Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bare Kjekt As
Juridisk navn:  Bare Kjekt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51896151
Ernst Askildsens Gate 10 Ernst Askildsens Gate 10 Fax: 51896627
4041 Hafrsfjord 4041 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 978664652
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Accomodo Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.13%
Resultat  
  
184.15%
Egenkapital  
  
12.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 724.000 588.000 1.384.000 982.000 1.052.000
Resultat: 308.000 -366.000 525.000 373.000 332.000
Egenkapital: 2.542.000 2.269.000 2.634.000 2.824.000 2.538.000
Regnskap for  Bare Kjekt As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 724.000 588.000 1.384.000 982.000 1.052.000
Driftskostnader -418.000 -759.000 -871.000 -619.000 -726.000
Driftsresultat 306.000 -171.000 513.000 363.000 326.000
Finansinntekter 2.000 6.000 12.000 9.000 6.000
Finanskostnader -201.000 0 0 0
Finans 2.000 -195.000 12.000 9.000 6.000
Resultat før skatt 308.000 -366.000 525.000 373.000 332.000
Skattekostnad -35.000 1.000 -115.000 -86.000 -80.000
Årsresultat 273.000 -365.000 409.000 287.000 252.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.050.000 913.000 1.117.000 1.208.000 1.215.000
Sum omløpsmidler 2.041.000 1.947.000 2.310.000 1.913.000 1.438.000
Sum eiendeler 3.091.000 2.860.000 3.427.000 3.121.000 2.653.000
Sum opptjent egenkapital 2.442.000 2.169.000 2.534.000 2.724.000 2.438.000
Sum egenkapital 2.542.000 2.269.000 2.634.000 2.824.000 2.538.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 549.000 589.000 791.000 297.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 3.091.000 2.860.000 3.428.000 3.121.000 2.654.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 724.000 588.000 1.312.000 990.000 1.044.000
Andre inntekter 73.000 -8.000 8.000
Driftsinntekter 724.000 588.000 1.384.000 982.000 1.052.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -9.000 -5.000 -44.000 -56.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -409.000 -754.000 -827.000 -563.000 -682.000
Driftskostnader -418.000 -759.000 -871.000 -619.000 -726.000
Driftsresultat 306.000 -171.000 513.000 363.000 326.000
Finansinntekter 2.000 6.000 12.000 9.000 6.000
Finanskostnader -201.000 0 0 0
Finans 2.000 -195.000 12.000 9.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 273.000 -365.000 409.000 287.000 252.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 4.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 20.000 24.000 146.000 156.000
Sum varige driftsmidler 11.000 20.000 24.000 146.000 156.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.039.000 893.000 1.093.000 1.058.000 1.058.000
Sum anleggsmidler 1.050.000 913.000 1.117.000 1.208.000 1.215.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 46.000 122.000 33.000 37.000 27.000
Andre fordringer 600.000 0 35.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.995.000 1.224.000 2.277.000 1.842.000 1.374.000
Sum omløpsmidler 2.041.000 1.947.000 2.310.000 1.913.000 1.438.000
Sum eiendeler 3.091.000 2.860.000 3.427.000 3.121.000 2.653.000
Sum opptjent egenkapital 2.442.000 2.169.000 2.534.000 2.724.000 2.438.000
Sum egenkapital 2.542.000 2.269.000 2.634.000 2.824.000 2.538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 3.000 0 0
Leverandørgjeld 3.000 2.000 9.000 33.000 25.000
Betalbar skatt 99.000 89.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 17.000 31.000 15.000 10.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 539.000 570.000 653.000 161.000 0
Sum kortsiktig gjeld 549.000 589.000 791.000 297.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 3.091.000 2.860.000 3.428.000 3.121.000 2.654.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.492.000 1.358.000 1.519.000 1.616.000 1.322.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.3 2.9 6.4 12.4
Likviditetsgrad 2 3.7 3.3 2.9 6.4 12.4
Soliditet 82.2 79.3 76.8 90.5 95.6
Resultatgrad 42.3 -29.1 37.1 3 3
Rentedekningsgrad -0.9
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 10.0 -5.8 15.3 11.9 12.5
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex