Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Barnehage- Og Vaktmester- Tjenester As
Juridisk navn:  Barnehage- Og Vaktmester- Tjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63936080
Kongletoppen 34 Kongletoppen 34 Fax:
2053 Jessheim 2053 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 982382580
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/4/2000 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.5%
Resultat  
  
-2380%
Egenkapital  
  
-2850%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.153.000 1.053.000 721.000 1.071.000 897.000
Resultat: -114.000 5.000 12.000 14.000 68.000
Egenkapital: -118.000 -4.000 -9.000 -20.000 -34.000
Regnskap for  Barnehage- Og Vaktmester- Tjenester As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.153.000 1.053.000 721.000 1.071.000 897.000
Driftskostnader -1.258.000 -1.049.000 -710.000 -1.049.000 -815.000
Driftsresultat -104.000 5.000 12.000 22.000 83.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 0 0 -8.000 -15.000
Finans -9.000 0 0 -8.000 -15.000
Resultat før skatt -114.000 5.000 12.000 14.000 68.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -114.000 5.000 12.000 14.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 481.000 5.000 6.000 8.000 196.000
Sum omløpsmidler 27.000 21.000 26.000 33.000
Sum eiendeler 481.000 32.000 27.000 34.000 229.000
Sum opptjent egenkapital -218.000 -104.000 -109.000 -120.000 -134.000
Sum egenkapital -118.000 -4.000 -9.000 -20.000 -34.000
Sum langsiktig gjeld 585.000 36.000 36.000 36.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 0 0 19.000 0
Sum gjeld og egenkapital 481.000 32.000 27.000 35.000 229.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 920.000 141.000 146.000 119.000 127.000
Andre inntekter 234.000 912.000 575.000 951.000 770.000
Driftsinntekter 1.153.000 1.053.000 721.000 1.071.000 897.000
Varekostnad -53.000 -40.000 -51.000 -48.000 -61.000
Lønninger -886.000 -675.000 -281.000 -580.000 -447.000
Avskrivning -120.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -199.000 -334.000 -378.000 -421.000 -307.000
Driftskostnader -1.258.000 -1.049.000 -710.000 -1.049.000 -815.000
Driftsresultat -104.000 5.000 12.000 22.000 83.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 0 0 -8.000 -15.000
Finans -9.000 0 0 -8.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -114.000 5.000 12.000 14.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 481.000 5.000 6.000 8.000 10.000
Sum Immatrielle midler 481.000 5.000 6.000 8.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 186.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 186.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 481.000 5.000 6.000 8.000 196.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 18.000 16.000 9.000
Andre fordringer 1.000 3.000 0 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 0 10.000 11.000
Sum omløpsmidler 27.000 21.000 26.000 33.000
Sum eiendeler 481.000 32.000 27.000 34.000 229.000
Sum opptjent egenkapital -218.000 -104.000 -109.000 -120.000 -134.000
Sum egenkapital -118.000 -4.000 -9.000 -20.000 -34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 585.000 36.000 36.000 36.000 263.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 6.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 0 0 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 0 0 19.000 0
Sum gjeld og egenkapital 481.000 32.000 27.000 35.000 229.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 27.000 21.000 7.000 33.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 0 0 1.4 0
Soliditet -24.5 -12.5 -33.3 -57.1 -14.8
Resultatgrad -9.0 0.5 1.7 2.1 9.3
Rentedekningsgrad -11.6 2.8 5.5
Gjeldsgrad -5.1 -2.8 -7.7
Total kapitalrentabilitet -21.6 15.6 44.4 62.9 36.2
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex