Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bardoff Invest As
Juridisk navn:  Bardoff Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38043253
Skibåsen 24 Skibåsen 24 Fax:
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 992281154
Aksjekapital: 108.800 NOK
Etableringsdato: 9/28/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-34.26%
Egenkapital  
  
-0.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.000 0 26.000 0 0
Resultat: 71.000 108.000 155.000 149.000 5.432.000
Egenkapital: 4.394.000 4.399.000 4.435.000 5.645.000 5.532.000
Regnskap for  Bardoff Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.000 0 26.000 0 0
Driftskostnader -66.000 -34.000 -34.000 -15.000 -17.000
Driftsresultat -56.000 -34.000 -7.000 -15.000 -17.000
Finansinntekter 139.000 142.000 163.000 164.000 5.449.000
Finanskostnader -11.000 0 0 0 0
Finans 128.000 142.000 163.000 164.000 5.449.000
Resultat før skatt 71.000 108.000 155.000 149.000 5.432.000
Skattekostnad -16.000 -24.000 -36.000 -36.000 -10.000
Årsresultat 56.000 84.000 119.000 113.000 5.421.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.705.000 4.437.000 4.659.000 5.680.000 5.575.000
Sum omløpsmidler 55.000 7.000 126.000 27.000 0
Sum eiendeler 5.760.000 4.444.000 4.785.000 5.707.000 5.575.000
Sum opptjent egenkapital 4.286.000 4.290.000 4.326.000 5.536.000 5.423.000
Sum egenkapital 4.394.000 4.399.000 4.435.000 5.645.000 5.532.000
Sum langsiktig gjeld 1.345.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 45.000 351.000 62.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 5.762.000 4.444.000 4.786.000 5.707.000 5.575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 10.000 0 26.000 0 0
Driftsinntekter 10.000 0 26.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -34.000 -34.000 -15.000 -17.000
Driftskostnader -66.000 -34.000 -34.000 -15.000 -17.000
Driftsresultat -56.000 -34.000 -7.000 -15.000 -17.000
Finansinntekter 139.000 142.000 163.000 164.000 5.449.000
Finanskostnader -11.000 0 0 0 0
Finans 128.000 142.000 163.000 164.000 5.449.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 56.000 84.000 119.000 113.000 5.421.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.297.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.297.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.408.000 4.437.000 4.659.000 5.680.000 5.575.000
Sum anleggsmidler 5.705.000 4.437.000 4.659.000 5.680.000 5.575.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 0 0 10.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 49.000 7.000 126.000 17.000 0
Sum omløpsmidler 55.000 7.000 126.000 27.000 0
Sum eiendeler 5.760.000 4.444.000 4.785.000 5.707.000 5.575.000
Sum opptjent egenkapital 4.286.000 4.290.000 4.326.000 5.536.000 5.423.000
Sum egenkapital 4.394.000 4.399.000 4.435.000 5.645.000 5.532.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.345.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 16.000 24.000 36.000 36.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 315.000 26.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 45.000 351.000 62.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 5.762.000 4.444.000 4.786.000 5.707.000 5.575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000 -38.000 -225.000 -35.000 -43.000
Likviditetsgrad 1 2.5 0.2 0.4 0.4 0
Likviditetsgrad 2 2.5 0.2 0.4 0.4 0
Soliditet 76.3 9 92.7 98.9 99.2
Resultatgrad -560.0 -26.9
Rentedekningsgrad -5.1
Gjeldsgrad 0.3 0 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 1.4 2.4 3.3 2.6 97.4
Signatur
08.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.10.2014
Prokura
Bardoff Espen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex