Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Beboerforeningen Åsheimknausen
Juridisk navn:  Beboerforeningen Åsheimknausen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67921900
Postboks 323 c/o Bori BBL Bjørnsons gate 35 Fax: 67971039
2001 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 985133271
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/31/2002
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Bori Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
31.82%
Resultat  
  
22.22%
Egenkapital  
  
-15.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 174.000 132.000 99.000 102.000 189.000
Resultat: -14.000 -18.000 -12.000 19.000 -3.000
Egenkapital: 78.000 92.000 110.000 122.000 102.000
Regnskap for  Beboerforeningen Åsheimknausen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 174.000 132.000 99.000 102.000 189.000
Driftskostnader -188.000 -150.000 -111.000 -83.000 -193.000
Driftsresultat -14.000 -18.000 -12.000 19.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 -18.000 -12.000 19.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -18.000 -12.000 19.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 91.000 110.000 133.000 137.000 150.000
Sum eiendeler 91.000 110.000 133.000 137.000 150.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 92.000 110.000 122.000 102.000
Sum egenkapital 78.000 92.000 110.000 122.000 102.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 18.000 24.000 15.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 91.000 110.000 134.000 137.000 149.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 174.000 132.000 99.000 102.000 189.000
Driftsinntekter 174.000 132.000 99.000 102.000 189.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -17.000 -17.000 -10.000 -10.000 -10.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -171.000 -133.000 -101.000 -73.000 -183.000
Driftskostnader -188.000 -150.000 -111.000 -83.000 -193.000
Driftsresultat -14.000 -18.000 -12.000 19.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -18.000 -12.000 19.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 0 0 46.000
Andre fordringer 34.000 23.000 13.000 13.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 56.000 80.000 120.000 124.000 88.000
Sum omløpsmidler 91.000 110.000 133.000 137.000 150.000
Sum eiendeler 91.000 110.000 133.000 137.000 150.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 92.000 110.000 122.000 102.000
Sum egenkapital 78.000 92.000 110.000 122.000 102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 10.000 16.000 15.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 8.000 7.000 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 18.000 24.000 15.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 91.000 110.000 134.000 137.000 149.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 78.000 92.000 109.000 122.000 103.000
Likviditetsgrad 1 7.0 6.1 5.5 9.1 3.2
Likviditetsgrad 2 7.0 6.1 5.5 9.1 3.2
Soliditet 85.7 83.6 82.1 89.1 68.5
Resultatgrad -8.0 -13.6 -12.1 18.6 -2.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.1 0.5
Total kapitalrentabilitet -15.4 -16.4 13.9 -2.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex