 3.466.000 3.615.000 3.214.000 1.881.000 1.242.000
Driftsinntekter 293.468.000 243.459.000 221.869.000 210.515.000 211.574.000
Varekostnad 0 -167.696.000 -170.704.000
Lønninger -15.726.000 -12.807.000 -11.395.000 -10.078.000 -10.970.000
Avskrivning -1.617.000 -2.025.000 -2.555.000 -2.523.000 -2.457.000
Nedskrivning -138.000 0 0 0
Andre driftskostnader -265.148.000 -221.415.000 -202.193.000 -24.590.000 -21.664.000
Driftskostnader -282.491.000 -236.385.000 -216.143.000 -204.887.000 -205.795.000
Driftsresultat 10.977.000 7.074.000 5.726.000 5.627.000 5.778.000
Finansinntekter 2.907.000 5.275.000 66.000 46.000 889.000
Finanskostnader -41.000 -1.906.000 -454.000 -37.000 -48.000
Finans 2.866.000 3.369.000 -388.000 9.000 841.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -11.300.000 -9.100.000 -4.040.000 -4.340.000 -5.237.000
Årsresultat 11.383.000 9.159.000 4.043.000 4.348.000 5.238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.663.000 3.983.000 4.115.000 5.488.000 5.262.000
Sum varige driftsmidler 4.663.000 3.983.000 4.115.000 5.488.000 5.262.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.313.000 2.543.000 6.269.000 6.070.000 5.867.000
Sum anleggsmidler 6.976.000 6.525.000 10.384.000 11.557.000 11.129.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 35.175.000 31.896.000 26.544.000 23.203.000 26.323.000
Andre fordringer 5.035.000 7.965.000 2.310.000 2.496.000 3.935.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 17.225.000 11.519.000 8.287.000 9.667.000 9.392.000
Sum omløpsmidler 57.435.000 51.380.000 37.140.000 35.367.000 39.650.000
Sum eiendeler 64.411.000 57.905.000 47.524.000 46.924.000 50.779.000
Sum opptjent egenkapital 13.907.000 13.824.000 13.857.000 13.854.000 13.846.000
Sum egenkapital 19.043.000 18.960.000 18.992.000 18.989.000 18.982.000
Sum avsetninger til forpliktelser 212.000 58.000 92.000 222.000 278.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 212.000 58.000 92.000 222.000 278.000
Leverandørgjeld 26.875.000 22.982.000 18.906.000 18.569.000 20.794.000
Betalbar skatt 2.304.000 1.319.000 1.306.000 1.345.000 1.540.000
Skyldig offentlige avgifter 2.006.000 1.925.000 1.430.000 557.000 824.000
Utbytte -11.300.000 -9.100.000 -4.040.000 -4.340.000 -5.237.000
Annen kortsiktig gjeld 13.971.000 12.662.000 6.797.000 7.243.000 8.360.000
Sum kortsiktig gjeld 45.156.000 38.888.000 28.439.000 27.713.000 31.518.000
Sum gjeld og egenkapital 64.411.000 57.906.000 47.524.000 46.925.000 50.778.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.279.000 12.492.000 8.701.000 7.654.000 8.132.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Soliditet 29.6 32.7 4 40.5 37.4
Resultatgrad 3.7 2.9 2.6 2.7 2.7
Rentedekningsgrad 267.7 3.7 12.6 152.1 120.4
Gjeldsgrad 2.4 2.1 1.5 1.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 21.6 21.3 12.2 12.1 13.1
Signatur
16.12.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex