Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Barnetekniske AS
Juridisk navn:  Barnetekniske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32823018
Postboks 7025 Ingvald Ludvigsens Gate 20 Fax:
3007 Drammen 3027 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 991325336
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 4/30/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Regnskapsfører: Vingman As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.25%
Resultat  
  
-23.55%
Egenkapital  
  
-16.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.399.000 15.731.000 16.144.000 13.142.000 12.929.000
Resultat: 1.029.000 1.346.000 2.195.000 878.000 1.252.000
Egenkapital: 3.454.000 4.160.000 3.115.000 2.646.000 2.443.000
Regnskap for  Barnetekniske AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.399.000 15.731.000 16.144.000 13.142.000 12.929.000
Driftskostnader -15.343.000 -14.374.000 -13.936.000 -12.260.000 -11.670.000
Driftsresultat 1.056.000 1.357.000 2.208.000 882.000 1.260.000
Finansinntekter 8.000 10.000 7.000 6.000 7.000
Finanskostnader -35.000 -21.000 -20.000 -10.000 -15.000
Finans -27.000 -11.000 -13.000 -4.000 -8.000
Resultat før skatt 1.029.000 1.346.000 2.195.000 878.000 1.252.000
Skattekostnad -227.000 -301.000 -526.000 -225.000 -349.000
Årsresultat 802.000 1.045.000 1.669.000 653.000 903.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 430.000 200.000 73.000 124.000 95.000
Sum omløpsmidler 6.574.000 6.669.000 6.748.000 5.380.000 5.364.000
Sum eiendeler 7.004.000 6.869.000 6.821.000 5.504.000 5.459.000
Sum opptjent egenkapital 3.050.000 3.556.000 2.511.000 2.042.000 1.839.000
Sum egenkapital 3.454.000 4.160.000 3.115.000 2.646.000 2.443.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.550.000 2.709.000 3.706.000 2.858.000 3.017.000
Sum gjeld og egenkapital 7.004.000 6.869.000 6.821.000 5.504.000 5.460.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.230.000 15.561.000 15.984.000 13.033.000 12.752.000
Andre inntekter 169.000 170.000 160.000 109.000 177.000
Driftsinntekter 16.399.000 15.731.000 16.144.000 13.142.000 12.929.000
Varekostnad -3.919.000 -4.017.000 -4.217.000 -3.419.000 -3.386.000
Lønninger -8.243.000 -7.572.000 -7.049.000 -6.133.000 -5.728.000
Avskrivning -103.000 -15.000 -26.000 -59.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.078.000 -2.770.000 -2.644.000 -2.649.000 -2.472.000
Driftskostnader -15.343.000 -14.374.000 -13.936.000 -12.260.000 -11.670.000
Driftsresultat 1.056.000 1.357.000 2.208.000 882.000 1.260.000
Finansinntekter 8.000 10.000 7.000 6.000 7.000
Finanskostnader -35.000 -21.000 -20.000 -10.000 -15.000
Finans -27.000 -11.000 -13.000 -4.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.200.000 -450.000 -420.000
Årsresultat 802.000 1.045.000 1.669.000 653.000 903.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.000 6.000 11.000 16.000 0
Driftsløsøre 416.000 156.000 0 21.000 95.000
Sum varige driftsmidler 418.000 162.000 11.000 37.000 95.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 38.000 63.000 88.000 0
Sum anleggsmidler 430.000 200.000 73.000 124.000 95.000
Varebeholdning 1.969.000 1.544.000 1.276.000 1.033.000 620.000
Kundefordringer 3.473.000 1.274.000 2.750.000 2.173.000 3.493.000
Andre fordringer 548.000 552.000 232.000 567.000 180.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 584.000 3.298.000 2.489.000 1.607.000 1.071.000
Sum omløpsmidler 6.574.000 6.669.000 6.748.000 5.380.000 5.364.000
Sum eiendeler 7.004.000 6.869.000 6.821.000 5.504.000 5.459.000
Sum opptjent egenkapital 3.050.000 3.556.000 2.511.000 2.042.000 1.839.000
Sum egenkapital 3.454.000 4.160.000 3.115.000 2.646.000 2.443.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.176.000 718.000 271.000 544.000 422.000
Betalbar skatt 227.000 301.000 526.000 225.000 349.000
Skyldig offentlige avgifter 1.106.000 846.000 1.046.000 924.000 928.000
Utbytte 0 0 -1.200.000 -450.000 -420.000
Annen kortsiktig gjeld 1.041.000 845.000 663.000 715.000 898.000
Sum kortsiktig gjeld 3.550.000 2.709.000 3.706.000 2.858.000 3.017.000
Sum gjeld og egenkapital 7.004.000 6.869.000 6.821.000 5.504.000 5.460.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.024.000 3.960.000 3.042.000 2.522.000 2.347.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.5 1.8 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.9 1.5 1.5 1.6
Soliditet 49.3 60.6 45.7 48.1 44.7
Resultatgrad 6.4 8.6 13.7 6.7 9.7
Rentedekningsgrad 30.2 64.6 110.4 88.2 84.5
Gjeldsgrad 1 0.7 1.2 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 15.2 19.9 32.5 16.1 23.2
Signatur
07.11.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex