Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bedriftshelse1
Juridisk navn:  Bedriftshelse1
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57679060
Fossetunet 1A Fossetunet 1A Fax: 57679069
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 965195033
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 7/3/1984 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.47%
Resultat  
  
153.7%
Egenkapital  
  
14.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 46.442.000 42.425.000 49.187.000 42.122.000 39.925.000
Resultat: 900.000 -1.676.000 5.385.000 -559.000 -1.673.000
Egenkapital: 7.068.000 6.168.000 7.844.000 2.459.000 3.018.000
Regnskap for  Bedriftshelse1
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 46.442.000 42.425.000 49.187.000 42.122.000 39.925.000
Driftskostnader -45.570.000 -43.745.000 -44.763.000 -42.816.000 -41.751.000
Driftsresultat 871.000 -1.319.000 4.424.000 -694.000 -1.827.000
Finansinntekter 30.000 21.000 972.000 151.000 156.000
Finanskostnader -378.000 -11.000 -15.000 -2.000
Finans 30.000 -357.000 961.000 136.000 154.000
Resultat før skatt 900.000 -1.676.000 5.385.000 -559.000 -1.673.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 900.000 -1.676.000 5.385.000 -559.000 -1.673.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.029.000 1.651.000 5.138.000 4.870.000 4.043.000
Sum omløpsmidler 11.066.000 13.769.000 8.756.000 6.662.000 5.216.000
Sum eiendeler 13.095.000 15.420.000 13.894.000 11.532.000 9.259.000
Sum opptjent egenkapital 7.068.000 6.168.000 7.844.000 2.459.000 3.018.000
Sum egenkapital 7.068.000 6.168.000 7.844.000 2.459.000 3.018.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.026.000 9.252.000 6.051.000 9.073.000 6.241.000
Sum gjeld og egenkapital 13.094.000 15.420.000 13.895.000 11.532.000 9.259.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.876.000 42.119.000 43.265.000 41.780.000 39.205.000
Andre inntekter 566.000 306.000 5.922.000 342.000 719.000
Driftsinntekter 46.442.000 42.425.000 49.187.000 42.122.000 39.925.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -32.004.000 -31.603.000 -32.680.000 -30.214.000 -30.374.000
Avskrivning -467.000 -348.000 -296.000 -270.000 -310.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.099.000 -11.794.000 -11.787.000 -12.332.000 -11.067.000
Driftskostnader -45.570.000 -43.745.000 -44.763.000 -42.816.000 -41.751.000
Driftsresultat 871.000 -1.319.000 4.424.000 -694.000 -1.827.000
Finansinntekter 30.000 21.000 972.000 151.000 156.000
Finanskostnader -378.000 -11.000 -15.000 -2.000
Finans 30.000 -357.000 961.000 136.000 154.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 900.000 -1.676.000 5.385.000 -559.000 -1.673.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 375.000 0 0 0
Fast eiendom 0 100.000 100.000
Maskiner anlegg 0 25.000 47.000
Driftsløsøre 1.596.000 1.453.000 1.565.000 1.047.000 823.000
Sum varige driftsmidler 1.596.000 1.453.000 1.565.000 1.172.000 970.000
Sum finansielle anleggsmidler 59.000 198.000 3.573.000 3.698.000 3.073.000
Sum anleggsmidler 2.029.000 1.651.000 5.138.000 4.870.000 4.043.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.969.000 3.614.000 2.705.000 827.000 1.735.000
Andre fordringer 1.627.000 928.000 874.000 737.000 1.224.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.469.000 9.227.000 5.177.000 5.098.000 2.257.000
Sum omløpsmidler 11.066.000 13.769.000 8.756.000 6.662.000 5.216.000
Sum eiendeler 13.095.000 15.420.000 13.894.000 11.532.000 9.259.000
Sum opptjent egenkapital 7.068.000 6.168.000 7.844.000 2.459.000 3.018.000
Sum egenkapital 7.068.000 6.168.000 7.844.000 2.459.000 3.018.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.125.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 940.000 740.000 911.000 817.000 1.207.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.166.000 2.369.000 2.302.000 2.174.000 2.087.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.920.000 6.143.000 2.837.000 2.957.000 2.947.000
Sum kortsiktig gjeld 6.026.000 9.252.000 6.051.000 9.073.000 6.241.000
Sum gjeld og egenkapital 13.094.000 15.420.000 13.895.000 11.532.000 9.259.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.040.000 4.517.000 2.705.000 -2.411.000 -1.025.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.4 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 1.4 0.7 0.8
Soliditet 54.0 40.0 56.5 21.3 32.6
Resultatgrad 1.9 -3.1 9 -1.6 -4.6
Rentedekningsgrad -3.5 402.2 -46.3 -913.5
Gjeldsgrad 0.9 1.5 0.8 3.7 2.1
Total kapitalrentabilitet 6.9 -8.4 38.8 -4.7
Signatur
20.06.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex