Batalden Landhandel AS
Juridisk navn:  Batalden Landhandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46172070
Fanøyvegen 14 Fanøyvegen 14 Fax: 57747540
6917 Batalden 6917 Batalden
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 994088467
Aksjekapital: 535.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/10/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Progresso AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.43%
Resultat  
  
-65.38%
Egenkapital  
  
1.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.113.000 3.363.000 2.836.000 3.217.000 3.235.000
Resultat: 27.000 78.000 -123.000 118.000 180.000
Egenkapital: 2.005.000 1.978.000 1.899.000 1.906.000 1.341.000
Regnskap for  Batalden Landhandel AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.113.000 3.363.000 2.836.000 3.217.000 3.235.000
Driftskostnader -3.088.000 -3.288.000 -2.965.000 -3.105.000 -3.057.000
Driftsresultat 25.000 74.000 -129.000 111.000 178.000
Finansinntekter 2.000 4.000 6.000 7.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 4.000 6.000 7.000 2.000
Resultat før skatt 27.000 78.000 -123.000 118.000 180.000
Skattekostnad 1.000 116.000 247.000 -43.000
Årsresultat 27.000 79.000 -7.000 365.000 136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 803.000 904.000 893.000 941.000 226.000
Sum omløpsmidler 1.359.000 1.262.000 1.169.000 1.230.000 1.363.000
Sum eiendeler 2.162.000 2.166.000 2.062.000 2.171.000 1.589.000
Sum opptjent egenkapital 1.469.000 1.442.000 1.364.000 1.371.000 806.000
Sum egenkapital 2.005.000 1.978.000 1.899.000 1.906.000 1.341.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 9.000
Sum kortsiktig gjeld 157.000 189.000 162.000 265.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 2.161.000 2.166.000 2.061.000 2.171.000 1.590.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.955.000 3.259.000 2.731.000 3.217.000 3.235.000
Andre inntekter 157.000 104.000 105.000 0 0
Driftsinntekter 3.113.000 3.363.000 2.836.000 3.217.000 3.235.000
Varekostnad -2.185.000 -2.372.000 -2.039.000 -2.271.000 -2.327.000
Lønninger -482.000 -511.000 -511.000 -496.000 -446.000
Avskrivning -75.000 -63.000 -55.000 -37.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -346.000 -342.000 -360.000 -301.000 -254.000
Driftskostnader -3.088.000 -3.288.000 -2.965.000 -3.105.000 -3.057.000
Driftsresultat 25.000 74.000 -129.000 111.000 178.000
Finansinntekter 2.000 4.000 6.000 7.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 4.000 6.000 7.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 27.000 79.000 -7.000 365.000 136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 364.000 364.000 363.000 247.000 0
Fast eiendom 392.000 416.000 440.000 583.000 109.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 47.000 124.000 90.000 111.000 117.000
Sum varige driftsmidler 439.000 541.000 530.000 694.000 226.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 803.000 904.000 893.000 941.000 226.000
Varebeholdning 255.000 249.000 222.000 287.000 251.000
Kundefordringer 1.000 3.000 0 6.000 1.000
Andre fordringer 24.000 8.000 26.000 42.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.079.000 1.002.000 920.000 895.000 1.090.000
Sum omløpsmidler 1.359.000 1.262.000 1.169.000 1.230.000 1.363.000
Sum eiendeler 2.162.000 2.166.000 2.062.000 2.171.000 1.589.000
Sum opptjent egenkapital 1.469.000 1.442.000 1.364.000 1.371.000 806.000
Sum egenkapital 2.005.000 1.978.000 1.899.000 1.906.000 1.341.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 9.000
Leverandørgjeld 81.000 121.000 76.000 193.000 108.000
Betalbar skatt 0 9.000 44.000
Skyldig offentlige avgifter 15.000 15.000 23.000 15.000 31.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 53.000 63.000 48.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 157.000 189.000 162.000 265.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 2.161.000 2.166.000 2.061.000 2.171.000 1.590.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.202.000 1.073.000 1.007.000 965.000 1.123.000
Likviditetsgrad 1 8.7 6.7 7.2 4.6 5.7
Likviditetsgrad 2 7.0 5.4 5.8 3.6 4.6
Soliditet 92.7 91.3 92.1 87.8 84.3
Resultatgrad 0.8 2.2 -4.5 3.5 5.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 1.2 3.6 5.4 11.3
Signatur
01.07.2021
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex