Bandagistkjeden AS
Juridisk navn:  Bandagistkjeden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23384858
Sandstuveien 12 Sandstuveien 12 Fax: 23384851
1178 Oslo 1178 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974785617
Aksjekapital: 912.563 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/22/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Tenura As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.18%
Resultat  
  
-6.93%
Egenkapital  
  
7.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.027.000 9.184.000 8.603.000 8.498.000 9.107.000
Resultat: 833.000 895.000 4.000 725.000 797.000
Egenkapital: 7.890.000 7.362.000 6.812.000 6.781.000 6.270.000
Regnskap for  Bandagistkjeden AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.027.000 9.184.000 8.603.000 8.498.000 9.107.000
Driftskostnader -9.202.000 -8.303.000 -8.618.000 -7.786.000 -8.332.000
Driftsresultat 825.000 882.000 -14.000 712.000 775.000
Finansinntekter 8.000 14.000 18.000 14.000 27.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -4.000
Finans 8.000 13.000 18.000 14.000 23.000
Resultat før skatt 833.000 895.000 4.000 725.000 797.000
Skattekostnad -185.000 -200.000 -4.000 -178.000 -200.000
Årsresultat 648.000 695.000 0 547.000 597.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.212.000 2.569.000 2.892.000 3.318.000 231.000
Sum omløpsmidler 7.393.000 6.582.000 5.128.000 4.906.000 7.478.000
Sum eiendeler 9.605.000 9.151.000 8.020.000 8.224.000 7.709.000
Sum opptjent egenkapital 6.363.000 5.851.000 5.351.000 5.351.000 4.804.000
Sum egenkapital 7.890.000 7.362.000 6.812.000 6.781.000 6.270.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.715.000 1.789.000 1.208.000 1.443.000 1.440.000
Sum gjeld og egenkapital 9.605.000 9.151.000 8.021.000 8.224.000 7.710.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.398.000 6.892.000 5.861.000 6.149.000 6.134.000
Andre inntekter 2.629.000 2.292.000 2.742.000 2.349.000 2.973.000
Driftsinntekter 10.027.000 9.184.000 8.603.000 8.498.000 9.107.000
Varekostnad -1.538.000 -1.246.000 -1.372.000 -1.277.000 -2.039.000
Lønninger -4.200.000 -3.931.000 -4.026.000 -4.030.000 -4.025.000
Avskrivning -396.000 -379.000 -435.000 -155.000 -143.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.068.000 -2.747.000 -2.785.000 -2.324.000 -2.125.000
Driftskostnader -9.202.000 -8.303.000 -8.618.000 -7.786.000 -8.332.000
Driftsresultat 825.000 882.000 -14.000 712.000 775.000
Finansinntekter 8.000 14.000 18.000 14.000 27.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -4.000
Finans 8.000 13.000 18.000 14.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -140.000 -195.000 0 0 0
Årsresultat 648.000 695.000 0 547.000 597.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.111.000 2.460.000 2.818.000 3.159.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 101.000 109.000 74.000 158.000 224.000
Sum varige driftsmidler 101.000 109.000 74.000 158.000 224.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.212.000 2.569.000 2.892.000 3.318.000 231.000
Varebeholdning 259.000 300.000 389.000 194.000 243.000
Kundefordringer 1.967.000 1.755.000 1.533.000 1.721.000 1.745.000
Andre fordringer 104.000 105.000 276.000 184.000 214.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.063.000 4.422.000 2.930.000 2.806.000 5.276.000
Sum omløpsmidler 7.393.000 6.582.000 5.128.000 4.906.000 7.478.000
Sum eiendeler 9.605.000 9.151.000 8.020.000 8.224.000 7.709.000
Sum opptjent egenkapital 6.363.000 5.851.000 5.351.000 5.351.000 4.804.000
Sum egenkapital 7.890.000 7.362.000 6.812.000 6.781.000 6.270.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 288.000 368.000 234.000 247.000 187.000
Betalbar skatt 186.000 192.000 13.000 179.000 202.000
Skyldig offentlige avgifter 475.000 473.000 437.000 428.000 500.000
Utbytte -140.000 -195.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 626.000 562.000 523.000 589.000 551.000
Sum kortsiktig gjeld 1.715.000 1.789.000 1.208.000 1.443.000 1.440.000
Sum gjeld og egenkapital 9.605.000 9.151.000 8.021.000 8.224.000 7.710.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.678.000 4.793.000 3.920.000 3.463.000 6.038.000
Likviditetsgrad 1 4.3 3.7 4.2 3.4 5
Likviditetsgrad 2 4.2 3.5 3.9 3.3 5
Soliditet 82.1 80.5 84.9 82.5 81.3
Resultatgrad 8.2 9.6 -0.2 8.4 8.5
Rentedekningsgrad 882.0 193.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 8.7 9.8 0 8.8 10.4
Signatur
07.09.2022
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.09.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex