Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bardøla Høyfjellshotell As
Juridisk navn:  Bardøla Høyfjellshotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32094100
Bardølavegen 33 Bardølavegen 33 Fax: 32094101
3580 Geilo 3580 Geilo
Fylke: Kommune:
Viken Hol
Org.nr: 971594012
Aksjekapital: 8.000.000 NOK
Antall ansatte: 82
Etableringsdato: 12/1/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.33%
Resultat  
  
-31.61%
Egenkapital  
  
103.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 37.519.000 63.946.000 59.071.000 61.954.000 60.310.000
Resultat: -10.275.000 -7.807.000 -2.695.000 1.740.000 1.460.000
Egenkapital: 17.941.000 8.814.000 14.990.000 16.916.000 15.423.000
Regnskap for  Bardøla Høyfjellshotell As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 37.519.000 63.946.000 59.071.000 61.954.000 60.310.000
Driftskostnader -45.975.000 -69.788.000 -59.778.000 -57.980.000 -55.894.000
Driftsresultat -8.456.000 -5.841.000 -707.000 3.973.000 4.416.000
Finansinntekter 4.000 19.000 8.000 17.000 179.000
Finanskostnader -1.823.000 -1.984.000 -1.996.000 -2.250.000 -3.135.000
Finans -1.819.000 -1.965.000 -1.988.000 -2.233.000 -2.956.000
Resultat før skatt -10.275.000 -7.807.000 -2.695.000 1.740.000 1.460.000
Skattekostnad 2.242.000 1.631.000 769.000 -248.000 -220.000
Årsresultat -8.034.000 -6.176.000 -1.925.000 1.493.000 1.241.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.058.000 80.501.000 79.690.000 74.875.000 87.253.000
Sum omløpsmidler 14.792.000 6.422.000 6.728.000 8.151.000 6.971.000
Sum eiendeler 97.850.000 86.923.000 86.418.000 83.026.000 94.224.000
Sum opptjent egenkapital -199.000 814.000 6.990.000 8.916.000 7.423.000
Sum egenkapital 17.941.000 8.814.000 14.990.000 16.916.000 15.423.000
Sum langsiktig gjeld 73.001.000 67.178.000 62.091.000 57.869.000 70.774.000
Sum kortsiktig gjeld 6.907.000 10.930.000 9.338.000 8.241.000 8.027.000
Sum gjeld og egenkapital 97.849.000 86.922.000 86.419.000 83.026.000 94.224.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.519.000 63.946.000 59.071.000 61.882.000 60.310.000
Andre inntekter 0 0 72.000 0
Driftsinntekter 37.519.000 63.946.000 59.071.000 61.954.000 60.310.000
Varekostnad -6.935.000 -12.560.000 -11.228.000 -11.992.000 -11.591.000
Lønninger -18.098.000 -28.926.000 -25.945.000 -25.910.000 -25.038.000
Avskrivning -4.542.000 -3.799.000 -2.930.000 -2.765.000 -2.837.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.400.000 -24.503.000 -19.675.000 -17.313.000 -16.428.000
Driftskostnader -45.975.000 -69.788.000 -59.778.000 -57.980.000 -55.894.000
Driftsresultat -8.456.000 -5.841.000 -707.000 3.973.000 4.416.000
Finansinntekter 4.000 19.000 8.000 17.000 179.000
Finanskostnader -1.823.000 -1.984.000 -1.996.000 -2.250.000 -3.135.000
Finans -1.819.000 -1.965.000 -1.988.000 -2.233.000 -2.956.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -8.034.000 -6.176.000 -1.925.000 1.493.000 1.241.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 74.607.000 72.251.000 73.348.000 69.839.000 13.142.000
Maskiner anlegg 0 0 0 56.144.000
Driftsløsøre 8.384.000 8.168.000 6.216.000 2.970.000 3.517.000
Sum varige driftsmidler 82.991.000 80.418.000 79.564.000 72.809.000 75.615.000
Sum finansielle anleggsmidler 66.000 82.000 127.000 2.066.000 11.638.000
Sum anleggsmidler 83.058.000 80.501.000 79.690.000 74.875.000 87.253.000
Varebeholdning 1.516.000 2.118.000 2.070.000 1.646.000 1.214.000
Kundefordringer 981.000 2.403.000 1.664.000 1.982.000 1.453.000
Andre fordringer 9.601.000 1.045.000 1.295.000 1.224.000 943.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.694.000 856.000 1.698.000 3.298.000 3.361.000
Sum omløpsmidler 14.792.000 6.422.000 6.728.000 8.151.000 6.971.000
Sum eiendeler 97.850.000 86.923.000 86.418.000 83.026.000 94.224.000
Sum opptjent egenkapital -199.000 814.000 6.990.000 8.916.000 7.423.000
Sum egenkapital 17.941.000 8.814.000 14.990.000 16.916.000 15.423.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.363.000 2.765.000 4.396.000 5.165.000 4.917.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.160.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 73.001.000 67.178.000 62.091.000 57.869.000 70.774.000
Leverandørgjeld 2.851.000 4.663.000 4.412.000 3.024.000 2.695.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 897.000 1.497.000 1.405.000 1.827.000 2.029.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.159.000 3.610.000 3.521.000 3.391.000 3.302.000
Sum kortsiktig gjeld 6.907.000 10.930.000 9.338.000 8.241.000 8.027.000
Sum gjeld og egenkapital 97.849.000 86.922.000 86.419.000 83.026.000 94.224.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.885.000 -4.508.000 -2.610.000 -90.000 -1.056.000
Likviditetsgrad 1 2.1 0.6 0.7 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.9 0.4 0.5 0.8 0.7
Soliditet 18.3 10.1 17.3 20.4 16.4
Resultatgrad -22.5 -9.1 -1.2 6.4 7.3
Rentedekningsgrad -4.6 -2.9 -0.4 1.8 1.4
Gjeldsgrad 4.5 8.9 4.8 3.9 5.1
Total kapitalrentabilitet -8.6 -6.7 -0.8 4.8 4.9
Signatur
07.06.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
08.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex