Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bari Invest As
Juridisk navn:  Bari Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69184496
Iddeveien 33 Iddeveien 33 Fax:
1769 Halden 1769 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 914577896
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/27/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Re-visjon As
Regnskapsfører: Øko Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.76%
Resultat  
  
333.56%
Egenkapital  
  
96.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.770.000 26.635.000 29.277.000 29.917.000 29.461.000
Resultat: 696.000 -298.000 853.000 -584.000 -11.000
Egenkapital: 414.000 211.000 467.000 -262.000 284.000
Regnskap for  Bari Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.770.000 26.635.000 29.277.000 29.917.000 29.461.000
Driftskostnader -23.065.000 -26.929.000 -28.416.000 -30.490.000 -29.471.000
Driftsresultat 705.000 -293.000 862.000 -573.000 -10.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -9.000 -5.000 -9.000 -12.000 -2.000
Finans -9.000 -5.000 -8.000 -12.000 -2.000
Resultat før skatt 696.000 -298.000 853.000 -584.000 -11.000
Skattekostnad -132.000 42.000 -125.000 38.000 -25.000
Årsresultat 564.000 -256.000 728.000 -546.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 520.000 620.000 720.000 820.000 920.000
Sum omløpsmidler 1.250.000 1.229.000 1.147.000 1.371.000 1.914.000
Sum eiendeler 1.770.000 1.849.000 1.867.000 2.191.000 2.834.000
Sum opptjent egenkapital 384.000 181.000 437.000 -292.000 254.000
Sum egenkapital 414.000 211.000 467.000 -262.000 284.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 0 434.000 1.002.000 1.517.000
Sum kortsiktig gjeld 1.325.000 1.638.000 966.000 1.451.000 1.032.000
Sum gjeld og egenkapital 1.769.000 1.849.000 1.867.000 2.191.000 2.833.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.770.000 26.635.000 29.277.000 29.917.000 29.461.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 23.770.000 26.635.000 29.277.000 29.917.000 29.461.000
Varekostnad -19.798.000 -22.918.000 -24.085.000 -25.787.000 -25.122.000
Lønninger -1.173.000 -2.003.000 -2.158.000 -2.383.000 -2.213.000
Avskrivning -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.994.000 -1.908.000 -2.073.000 -2.220.000 -2.036.000
Driftskostnader -23.065.000 -26.929.000 -28.416.000 -30.490.000 -29.471.000
Driftsresultat 705.000 -293.000 862.000 -573.000 -10.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -9.000 -5.000 -9.000 -12.000 -2.000
Finans -9.000 -5.000 -8.000 -12.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -360.000 0 0 0 0
Årsresultat 564.000 -256.000 728.000 -546.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
Sum Immatrielle midler 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Sum anleggsmidler 520.000 620.000 720.000 820.000 920.000
Varebeholdning 794.000 1.069.000 867.000 584.000 936.000
Kundefordringer 30.000 48.000 26.000 0 0
Andre fordringer 378.000 88.000 167.000 261.000 322.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 24.000 87.000 526.000 655.000
Sum omløpsmidler 1.250.000 1.229.000 1.147.000 1.371.000 1.914.000
Sum eiendeler 1.770.000 1.849.000 1.867.000 2.191.000 2.834.000
Sum opptjent egenkapital 384.000 181.000 437.000 -292.000 254.000
Sum egenkapital 414.000 211.000 467.000 -262.000 284.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 0 42.000 0 38.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.000 0 434.000 1.002.000 1.517.000
Leverandørgjeld 360.000 878.000 322.000 779.000 296.000
Betalbar skatt 102.000 0 83.000 0 12.000
Skyldig offentlige avgifter 270.000 258.000 119.000 154.000 304.000
Utbytte -360.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 593.000 503.000 442.000 518.000 420.000
Sum kortsiktig gjeld 1.325.000 1.638.000 966.000 1.451.000 1.032.000
Sum gjeld og egenkapital 1.769.000 1.849.000 1.867.000 2.191.000 2.833.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -75.000 -409.000 181.000 -80.000 882.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1.2 0.9 1.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.3 0.5 0.9
Soliditet 23.4 11.4 2 1
Resultatgrad 3.0 -1.1 2.9 -1.9
Rentedekningsgrad 78.3 -58.6 95.8 -47.8
Gjeldsgrad 3.3 7.8 3 -9.4 9
Total kapitalrentabilitet 39.9 -15.8 46.2 -26.2 -0.4
Signatur
04.12.2018
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex