Bandak As
Juridisk navn:  Bandak As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35101111
Hantovegen 328 Hantovegen 328 Fax: 35946601
3825 Lunde 3825 Lunde
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Nome
Org.nr: 916242220
Aksjekapital: 20.000.000 NOK
Antall ansatte: 85
Etableringsdato: 3/29/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.68%
Resultat  
  
-87.65%
Egenkapital  
  
-6.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 131.341.000 184.153.000 157.234.000 114.943.000 104.126.000
Resultat: 2.347.000 19.010.000 24.854.000 -7.362.000 -1.463.000
Egenkapital: 56.812.000 60.655.000 46.317.000 14.368.000 21.730.000
Regnskap for  Bandak As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 131.341.000 184.153.000 157.234.000 114.943.000 104.126.000
Driftskostnader -127.978.000 -163.454.000 -129.846.000 -120.598.000 -104.163.000
Driftsresultat 3.363.000 20.700.000 27.389.000 -5.654.000 -36.000
Finansinntekter 230.000 382.000 238.000 98.000 84.000
Finanskostnader -1.247.000 -2.072.000 -2.773.000 -1.806.000 -1.511.000
Finans -1.017.000 -1.690.000 -2.535.000 -1.708.000 -1.427.000
Resultat før skatt 2.347.000 19.010.000 24.854.000 -7.362.000 -1.463.000
Skattekostnad -516.000 -4.182.000 6.431.000 0 0
Årsresultat 1.831.000 14.828.000 31.284.000 -7.362.000 -1.463.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.270.000 32.906.000 38.441.000 17.552.000 21.209.000
Sum omløpsmidler 84.585.000 94.872.000 92.379.000 64.739.000 57.670.000
Sum eiendeler 118.855.000 127.778.000 130.820.000 82.291.000 78.879.000
Sum opptjent egenkapital 3.495.000 1.665.000 25.652.000 -5.632.000 0
Sum egenkapital 56.812.000 60.655.000 46.317.000 14.368.000 21.730.000
Sum langsiktig gjeld 19.101.000 22.531.000 30.304.000 27.402.000 30.923.000
Sum kortsiktig gjeld 42.942.000 44.592.000 54.199.000 38.426.000 28.847.000
Sum gjeld og egenkapital 118.854.000 127.778.000 130.820.000 80.196.000 81.500.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.234.000 172.763.000 155.915.000 113.673.000 101.354.000
Andre inntekter 6.107.000 11.391.000 1.318.000 1.271.000 2.772.000
Driftsinntekter 131.341.000 184.153.000 157.234.000 114.943.000 104.126.000
Varekostnad -40.698.000 -64.123.000 -56.023.000 -39.118.000 -31.441.000
Lønninger -51.896.000 -62.743.000 -59.434.000 -51.213.000 -43.513.000
Avskrivning -5.422.000 -4.814.000 -5.930.000 -6.470.000 -7.104.000
Nedskrivning 18.647.000 0 0
Andre driftskostnader -29.962.000 -31.774.000 -27.106.000 -23.797.000 -22.105.000
Driftskostnader -127.978.000 -163.454.000 -129.846.000 -120.598.000 -104.163.000
Driftsresultat 3.363.000 20.700.000 27.389.000 -5.654.000 -36.000
Finansinntekter 230.000 382.000 238.000 98.000 84.000
Finanskostnader -1.247.000 -2.072.000 -2.773.000 -1.806.000 -1.511.000
Finans -1.017.000 -1.690.000 -2.535.000 -1.708.000 -1.427.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -12.000.000 0 0 0
Årsresultat 1.831.000 14.828.000 31.284.000 -7.362.000 -1.463.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 623.000 1.158.000 7.488.000 1.556.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 29.799.000 27.216.000 26.415.000 11.124.000 16.082.000
Driftsløsøre 3.849.000 4.531.000 4.538.000 0 0
Sum varige driftsmidler 33.647.000 31.748.000 30.953.000 11.124.000 16.082.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 4.872.000 5.127.000
Sum anleggsmidler 34.270.000 32.906.000 38.441.000 17.552.000 21.209.000
Varebeholdning 34.582.000 40.357.000 45.260.000 32.605.000 28.428.000
Kundefordringer 38.765.000 42.763.000 43.050.000 28.941.000 43.896.000
Andre fordringer 9.348.000 9.721.000 2.109.000 1.214.000 5.586.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.890.000 2.030.000 1.960.000 1.978.000 1.708.000
Sum omløpsmidler 84.585.000 94.872.000 92.379.000 64.739.000 57.670.000
Sum eiendeler 118.855.000 127.778.000 130.820.000 82.291.000 78.879.000
Sum opptjent egenkapital 3.495.000 1.665.000 25.652.000 -5.632.000 0
Sum egenkapital 56.812.000 60.655.000 46.317.000 14.368.000 21.730.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.076.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 13.689.000 7.853.000 15.216.000 8.920.000 3.494.000
Sum langsiktig gjeld 19.101.000 22.531.000 30.304.000 27.402.000 30.923.000
Leverandørgjeld 15.287.000 18.510.000 23.149.000 15.221.000 15.023.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.180.000 5.736.000 4.617.000 4.219.000 3.840.000
Utbytte -12.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.786.000 12.492.000 11.216.000 10.066.000 12.981.000
Sum kortsiktig gjeld 42.942.000 44.592.000 54.199.000 38.426.000 28.847.000
Sum gjeld og egenkapital 118.854.000 127.778.000 130.820.000 80.196.000 81.500.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.643.000 50.280.000 38.180.000 26.313.000 28.823.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.1 1.7 1.7 2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 0.9 0.8 1
Soliditet 47.8 47.5 35.4 17.9 26.7
Resultatgrad 2.6 11.2 17.4 -4.9
Rentedekningsgrad 2.7 10.0 9.9 -3.1
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.8 4.6 2.8
Total kapitalrentabilitet 3.0 16.5 21.1 -6.9 0.1
Signatur
11.03.2022
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
11.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex