Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Barkna Trading AS
Juridisk navn:  Barkna Trading AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90695999
Gjemnesvegen 764 Gjemnesvegen 764 Fax:
6633 Gjemnes 6633 Gjemnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 888194932
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 4/18/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Effektiv Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
12.68%
Egenkapital  
  
-14.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 104.000 104.000 93.000 78.000 59.000
Resultat: -62.000 -71.000 -63.000 -82.000 -79.000
Egenkapital: -388.000 -340.000 -284.000 -235.000 -171.000
Regnskap for  Barkna Trading AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 104.000 104.000 93.000 78.000 59.000
Driftskostnader -137.000 -136.000 -121.000 -129.000 -108.000
Driftsresultat -33.000 -32.000 -28.000 -51.000 -50.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -39.000 -35.000 -31.000 -29.000
Finans -30.000 -39.000 -35.000 -31.000 -29.000
Resultat før skatt -62.000 -71.000 -63.000 -82.000 -79.000
Skattekostnad 14.000 16.000 14.000 18.000 -61.000
Årsresultat -49.000 -56.000 -49.000 -64.000 -141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 677.000 743.000 806.000 871.000 939.000
Sum omløpsmidler 5.000 9.000 20.000 7.000 14.000
Sum eiendeler 682.000 752.000 826.000 878.000 953.000
Sum opptjent egenkapital -538.000 -490.000 -434.000 -385.000 -321.000
Sum egenkapital -388.000 -340.000 -284.000 -235.000 -171.000
Sum langsiktig gjeld 1.065.000 1.081.000 1.106.000 1.112.000 1.118.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 10.000 4.000 1.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 683.000 751.000 826.000 878.000 953.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 104.000 104.000 93.000 78.000 59.000
Driftsinntekter 104.000 104.000 93.000 78.000 59.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -79.000 -79.000 -79.000 -79.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -58.000 -57.000 -42.000 -50.000 -29.000
Driftskostnader -137.000 -136.000 -121.000 -129.000 -108.000
Driftsresultat -33.000 -32.000 -28.000 -51.000 -50.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -39.000 -35.000 -31.000 -29.000
Finans -30.000 -39.000 -35.000 -31.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -49.000 -56.000 -49.000 -64.000 -141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 41.000 26.000 12.000 0
Fast eiendom 622.000 702.000 781.000 860.000 939.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 622.000 702.000 781.000 860.000 939.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 677.000 743.000 806.000 871.000 939.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 9.000 20.000 7.000 14.000
Sum omløpsmidler 5.000 9.000 20.000 7.000 14.000
Sum eiendeler 682.000 752.000 826.000 878.000 953.000
Sum opptjent egenkapital -538.000 -490.000 -434.000 -385.000 -321.000
Sum egenkapital -388.000 -340.000 -284.000 -235.000 -171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.065.000 1.081.000 1.106.000 1.112.000 1.118.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000 0 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 -1.000 3.000 -1.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 10.000 4.000 1.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 683.000 751.000 826.000 878.000 953.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 -1.000 16.000 6.000 8.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 5 7 2.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 5 7 2.3
Soliditet -56.8 -45.3 -34.4 -26.8 -17.9
Resultatgrad -31.7 -30.8 -30.1 -65.4 -84.7
Rentedekningsgrad -1.1 -0.8 -0.8 -1.6 -1.7
Gjeldsgrad -2.8 -3.2 -3.9 -4.7 -6.6
Total kapitalrentabilitet -4.8 -4.3 -3.4 -5.8 -5.2
Signatur
20.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex