Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bastion Hotel AS
Juridisk navn:  Bastion Hotel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22477700
Skippergata 7 Skippergata 7 Fax: 22331180
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 966255439
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 1/5/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-84.83%
Resultat  
  
-211.5%
Egenkapital  
  
48.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.827.000 31.813.000 33.712.000 31.516.000 24.978.000
Resultat: -3.112.000 2.791.000 4.511.000 2.787.000 1.376.000
Egenkapital: 3.954.000 2.659.000 651.000 661.000 714.000
Regnskap for  Bastion Hotel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.827.000 31.813.000 33.712.000 31.516.000 24.978.000
Driftskostnader -7.928.000 -29.069.000 -29.228.000 -28.698.000 -23.594.000
Driftsresultat -3.101.000 2.743.000 4.484.000 2.818.000 1.383.000
Finansinntekter 130.000 176.000 156.000 129.000 8.000
Finanskostnader -140.000 -128.000 -129.000 -160.000 -16.000
Finans -10.000 48.000 27.000 -31.000 -8.000
Resultat før skatt -3.112.000 2.791.000 4.511.000 2.787.000 1.376.000
Skattekostnad 684.000 -626.000 -1.056.000 -692.000 -273.000
Årsresultat -2.428.000 2.165.000 3.455.000 2.095.000 1.103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 957.000 1.256.000 1.366.000 1.480.000 1.690.000
Sum omløpsmidler 5.626.000 7.779.000 7.632.000 5.873.000 3.098.000
Sum eiendeler 6.583.000 9.035.000 8.998.000 7.353.000 4.788.000
Sum opptjent egenkapital -2.069.000 359.000 351.000 361.000 414.000
Sum egenkapital 3.954.000 2.659.000 651.000 661.000 714.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.629.000 6.376.000 8.347.000 6.692.000 4.074.000
Sum gjeld og egenkapital 6.583.000 9.035.000 8.998.000 7.353.000 4.788.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 4.827.000 31.813.000 33.712.000 31.516.000 24.978.000
Driftsinntekter 4.827.000 31.813.000 33.712.000 31.516.000 24.978.000
Varekostnad -447.000 -2.593.000 -2.366.000 -2.449.000 -1.746.000
Lønninger -2.816.000 -10.543.000 -10.658.000 -10.800.000 -8.977.000
Avskrivning -362.000 -394.000 -384.000 -518.000 -500.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.303.000 -15.539.000 -15.820.000 -14.931.000 -12.371.000
Driftskostnader -7.928.000 -29.069.000 -29.228.000 -28.698.000 -23.594.000
Driftsresultat -3.101.000 2.743.000 4.484.000 2.818.000 1.383.000
Finansinntekter 130.000 176.000 156.000 129.000 8.000
Finanskostnader -140.000 -128.000 -129.000 -160.000 -16.000
Finans -10.000 48.000 27.000 -31.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.428.000 2.165.000 3.455.000 2.095.000 1.103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 118.000 111.000 129.000 149.000 163.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 839.000 1.144.000 1.237.000 1.331.000 1.527.000
Sum varige driftsmidler 839.000 1.144.000 1.237.000 1.331.000 1.527.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 957.000 1.256.000 1.366.000 1.480.000 1.690.000
Varebeholdning 35.000 88.000 83.000 88.000 67.000
Kundefordringer 1.000 414.000 734.000 500.000 1.256.000
Andre fordringer 5.591.000 7.275.000 6.814.000 5.280.000 1.765.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 6.000 9.000
Sum omløpsmidler 5.626.000 7.779.000 7.632.000 5.873.000 3.098.000
Sum eiendeler 6.583.000 9.035.000 8.998.000 7.353.000 4.788.000
Sum opptjent egenkapital -2.069.000 359.000 351.000 361.000 414.000
Sum egenkapital 3.954.000 2.659.000 651.000 661.000 714.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 158.000 765.000 930.000 1.061.000 832.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 83.000 747.000 763.000 738.000 762.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.388.000 4.864.000 6.655.000 4.894.000 2.480.000
Sum kortsiktig gjeld 2.629.000 6.376.000 8.347.000 6.692.000 4.074.000
Sum gjeld og egenkapital 6.583.000 9.035.000 8.998.000 7.353.000 4.788.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.997.000 1.403.000 -715.000 -819.000 -976.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.2 0.9 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 2.1 1.2 0.9 0.9 0.7
Soliditet 60.1 29.4 7.2 9 14.9
Resultatgrad -64.2 8.6 13.3 8.9 5.5
Rentedekningsgrad -22.2 21.4 34.8 17.6 86.4
Gjeldsgrad 0.7 2.4 12.8 10.1 5.7
Total kapitalrentabilitet -45.1 32.3 51.6 40.1 29.1
Signatur
19.02.2021
STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex