Batalden Ishus As
Juridisk navn:  Batalden Ishus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45420944
Fanøy Fanøy Fax:
6917 Batalden 6917 Batalden
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 814264262
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/14/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
32.4%
Resultat  
  
-295.45%
Egenkapital  
  
-483.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 474.000 358.000 294.000 461.000 242.000
Resultat: -87.000 -22.000 -165.000 181.000 14.000
Egenkapital: -69.000 18.000 40.000 206.000 65.000
Regnskap for  Batalden Ishus As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 474.000 358.000 294.000 461.000 242.000
Driftskostnader -560.000 -381.000 -459.000 -280.000 -227.000
Driftsresultat -87.000 -22.000 -165.000 181.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -87.000 -22.000 -165.000 181.000 14.000
Skattekostnad 0 -40.000 -3.000
Årsresultat -87.000 -22.000 -165.000 140.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 538.000 606.000 636.000 698.000 571.000
Sum omløpsmidler 31.000 83.000 33.000 79.000 46.000
Sum eiendeler 569.000 689.000 669.000 777.000 617.000
Sum opptjent egenkapital -99.000 -12.000 10.000 176.000 35.000
Sum egenkapital -69.000 18.000 40.000 206.000 65.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 630.000 663.000 628.000 571.000 550.000
Sum gjeld og egenkapital 569.000 689.000 668.000 777.000 616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 464.000 358.000 164.000 313.000 215.000
Andre inntekter 10.000 130.000 147.000 27.000
Driftsinntekter 474.000 358.000 294.000 461.000 242.000
Varekostnad -10.000 -5.000 -49.000 -10.000 -39.000
Lønninger -239.000 -109.000 -149.000 0 0
Avskrivning -68.000 -67.000 -62.000 -51.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -243.000 -200.000 -199.000 -219.000 -153.000
Driftskostnader -560.000 -381.000 -459.000 -280.000 -227.000
Driftsresultat -87.000 -22.000 -165.000 181.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -87.000 -22.000 -165.000 140.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 501.000 541.000 565.000 603.000 531.000
Maskiner anlegg 9.000 22.000 31.000 40.000
Driftsløsøre 37.000 56.000 49.000 64.000 0
Sum varige driftsmidler 538.000 606.000 636.000 698.000 571.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 538.000 606.000 636.000 698.000 571.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 12.000 0 0 0
Andre fordringer 6.000 6.000 10.000 18.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 13.000 77.000 23.000 61.000 46.000
Sum omløpsmidler 31.000 83.000 33.000 79.000 46.000
Sum eiendeler 569.000 689.000 669.000 777.000 617.000
Sum opptjent egenkapital -99.000 -12.000 10.000 176.000 35.000
Sum egenkapital -69.000 18.000 40.000 206.000 65.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 0 0 1.000
Leverandørgjeld 10.000 15.000 12.000 0 -3.000
Betalbar skatt 0 41.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 23.000 10.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 608.000 625.000 606.000 530.000 548.000
Sum kortsiktig gjeld 630.000 663.000 628.000 571.000 550.000
Sum gjeld og egenkapital 569.000 689.000 668.000 777.000 616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -599.000 -580.000 -595.000 -492.000 -504.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet -12.1 2.6 6 26.5 10.6
Resultatgrad -18.4 -6.1 -56.1 39.3 5.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -9.2 37.3 15.7 2.8 8.5
Total kapitalrentabilitet -15.3 -3.2 -24.7 23.3 2.3
Signatur
22.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex