Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Baran Eiendom
Juridisk navn:  Baran Eiendom
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62358780
Øverkvernvegen 3A Øverkvernvegen 3A Fax:
2387 Brumunddal 2387 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 985986827
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/6/2003 1
Foretakstype: ENK
Tidligere navn: dala's restauranthus - bayram baran
Hovedpunkter i regnskapet
2003
Omsetning: 1.172.000
Resultat: -127.000
Egenkapital: 362.000
Regnskap for  Baran Eiendom
Resultat 2003
Driftsinntekter 1.172.000
Driftskostnader -1.298.000
Driftsresultat -126.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -127.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 523.000
Sum omløpsmidler 395.000
Sum eiendeler 918.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 362.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 556.000
Sum gjeld og egenkapital 918.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.172.000
Varekostnad -555.000
Lønninger -394.000
Avskrivning -39.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -310.000
Driftskostnader -1.298.000
Driftsresultat -126.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 523.000
Varebeholdning 94.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 122.000
Sum investeringer
Kasse, bank 179.000
Sum omløpsmidler 395.000
Sum eiendeler 918.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 362.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 435.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 89.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000
Sum kortsiktig gjeld 556.000
Sum gjeld og egenkapital 918.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -161.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet 39.4
Resultatgrad -10.8
Rentedekningsgrad -126.0
Gjeldsgrad 1.5
Total kapitalrentabilitet -13.7
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex