Bar Vulkan As
Juridisk navn:  Bar Vulkan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94015106
Drammensveien 167 Maridalsveien 17 Fax:
0277 Oslo 178 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996335518
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 12/6/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Sens Revisjon As
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.52%
Resultat  
  
-428.4%
Egenkapital  
  
-77.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.941.000 10.973.000 18.537.000 22.754.000 24.204.000
Resultat: -3.852.000 -729.000 135.000 2.318.000 2.655.000
Egenkapital: 213.000 950.000 1.095.000 1.011.000 998.000
Regnskap for  Bar Vulkan As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.941.000 10.973.000 18.537.000 22.754.000 24.204.000
Driftskostnader -12.672.000 -11.594.000 -18.295.000 -20.353.000 -21.456.000
Driftsresultat -3.730.000 -622.000 242.000 2.400.000 2.748.000
Finansinntekter -3.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -119.000 -108.000 -107.000 -84.000 -94.000
Finans -122.000 -108.000 -107.000 -83.000 -93.000
Resultat før skatt -3.852.000 -729.000 135.000 2.318.000 2.655.000
Skattekostnad 637.000 149.000 -51.000 -558.000 -670.000
Årsresultat -3.215.000 -580.000 84.000 1.760.000 1.985.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.474.000 5.088.000 2.283.000 2.129.000 5.488.000
Sum omløpsmidler 1.388.000 1.592.000 2.270.000 2.521.000 2.212.000
Sum eiendeler 5.862.000 6.680.000 4.553.000 4.650.000 7.700.000
Sum opptjent egenkapital -321.000 416.000 995.000 911.000 898.000
Sum egenkapital 213.000 950.000 1.095.000 1.011.000 998.000
Sum langsiktig gjeld 2.258.000 2.439.000 980.000 1.050.000 4.231.000
Sum kortsiktig gjeld 3.391.000 3.291.000 2.477.000 2.589.000 2.471.000
Sum gjeld og egenkapital 5.862.000 6.680.000 4.552.000 4.650.000 7.700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.376.000 8.168.000 17.489.000 21.662.000 23.708.000
Andre inntekter 1.565.000 2.804.000 1.048.000 1.092.000 497.000
Driftsinntekter 8.941.000 10.973.000 18.537.000 22.754.000 24.204.000
Varekostnad -2.546.000 -2.476.000 -4.566.000 -6.077.000 -6.197.000
Lønninger -3.853.000 -3.725.000 -6.045.000 -5.964.000 -6.292.000
Avskrivning -594.000 -296.000 -272.000 -329.000 -540.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.679.000 -5.097.000 -7.412.000 -7.983.000 -8.427.000
Driftskostnader -12.672.000 -11.594.000 -18.295.000 -20.353.000 -21.456.000
Driftsresultat -3.730.000 -622.000 242.000 2.400.000 2.748.000
Finansinntekter -3.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -119.000 -108.000 -107.000 -84.000 -94.000
Finans -122.000 -108.000 -107.000 -83.000 -93.000
Konsernbidrag 2.478.000 0 -1.747.000 -2.074.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -3.215.000 -580.000 84.000 1.760.000 1.985.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 435.000 117.000 108.000 141.000 178.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.018.000 4.384.000 525.000 581.000 859.000
Sum varige driftsmidler 4.018.000 4.384.000 525.000 581.000 859.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 586.000 1.650.000 1.406.000 4.452.000
Sum anleggsmidler 4.474.000 5.088.000 2.283.000 2.129.000 5.488.000
Varebeholdning 886.000 858.000 1.072.000 967.000 754.000
Kundefordringer 300.000 271.000 1.002.000 1.326.000 1.045.000
Andre fordringer 18.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 202.000 444.000 196.000 228.000 414.000
Sum omløpsmidler 1.388.000 1.592.000 2.270.000 2.521.000 2.212.000
Sum eiendeler 5.862.000 6.680.000 4.553.000 4.650.000 7.700.000
Sum opptjent egenkapital -321.000 416.000 995.000 911.000 898.000
Sum egenkapital 213.000 950.000 1.095.000 1.011.000 998.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.258.000 2.439.000 980.000 1.050.000 4.231.000
Leverandørgjeld 2.716.000 4.468.000 1.520.000 1.257.000 1.262.000
Betalbar skatt 18.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 328.000 -405.000 820.000 845.000 658.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 348.000 -772.000 119.000 486.000 551.000
Sum kortsiktig gjeld 3.391.000 3.291.000 2.477.000 2.589.000 2.471.000
Sum gjeld og egenkapital 5.862.000 6.680.000 4.552.000 4.650.000 7.700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.003.000 -1.699.000 -207.000 -68.000 -259.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.9 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.5 0.6 0.6
Soliditet 3.6 14.2 24.1 21.7 1
Resultatgrad -41.7 -5.7 1.3 10.5 11.4
Rentedekningsgrad -31.3 -5.8 2.3 28.6 29.2
Gjeldsgrad 26.5 6.0 3.2 3.6 6.7
Total kapitalrentabilitet -63.7 -9.3 5.3 51.6 35.7
Signatur
23.11.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex