Barnehagen Gunhilds Minne AS
Juridisk navn:  Barnehagen Gunhilds Minne AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76070741
Einar Bergs Vei 17 Einar Bergs Vei 17 Fax:
8300 Svolvær 8300 Svolvær
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 978684475
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 6/22/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Th. Are Amundsen
Regnskapsfører: Adwice Svolvær As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.38%
Resultat  
  
1056.25%
Egenkapital  
  
7.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.123.000 4.067.000 4.213.000 3.800.000 3.883.000
Resultat: 153.000 -16.000 456.000 59.000 328.000
Egenkapital: 772.000 719.000 936.000 595.000 555.000
Regnskap for  Barnehagen Gunhilds Minne AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.123.000 4.067.000 4.213.000 3.800.000 3.883.000
Driftskostnader -3.956.000 -4.070.000 -3.743.000 -3.715.000 -3.506.000
Driftsresultat 168.000 -3.000 470.000 85.000 377.000
Finansinntekter 2.000 5.000 4.000 3.000 4.000
Finanskostnader -16.000 -19.000 -19.000 -28.000 -53.000
Finans -14.000 -14.000 -15.000 -25.000 -49.000
Resultat før skatt 153.000 -16.000 456.000 59.000 328.000
Skattekostnad -30.000 0 -114.000 -20.000 -77.000
Årsresultat 123.000 -16.000 341.000 40.000 251.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 445.000 481.000 521.000 587.000 653.000
Sum omløpsmidler 1.439.000 1.190.000 1.537.000 1.018.000 1.463.000
Sum eiendeler 1.884.000 1.671.000 2.058.000 1.605.000 2.116.000
Sum opptjent egenkapital 672.000 619.000 836.000 495.000 455.000
Sum egenkapital 772.000 719.000 936.000 595.000 555.000
Sum langsiktig gjeld 328.000 386.000 443.000 501.000 958.000
Sum kortsiktig gjeld 784.000 566.000 678.000 509.000 602.000
Sum gjeld og egenkapital 1.884.000 1.671.000 2.057.000 1.605.000 2.115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.123.000 4.067.000 4.213.000 3.800.000 3.883.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.123.000 4.067.000 4.213.000 3.800.000 3.883.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -3.525.000 -3.639.000 -3.202.000 -3.299.000 -3.047.000
Avskrivning -36.000 -39.000 -66.000 -66.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -395.000 -392.000 -475.000 -350.000 -393.000
Driftskostnader -3.956.000 -4.070.000 -3.743.000 -3.715.000 -3.506.000
Driftsresultat 168.000 -3.000 470.000 85.000 377.000
Finansinntekter 2.000 5.000 4.000 3.000 4.000
Finanskostnader -16.000 -19.000 -19.000 -28.000 -53.000
Finans -14.000 -14.000 -15.000 -25.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -70.000 0 0 0 0
Årsresultat 123.000 -16.000 341.000 40.000 251.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 445.000 478.000 516.000 580.000 644.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 5.000 7.000 9.000
Sum varige driftsmidler 445.000 481.000 521.000 587.000 653.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 445.000 481.000 521.000 587.000 653.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 9.000 9.000 14.000 8.000
Andre fordringer 183.000 201.000 198.000 165.000 160.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.248.000 979.000 1.329.000 839.000 1.294.000
Sum omløpsmidler 1.439.000 1.190.000 1.537.000 1.018.000 1.463.000
Sum eiendeler 1.884.000 1.671.000 2.058.000 1.605.000 2.116.000
Sum opptjent egenkapital 672.000 619.000 836.000 495.000 455.000
Sum egenkapital 772.000 719.000 936.000 595.000 555.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 328.000 386.000 443.000 501.000 958.000
Leverandørgjeld 57.000 18.000 26.000 22.000 19.000
Betalbar skatt 30.000 0 114.000 20.000 77.000
Skyldig offentlige avgifter 178.000 153.000 158.000 138.000 160.000
Utbytte -70.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 449.000 395.000 379.000 330.000 346.000
Sum kortsiktig gjeld 784.000 566.000 678.000 509.000 602.000
Sum gjeld og egenkapital 1.884.000 1.671.000 2.057.000 1.605.000 2.115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 655.000 624.000 859.000 509.000 861.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 2.3 2 2.4
Likviditetsgrad 2 1.8 2.1 2.3 2 2.4
Soliditet 41.0 4 45.5 37.1 26.2
Resultatgrad 4.1 -0.1 11.2 2.2 9.7
Rentedekningsgrad 10.5 -0.2 24.7 3 7.1
Gjeldsgrad 1.4 1.3 1.2 1.7 2.8
Total kapitalrentabilitet 9.0 0.1 2 5.5 1
Signatur
11.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex