Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bc Holding AS
Juridisk navn:  Bc Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rolfsbuktveien 4B Rolfsbuktveien 4B Fax:
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 886999992
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/2/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-44.11%
Resultat  
  
-30.85%
Egenkapital  
  
5.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 332.000 594.000 0 213.000 255.000
Resultat: 278.000 402.000 783.000 -194.000 -145.000
Egenkapital: 5.605.000 5.327.000 4.925.000 4.142.000 4.336.000
Regnskap for  Bc Holding AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 332.000 594.000 0 213.000 255.000
Driftskostnader -181.000 -306.000 -369.000 -468.000 -363.000
Driftsresultat 152.000 288.000 -368.000 -255.000 -107.000
Finansinntekter 171.000 146.000 1.222.000 174.000 143.000
Finanskostnader -45.000 -32.000 -70.000 -113.000 -181.000
Finans 126.000 114.000 1.152.000 61.000 -38.000
Resultat før skatt 278.000 402.000 783.000 -194.000 -145.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 278.000 402.000 783.000 -194.000 -145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.328.000 7.019.000 6.977.000 8.165.000 8.091.000
Sum omløpsmidler 1.068.000 638.000 213.000 159.000 341.000
Sum eiendeler 8.396.000 7.657.000 7.190.000 8.324.000 8.432.000
Sum opptjent egenkapital 5.053.000 4.775.000 4.373.000 3.590.000 3.784.000
Sum egenkapital 5.605.000 5.327.000 4.925.000 4.142.000 4.336.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 135.000 170.000 257.000
Sum kortsiktig gjeld 2.791.000 2.230.000 2.130.000 4.012.000 3.839.000
Sum gjeld og egenkapital 8.396.000 7.657.000 7.190.000 8.324.000 8.432.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 242.000 518.000 0 180.000 255.000
Andre inntekter 90.000 76.000 0 33.000 0
Driftsinntekter 332.000 594.000 0 213.000 255.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -157.000 -154.000 -159.000 -159.000
Avskrivning -36.000 -73.000 -81.000 -60.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -145.000 -76.000 -134.000 -249.000 -144.000
Driftskostnader -181.000 -306.000 -369.000 -468.000 -363.000
Driftsresultat 152.000 288.000 -368.000 -255.000 -107.000
Finansinntekter 171.000 146.000 1.222.000 174.000 143.000
Finanskostnader -45.000 -32.000 -70.000 -113.000 -181.000
Finans 126.000 114.000 1.152.000 61.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 278.000 402.000 783.000 -194.000 -145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 699.000 1.272.000 1.272.000 2.179.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 87.000 123.000 196.000 97.000 157.000
Sum varige driftsmidler 87.000 822.000 1.468.000 1.369.000 2.336.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.241.000 6.196.000 5.509.000 6.796.000 5.754.000
Sum anleggsmidler 7.328.000 7.019.000 6.977.000 8.165.000 8.091.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.027.000 33.000 33.000 33.000 1.000
Andre fordringer 40.000 600.000 179.000 120.000 332.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.000 2.000 6.000 8.000
Sum omløpsmidler 1.068.000 638.000 213.000 159.000 341.000
Sum eiendeler 8.396.000 7.657.000 7.190.000 8.324.000 8.432.000
Sum opptjent egenkapital 5.053.000 4.775.000 4.373.000 3.590.000 3.784.000
Sum egenkapital 5.605.000 5.327.000 4.925.000 4.142.000 4.336.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.295.000 1.587.000 1.657.000 3.626.000 644.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 135.000 170.000 257.000
Leverandørgjeld 7.000 48.000 59.000 48.000 36.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 900.000 4.000 -22.000 63.000 27.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 590.000 590.000 437.000 275.000 3.131.000
Sum kortsiktig gjeld 2.791.000 2.230.000 2.130.000 4.012.000 3.839.000
Sum gjeld og egenkapital 8.396.000 7.657.000 7.190.000 8.324.000 8.432.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.723.000 -1.592.000 -1.917.000 -3.853.000 -3.498.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.1 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.1 0 0.1
Soliditet 66.8 69.6 68.5 49.8 51.4
Resultatgrad 45.8 48.5 -119.7
Rentedekningsgrad 3.4 9.0 -5.3 -2.3 -0.6
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.5 1 0.9
Total kapitalrentabilitet 3.8 5.7 11.9 - 0.4
Signatur
27.11.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex