Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Barnebokforlaget As
Juridisk navn:  Barnebokforlaget As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67791440
Sandviksveien 159 Sandviksveien 159 Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989723820
Aksjekapital: 252.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.43%
Resultat  
  
99.48%
Egenkapital  
  
303.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 793.000 1.108.000 1.909.000 3.203.000 3.427.000
Resultat: 387.000 194.000 -741.000 -64.000 31.000
Egenkapital: 259.000 -127.000 -321.000 -216.000 -152.000
Regnskap for  Barnebokforlaget As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 793.000 1.108.000 1.909.000 3.203.000 3.427.000
Driftskostnader -367.000 -834.000 -2.556.000 -3.148.000 -3.048.000
Driftsresultat 426.000 273.000 -647.000 55.000 379.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000
Finanskostnader -40.000 -79.000 -94.000 -119.000 -352.000
Finans -40.000 -79.000 -94.000 -119.000 -348.000
Resultat før skatt 387.000 194.000 -741.000 -64.000 31.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 387.000 194.000 -741.000 -64.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 963.000 908.000 1.130.000 2.393.000 1.593.000
Sum eiendeler 963.000 908.000 1.130.000 2.393.000 1.593.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -379.000 -573.000 -468.000 -404.000
Sum egenkapital 259.000 -127.000 -321.000 -216.000 -152.000
Sum langsiktig gjeld 253.000 312.000 471.000 564.000 491.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 723.000 981.000 2.045.000 1.255.000
Sum gjeld og egenkapital 963.000 908.000 1.131.000 2.393.000 1.594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 793.000 1.055.000 1.559.000 2.859.000 3.083.000
Andre inntekter 53.000 350.000 344.000 344.000
Driftsinntekter 793.000 1.108.000 1.909.000 3.203.000 3.427.000
Varekostnad -151.000 -221.000 -978.000 -766.000 -897.000
Lønninger -121.000 -112.000 -615.000 -1.013.000 -824.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -501.000 -963.000 -1.369.000 -1.327.000
Driftskostnader -367.000 -834.000 -2.556.000 -3.148.000 -3.048.000
Driftsresultat 426.000 273.000 -647.000 55.000 379.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000
Finanskostnader -40.000 -79.000 -94.000 -119.000 -352.000
Finans -40.000 -79.000 -94.000 -119.000 -348.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 387.000 194.000 -741.000 -64.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 564.000 579.000 618.000 1.199.000 983.000
Kundefordringer 254.000 232.000 217.000 823.000 344.000
Andre fordringer 44.000 174.000 319.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 145.000 53.000 121.000 53.000 102.000
Sum omløpsmidler 963.000 908.000 1.130.000 2.393.000 1.593.000
Sum eiendeler 963.000 908.000 1.130.000 2.393.000 1.593.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -379.000 -573.000 -468.000 -404.000
Sum egenkapital 259.000 -127.000 -321.000 -216.000 -152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 253.000 312.000 471.000 564.000 491.000
Leverandørgjeld 13.000 158.000 306.000 456.000 164.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 38.000 89.000 269.000 159.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 387.000 528.000 585.000 1.320.000 932.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 723.000 981.000 2.045.000 1.255.000
Sum gjeld og egenkapital 963.000 908.000 1.131.000 2.393.000 1.594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 512.000 185.000 149.000 348.000 338.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.3 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 0.5 0.6 0.5
Soliditet 26.9 -28.4 -9.5
Resultatgrad 53.7 24.6 -33.9 1.7 11.1
Rentedekningsgrad 10.7 3.5 -6.9 0.5 1.1
Gjeldsgrad 2.7 -8.1 -4.5 -12.1 -11.5
Total kapitalrentabilitet 44.2 30.1 -57.2 2.3 2
Signatur
07.04.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex