Bedriftsakademiet AS
Juridisk navn:  Bedriftsakademiet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40006431
Postboks 50 Lilleakerveien 2C Fax:
1324 Lysaker 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 965091831
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 10/14/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.98%
Resultat  
  
-40.66%
Egenkapital  
  
19.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 37.156.000 34.733.000 18.904.000 8.226.000 9.213.000
Resultat: 3.019.000 5.088.000 2.324.000 -780.000 -2.462.000
Egenkapital: 5.236.000 4.387.000 1.695.000 -1.228.000 -448.000
Regnskap for  Bedriftsakademiet AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 37.156.000 34.733.000 18.904.000 8.226.000 9.213.000
Driftskostnader -34.135.000 -29.644.000 -16.562.000 -8.993.000 -11.670.000
Driftsresultat 3.020.000 5.089.000 2.342.000 -766.000 -2.457.000
Finansinntekter 2.000 0 0 2.000
Finanskostnader -3.000 -19.000 -15.000 -7.000
Finans -1.000 -19.000 -15.000 -5.000
Resultat før skatt 3.019.000 5.088.000 2.324.000 -780.000 -2.462.000
Skattekostnad -671.000 -897.000 0 0 0
Årsresultat 2.349.000 4.192.000 2.324.000 -780.000 -2.462.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 679.000 933.000 127.000 49.000 135.000
Sum omløpsmidler 13.698.000 12.263.000 5.646.000 1.431.000 1.803.000
Sum eiendeler 14.377.000 13.196.000 5.773.000 1.480.000 1.938.000
Sum opptjent egenkapital 4.236.000 3.387.000 695.000 -1.628.000 -848.000
Sum egenkapital 5.236.000 4.387.000 1.695.000 -1.228.000 -448.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 775.000 0
Sum kortsiktig gjeld 9.141.000 8.802.000 4.078.000 1.934.000 2.386.000
Sum gjeld og egenkapital 14.377.000 13.195.000 5.773.000 1.481.000 1.938.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.156.000 34.733.000 18.904.000 8.226.000 9.213.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 37.156.000 34.733.000 18.904.000 8.226.000 9.213.000
Varekostnad -260.000 -494.000 -649.000 -440.000 -633.000
Lønninger -27.978.000 -24.711.000 -13.249.000 -6.863.000 -8.570.000
Avskrivning -382.000 -206.000 -11.000 -23.000 -136.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.515.000 -4.233.000 -2.653.000 -1.667.000 -2.331.000
Driftskostnader -34.135.000 -29.644.000 -16.562.000 -8.993.000 -11.670.000
Driftsresultat 3.020.000 5.089.000 2.342.000 -766.000 -2.457.000
Finansinntekter 2.000 0 0 2.000
Finanskostnader -3.000 -19.000 -15.000 -7.000
Finans -1.000 -19.000 -15.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.500.000 0 0 0
Årsresultat 2.349.000 4.192.000 2.324.000 -780.000 -2.462.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 250.000 422.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 373.000 454.000 91.000 0 23.000
Sum varige driftsmidler 373.000 454.000 91.000 0 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 57.000 57.000 36.000 49.000 112.000
Sum anleggsmidler 679.000 933.000 127.000 49.000 135.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.706.000 3.655.000 1.809.000 189.000 701.000
Andre fordringer 308.000 313.000 323.000 24.000 141.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.684.000 8.294.000 3.514.000 1.218.000 962.000
Sum omløpsmidler 13.698.000 12.263.000 5.646.000 1.431.000 1.803.000
Sum eiendeler 14.377.000 13.196.000 5.773.000 1.480.000 1.938.000
Sum opptjent egenkapital 4.236.000 3.387.000 695.000 -1.628.000 -848.000
Sum egenkapital 5.236.000 4.387.000 1.695.000 -1.228.000 -448.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 775.000 0
Leverandørgjeld 313.000 460.000 263.000 92.000 105.000
Betalbar skatt 677.000 890.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.634.000 1.639.000 1.059.000 512.000 520.000
Utbytte -1.500.000 -1.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.017.000 4.564.000 2.755.000 1.330.000 1.761.000
Sum kortsiktig gjeld 9.141.000 8.802.000 4.078.000 1.934.000 2.386.000
Sum gjeld og egenkapital 14.377.000 13.195.000 5.773.000 1.481.000 1.938.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.557.000 3.461.000 1.568.000 -503.000 -583.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.4 0.7 0.8
Soliditet 36.4 33.2 29.4 -82.9 -23.1
Resultatgrad 8.1 14.7 12.4 -9.3 -26.7
Rentedekningsgrad 1.006.7 123.3 -51.1
Gjeldsgrad 1.7 2.0 2.4 -2.2 -5.3
Total kapitalrentabilitet 21.0 38.6 40.6 -51.7 -126.7
Signatur
16.09.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2022
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex